Dziś jest Poniedziałek, 20 maja 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole

 

1. Organ kontrolujący

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Kontroli Płatników Składek w Kielcach

Piotrkowska 27

25-510 Kielce

2. Zakres kontroli

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

26.06.2013 – 04.07.2013

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół sporządzony i przekazany do Centrum Kształcenia Ustawicznego 04.07.2013r.

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń.

6. Podjęte działania

Brak

 

Osoba, która opublikowała informację: Krystyna Jurys
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 14:45:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2013-10-25 14:45:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Marian Zdonek
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29

Liczba wyświetleń: 1072

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Krystyna Jurys o 2013-10-29 10:05:43
  • Strona została zaktualizowana przez Krystyna Jurys o 2013-10-29 10:06:32

Strona została odwiedzona 79005 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies