Dziś jest Czwartek, 9 lipca 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrola zarządcza 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2015.


Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr III/171/2011

Prezydenta Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2011r.

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok 2015

 

 

Ja, niżej podpisana, Elżbieta Baran

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1.     W obszarze ZASPOKAJANIE POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA, INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WOKÓŁ PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, PROMOWANIE TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ                      

nie wykonano miernika nr 4. – ilość wydanych numerów czasopisma „Browart” (0)

 

2.      W obszarze OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ ARTYSTYCZNYCH

pojawiło się:

2.1.ryzyko finansowe – niewłaściwy dobór miejsca przechowywania zasobów (scena plenerowa, płotki niskie), co skutkowało korozja elementów przechowywanych w magazynie, gnicie blatów i poszycia sceny

2.2. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – przemęczenie w okresie imprez plenerowych, co skutkowało zmęczeniem pracowników, chorobami i problemami w odbiorze godzin

2.3.ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – zwolnienia lekarskie, co skutkowało zmniejszeniem składu osobowego tzw. ekipy technicznej

 

 

2.4.ryzyko zewnętrzne – niesprzyjające warunki pogodowe podczas imprez plenerowych (wilgoć, śnieg, temperatura) wpływające na kondycję urządzeń technicznych, co skutkowało pękaniem elementów plastikowych, łamanie się przewodów

 

3.      W obszarze UPOWSZECHNIANIE KULTURY FILMOWEJ

pojawiło się ryzyko:

3.1.ryzyko działalności – awarie i ewentualne usterki sprzętu projekcyjnego, co skutkowało brakiem możliwości emisji filmów do czasu usunięcia awarii

 

4.       W obszarze REALIZACJA ZADAŃ ZGODNIE Z PLANEM INWESTYCJI, REMONTÓW  I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA

pojawiło się ryzyko:

4.1.ryzyko finansowe - nie uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na OBK, kino Etiuda, CTH, co skutkowało brakiem inwestycji

W ww. obszarze miernik BIEŻĄCE UTRZYMANIE, KONTROLOWANIE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW, INSTALACJI, W RAZIE KONIECZNOŚCI ZLECENIE EKSPERTYZY I WYKONANIE JEJ ZALECEŃ został zrealizowany w 90% - nie wykonano przeglądu  i konserwacji wentylacji mechanicznej i przewodów kominowych oraz badań instalacji elektrycznej

Miernik WYKONANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU CENTRUM TRADYCJI HUTNICTWA nie został wykonany, ponieważ nie ogłoszono konkursu dotacyjnego, w którego założeniach  mieściłoby się  Centrum Tradycji Hutnictwa.

 

Podjęte w 2015 r. działania, które miały na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej, są wystarczające. W związku z czym nie ma potrzeby wprowadzać nowych.

 

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: w 2014 r. zostały opracowane cele działów MCK na rok 2015, określono zadania, opracowano mierniki, stworzono katalog ryzyk wraz z mechanizmami kontrolnymi.

 

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny oraz kontroli wewnętrznych w badanych obszarach.

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 28 stycznia 2016 r.                                  Elżbieta Baran

                                                                                                          Dyrektor MCK 

Osoba, która opublikowała informację: Norbert Zięba
Data opublikowania w BIP: 2016-01-31 13:37:23

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2016-02-02 08:17:34

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Elżbieta Baran
Data wytworzenia informacji: 2016-01-31

Liczba wyświetleń: 1465

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2016-01-31 13:51:35
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2016-01-31 13:53:14
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2016-02-02 08:17:34

Strona została odwiedzona 131828 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies