Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rejestr i ewidencja

W placówce prowadzone są następujące rejestry:
1.    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
2.    Rejestr wydanych indeksów.
3.    Rejestr wyjść prywatnych.
4.    Rejestr wyjść służbowych.
5.    Rejestr wydanych zaświadczeń w działalności pozaszkolnej.
6.    Rejestr wydanych duplikatów.
7.    Rejestr pism wychodzących i przychodzących.
8.    Rejestr zatrudnionych pracowników.
9.    Rejestr zatrudnionych nauczycieli.
10.  Rejestr zarządzeń dyrektora placówki.
11.  Rejestr kursów i szkoleń realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
12.  Rejestr wypadków przy pracy.
13.  Rejestr zachorowań na choroby zawodowe.
14. Rejestr wydanych świadectw pracy.
15. Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
16. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
17. Rejestr dodatków motywacyjnych.
18. Rejestr nagród jubileuszowych.
19. Rejestr nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę z okazji dnia Edukacji Narodowej.
20. Rejestr spraw socjalno-bytowych ZFŚS.
21. Rejestr wydanych poleceń służbowych (delegacje).
22.  Rejestr wydanych świadectw LO.
23.  Rejestr wydanych świadectw Szkoły Policealnej.
24.  Rejestr wydanych świadectw Gimnazjum.
25.  Księga absolwentów.
26.  Ewidencja wydanych zaświadczeń słuchaczom KKZ.
27.  Księga słuchaczy Gimnazjum.
28.  Księga słuchaczy LO.
29.  Księga słuchaczy Szkoły Policealnej.
30.  Rejestr umów-zleceń.
31.  Rejestr zwolnień lekarskich.
32.  Rejestr  pism dotyczących zajęć sądowych i administracyjnych.
33.  Rejestr wydanych zaświadczeń RP-7.
34.  Rejestr wydanych faktur.
35.  Rejestr not odsetkowych.
36.  Rejestr umów wynajmu pomieszczeń.
37.  Rejestr skarg i wniosków.
38.  Rejestr zamówień publicznych.
39.  Rejestr umów usług zewnętrznych.
40.  Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.


Osoba, która opublikowała informację: Krystyna Jurys
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 14:45:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-05-13 11:31:44

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Krystyna Jurys
Data wytworzenia informacji: 2014-01-16

Liczba wyświetleń: 1653

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-27 11:48:38
  • Strona została zaktualizowana przez Krystyna Jurys o 2014-01-16 14:51:57
  • Strona została zaktualizowana przez Aneta Pierścińska-Maruszewska o 2016-03-23 08:42:25
  • Strona została zaktualizowana przez Aneta Pierścińska-Maruszewska o 2018-06-13 15:32:36
  • Strona została zaktualizowana przez Aneta Pierścińska-Maruszewska o 2018-06-13 15:36:26
  • Strona została zaktualizowana przez Aneta Pierścińska-Maruszewska o 2018-06-13 15:36:29
  • Strona została zaktualizowana przez Aneta Pierścińska-Maruszewska o 2018-06-13 15:49:05
  • Strona została zaktualizowana przez Aneta Pierścińska-Maruszewska o 2019-05-13 11:31:44

Strona została odwiedzona 139216 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies