Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Uchwała


Uchwała Rady Miejskiej :

Uchwała  nr   XVIII/ 190 /1999
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 października 1999r.

w sprawie: powołania w Ostrowcu Świętokrzyskim lokalnej agencji rozwoju.

Na podstawie art. 10 ust. l ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 668, Nr 106 poz. 679 i Nr 121 poz. 770 ) oraz art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 ), Rada Miejska uchwala co następuje:

§1
Uznaje się za zasadne utworzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim lokalnej agencji rozwoju.

§2
Celem działania agencji powinno być wspieranie rozwoju miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz pozostałych gmin tworzących Powiat Ostrowiecki, w szczególności poprzez:
- udział w przekształceniach strukturalnych i własnościowych,
- inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,
- zagospodarowywanie mienia Skarbu Państwa i mienia komunalnego powierzonego przez organy i jednostki państwowe i samorządowe,
- udzielanie pomocy finansowo-kapitałowej na realizację przedsięwzięć i programów restrukturyzacji,
- inicjowanie i wspomaganie działań gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,
- wspieranie rozwoju gospodarczego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i pozostałych gmin Powiatu Ostrowieckiego oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich,
- realizowanie zadań o charakterze publicznym, zleconych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
- uczestnictwo w programach współpracy europejskiej,
- współpraca z programami pomocowymi,
- działanie na rzecz przygotowania regionu Ostrowca Świętokrzyskiego do udziału w strukturach europejskich.

§3
Ustala się na dzień 22 listopada br. termin przedłożenia właściwym komisjom Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim celem zaopiniowania, propozycji formy organizacyjnej agencji oraz projektu jej statutu.

§4
Uchwała o utworzeniu agencji wymaga akceptacji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

§5
Realizację uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Salwerowicz
Data opublikowania w BIP: 2013-10-24 15:07:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2013-10-24 15:07:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Magdalena Salwerowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-24

Liczba wyświetleń: 1420

Strona została odwiedzona 54682 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies