SZUKAJ  

poniedziałek,
22 lipca 2019 r.
Wsparcie dla przedsiębiorców


Pomoc, jaką Agencja Rozwoju Lokalnego udziela osobom pragnącym wyzwolić swą przedsiębiorczość poprzez uruchomienie własnego biznesu lub wzmacniania go na etapie wczesnego rozwoju, koncentrująca się na dostarczaniu im niezbędnej w tym zakresie wiedzy jest jedną z podstawowych ról, jakie już od 16 lat wypełnia swą misją nasza Organizacja.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości koncentruje się miedzy innymi na:

 1. podania informacji jak formalnie powołać swoje przedsiębiorstwo do życia, jak funkcjonować w gąszczu przepisów, pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych, znajdowaniu partnerów do współpracy
 2. promowaniu dobrych rozwiązań biznesowych i organizacyjnych poprzez konkursy, publikacje, krótkie wystąpienia w trakcie organizowanych konferencji tematycznych,
 3. pomocy w docieraniu do instytucji naukowo – badawczych celem pozyskiwania i  wdrażania prac rozwojowych i innowacji,
 4. udostępnianiu kontaktów do sprawdzonych partnerów z kręgu organizacji otoczenia biznesu wspierających rozwój przedsiębiorczości.

W tym miejscu naszej strony znajdziecie Państwo informacje o organizowanych konferencjach i szkoleniach, ofertach instytucji wspierających biznes, konkursach organizowanych przez ARL i jej Partnerów na rozwiązania innowacyjne, ogłaszanych naborach wniosków o dofinansowanie unijne lub z obszaru EOG i szereg innych przydatnych informacji, opinii itp. Chętnie zamieścimy ciekawe teksty otrzymane od Państwa, dotyczące naszej lokalnej, i nie tylko naszej, przedsiębiorczości, które możecie przesyłać na adres arl@arl.ostrowiec.pl. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i współpracy.

Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.


 

Aktualności

Galeria zdjęć

 


Partnerzy wspierający
Agencję Rozwoju Lokalnego
  w działaniu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

1. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim istnieje od ponad 100 lat i obecnie posiada dziesięć jednostek terenowych. Jest najsilniejszym bankiem spółdzielczym w północnej części województwa świętokrzyskiego a także liczącym się bankiem w skali całego kraju. Oferuje klasyczne usługi bankowe w nowoczesnej formie.
Zmienia oblicze polskiej wsi dzięki zrozumieniu potrzeb środowiska. Jest tradycyjnie najlepszym partnerem dla rolników i rzemieślników oraz drobnych przedsiębiorców, w szczególności realizujących inwestycje dotowane środkami unijnymi, dzięki korzystnym kredytom pomostowym. Aktywnie wspiera inicjatywy lokalnych społeczności. Kreuje lokalny rozwój gospodarczy, w dużej mierze oparty na finansowaniu miejscowym  kapitałem udziałowców i klientów banku spółdzielczego. Od lat obsługuje finansowo budżety wielu okolicznych gmin i powiatu ostrowieckiego.
Strona internetowa: http://www.bs.ostrowiec.pl/


2. Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Instytucja stojąca na straży poboru prawem przewidzianych podatków, ich rzetelnego płacenia – z jednej strony, a – z drugiej strony, wspierająca wiedzą i informacją o  formach opodatkowania właściwych dla różnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. Stały partner Agencji Rozwoju Lokalnego w organizacji konferencji „Start z Agencją” i konkursów dla przedsiębiorców. Ostrowiecki US działa intensywnie w sferze propagowania nowoczesnych sposobów rozliczeń jak np. PIT przez Internet  i in., jak również pobudzania świadomości podatników w ramach takich akcji jak np. „Weź paragon”.
Od blisko dziesięciu lat intensywnie zabiega o wysoką pozycję w rankingu BCC „Urząd skarbowy przyjazny podatnikowi”.
Strona internetowa: http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ostrowcu-swietokrzyskim

3. Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Ostrowcu Św.

Stały partner Agencji Rozwoju Lokalnego w organizacji konferencji „Start z Agencją” i konkursów dla przedsiębiorców.
Bank Pekao SA w Ostrowcu prowadzi działalność w trzech Oddziałach – główny przy ul. Wardyńskiego 11, oraz na ul. Kilińskiego 15 i Polnej 11B. Oferujemy kompleksową usługę klienta indywidualnego jak też wszystkich podmiotów gospodarczych. W Oddziale na ulicy Kilińskiego prowadzimy jedyny w Ostrowcu Św., Oddział Domu Maklerskiego. Produkty Domu Maklerskiego dostępne są też w pozostałych naszych Oddziałach. W ofercie swojej posiadamy min. ofertę dla firm już działających na rynku jak też rozpoczynających działalność oraz szczególna ofertę dla firm zajmujących się AGRO i rolników indywidualnych. W swoje ofercie mamy też indywidualną ofertę dla Stowarzyszeń i organizacji Non Profit (np. Związki Zawodowe, OSP) oraz dla Firm ubiegających się o kredyty z Funduszy Unijnych.
Bank Pekao SA działa od 85 lat i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej, dysponuje siecią ponad 1000 oddziałów w całym kraju oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 1800 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie
Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 17 europejskich krajach.
Strona internetowa: http://www.pekao.com.pl/

4. ASCEND CONSULTING
Firma konsultingowa oferująca już od kilkunastu lat kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne -  na wszystkich  etapach:

 • Analizy projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji
 • Dobór odpowiedniego i najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do potrzeb Klienta
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - wypełnienie wniosku oraz załączników w formie formularzy
 • Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski
 • Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
 • Rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień. Opieka nad projektem i doradztwo aż do momentu uzyskania przez Klienta środków na konto
 • Pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.
  Strona internetowa: http://www.ascendconsulting.pl/


wstecz w góręzabawki