Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole

 

1. Organ kontrolujący

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Kielcach

2. Zakres kontroli

1. Organizacja kształcenia ustawicznego i/lub zawodowego w centrach kształcenia ustawicznego i/lub zawodowego.

2.Finansowanie kształcenia ustawicznego i/lub zawodowego.

3. Realizacja i efektywność kształcenia ustawicznego i/lub zawodowego w centrach kształcenia ustawicznego i/lub zawodowego.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrolowany okres to lata 2019 – 2021 (do czasu zakończenia kontroli), upoważnienie do kontroli z dnia 19.02.21 ważne do 9.04.2021 r.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Wystąpienie pokontrolne sporządzone na dzień 7 maja 2021 r., przekazane do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 11.05.2021 r.

5. Wnioski, zalecenia

Wnioski:

1. Podjęcie działań zapewniających dostosowanie liczebności grupy realizującej kształcenia praktyczne do liczby stanowisk w pracowniach CKU, zgodnie z obowiązującymi wymogami podstawy programowej kształcenia zawodowego.

2. Zwiększenie nadzoru pedagogicznego nad rzetelnością danych ewidencjonowanych w dziennikach KKZ i prawidłowością wyliczania frekwencji uczestników tych kursów.

3. Podjęcie działań organizacyjnych pozwalających na realizację KKZ w formie zaocznej zgodnie z wymogami tej formy kształcenia.

Brak uwag.

6. Podjęte działania

1. Utworzenie kolejnych stanowisk do praktycznej nauki
w pracowniach Centrum Kształcenia Ustawicznego, aby liczba stanowisk była adekwatna do liczby słuchaczy. Przekazanie przez organ prowadzący dodatkowych środków finansowych na ten cel.

2. Zwiększenie nadzoru pedagogicznego, staranniejsze kontrole dzienników zajęć. W planie nadzoru pedagogicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok szkolny 2021/2022 rzetelność prowadzenia dzienników kwalifikacyjnych kursów zawodowych będzie jednym z priorytetów.

3. Semestralne rozkłady zajęć w nowym roku szkolnym zostaną opracowane tak, aby pomieścić wszystkie zajęcia w ciągu 2 dni podczas zjazdu. Nierzadko zajęcia muszą być jednak organizowane co tydzień. Jest to uzasadnione działanie, bowiem krótszy czas trwania kkz jest zgodny z oczekiwaniami słuchaczy i często także pracodawców kierujących ich na dany kurs. 
1. Organ kontrolujący

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Kontroli Płatników Składek w Kielcach

Piotrkowska 27

25-510 Kielce

2. Zakres kontroli

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

26.06.2013 – 04.07.2013

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół sporządzony i przekazany do Centrum Kształcenia Ustawicznego 04.07.2013r.

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń.

6. Podjęte działania

Brak

 

Osoba, która opublikowała informację: Krystyna Jurys
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 14:45:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-05-24 13:55:35

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Marian Zdonek
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29

Liczba wyświetleń: 1698

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Krystyna Jurys o 2013-10-29 10:05:43
  • Strona została zaktualizowana przez Krystyna Jurys o 2013-10-29 10:06:32
  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2021-05-24 13:52:33
  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2021-05-24 13:54:10
  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2021-05-24 13:55:35

Strona została odwiedzona 139222 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies