Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2017

Kontrola projektu konkursowego „Nowa szansa” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 

1. Organ kontrolujący

Departament Wdrażania Europejskiego Fundusze Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce  

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych, udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu) tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:

a)      Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans i płci

b)      Prawidłowości rozliczeń finansowych,

c)      Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,

d)      Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,

e)      Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,

f)       Zgodność rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitoringiem projektu,

g)      Poprawność udzielania zamówień publicznych,

h)      Poprawność stosowania zasady konkurencyjności,

i)       Poprawność udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto,

j)       Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

k)      Zapewnienie prawidłowej ścieżki audytu

l)       Sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu,

m)     Prawidłowości realizacji projektów partnerskich,

n)      Prawidłowości realizowanych form wsparcia 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

28-29.09.2017 r. oraz 02.10.2017 r. i 17.10.2017 r. – na miejscu w siedzibie Beneficjenta

17.10.2017 r. – wizyta monitoringowa

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół sporządzony w dniu 09.11.2017 r.  r

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

 

Osoba, która opublikowała informację: Anna Dymanowska
Data opublikowania w BIP: 2018-05-28 14:42:25

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-28 14:43:43

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Marcin Sztaba
Data wytworzenia informacji: 2018-01-11

Liczba wyświetleń: 150

Strona została odwiedzona 54672 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies