SZUKAJ  

poniedziałek,
20 maja 2019 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Bezrobociu


Gminny Program Przeciwdziałania Bezrobociu i Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2007- 2013 jest kontynuacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu na lata 2004- 2006.

Dokument przygotowany został przez Agencję Rozwoju Lokalnego w porozumieniu z instytucjami podejmującymi działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju zasobów ludzkich. Jego głównym celem jest wypracowanie systemu działań na rzecz wsparcia osób poszukujących pracy, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz rozwój lokalnych zasobów ludzkich, a w konsekwencji budowa aktywnego, opartego na wiedzy społeczeństwa obywatelskiego. Program określa główne kierunki działań i zadania w zakresie ograniczenia bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz stworzenia przyjaznego klimatu rozwoju przedsiębiorczości w mieście.

Instytucje zaangażowane w realizację GPPBiRZL to:
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w tym:
- Gminne Centrum Informacji,
- Agencja Rozwoju Lokalnego;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego;
- Zakład Usług Miejskich;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym:
- Centrum Integracji Społecznej.

Dokumenty do pobrania:

Gminny Program Przeciwdziałania Bezrobociu

Sprawozdania 2010:

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Sprawozdania 2009:

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Sprawozdania 2008:

IV kwartał

III kwartał

II kwartał

I kwartał

Sprawozdania 2007:

VI kwartał

III kwartał

II kwartałwstecz w góręzabawki