Dziś jest Czwartek, 9 lipca 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrola zarządcza 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2016:


Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr III/171/2011

Prezydenta Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2011r.

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

za rok 2016

 

 

Ja, niżej podpisana, Elżbieta Baran Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1.      W obszarze OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ ARTYSTYCZNYCH

pojawiło się:

1.1. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – przemęczenie w okresie imprez plenerowych, co skutkowało  brakiem skupienia pracowników, chorobami, zwolnieniami i problemami  w odbiorze godzin,

1.2. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – zwolnienia lekarskie, co skutkowało zmniejszeniem składu osobowego tzw. ekipy technicznej i przeniesieniem obowiązków na pozostałych pracowników,

1.3. ryzyko dotyczące zasobów ludzkich – wypalenie zawodowe, co skutkowało zmęczeniem i zmniejszoną aktywnością,

1.4. ryzyko działalności – awaria sprzętu podczas imprezy, co skutkowało zakłóceniami w przebiegu imprezy, natychmiastowymi zakupami i naprawą uszkodzonych elementów (w tym obszarze poniesiono również ryzyko finansowe),

1.5. ryzyko zewnętrzne – niesprzyjające warunki pogodowe podczas imprez plenerowych (wilgoć, śnieg, temperatura) wpływające na kondycję urządzeń technicznych, co skutkowało pękaniem elementów plastikowych, łamaniem się przewodów, wyziębieniem pracowników.

 

         Podjęte w 2016 r. działania, które miały na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej, są wystarczające. W związku z czym nie ma potrzeby wprowadzać nowych.

 

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
w 2015 r. zostały opracowane cele działów MCK na rok 2016, określono zadania, opracowano mierniki, stworzono katalog ryzyk wraz z mechanizmami kontrolnymi.

 

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny oraz kontroli wewnętrznych w badanych obszarach. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 30 stycznia 2017 r.                                              Elżbieta Baran

Dyrektor MCK                   

 Osoba, która opublikowała informację: Norbert Zięba
Data opublikowania w BIP: 2017-02-01 12:11:30

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-02-07 11:31:15

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Elżbieta Baran
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01

Liczba wyświetleń: 1077

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2017-02-01 12:12:16
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2017-02-01 12:12:26
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2017-02-01 12:15:20
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2017-02-01 12:22:27
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2017-02-01 15:18:15
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2017-02-01 15:26:24
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2017-02-02 20:25:03
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2018-02-07 11:28:14
  • Strona została zaktualizowana przez Norbert Zięba o 2018-02-07 11:31:15

Strona została odwiedzona 131838 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies