Dziś jest Piątek, 29 lipca 2016 r.
rozmiar tekstu: A A AWitamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


 

 

UWAGA!!!
Zmiana numeru rachunku bankowego
Informujemy, iż od dnia 01.08.2016r. obsługę bankową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie prowadził bank PKO BP S.A. W związku
z powyższym zmianie ulegają numery rachunków bankowych.

Nazwa
rachunku

Stary numer

Nowy numer

RACHUNEK
BIEŻĄCY

38 1240 1372 1111 0010 4649 4284

75 1020 2629 0000 9202 0341 0487

RACHUNEK
DOCHODÓW

28 1240 1372 1111 0010 4658 0600

93 1020 2629 0000 9102 0341 0503

RACHUNEK
WINDYKACJI

36 1240 1372 1111 0010 4802 7211

25 1020 2629 0000 9802 0341 0511


               DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Ostrowcu Świętokrzyskim

        mgr Magdalena Salwerowicz

 


Bieżące informacje na temat świadczeń przyznawanych w MOPS Ostrowiec Św. można odnaleźć na Oficjalnym Portalu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakładce Sfera Społeczna
http://www.um.ostrowiec.pl/pl/sfera-spoleczna/aktualnosciMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (trwający od 01-11-2016 roku do 31-10-2017 roku) przyjmowane będą począwszy od 1 września 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są od miesiąca kwietnia bieżącego roku, a prawo do w/w świadczenia ustalane jest do 30 września 2017r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 (trwający od 01-10-2016 roku do 30-09-2017roku) przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  od dnia 1 września do dnia 31 października 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W zakładce Zasiłki rodzinne i dodatki znajdują się wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy.Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500+ ”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) wprowadza program ,, Rodzina 500 plus ”, w ramach którego rodzice ( opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka ) będą otrzymywać na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W skład rodziny wchodzą rodzice dzieci (opiekun prawny, opiekun faktyczny) oraz zamieszkujące z nimi, będące na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci które ukończyły 25 lat, legitymujący się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje:

- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych,
- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ( w przypadku rolników),
- w przypadku cudzoziemców stosowane pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
- dokumenty dotyczące rozwodu / separacji, zasądzonych alimentów,
- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub faktycznego.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016r.

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od 1 kwietnia i kończy się dnia 30 września 2017r.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do w/w świadczenia jest rok 2014.
Ponadto wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, (zakładka eWnioski na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/)
- udostępnionego przez ZUS,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. (Dz. U. poz. 214).

Wnioski do programu „Rodzina 500 plus” będą dostępne od 21 marca 2016r. Będzie można je pobrać osobiście w siedzibie MOPS ul. Świętokrzyska 22 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Informacje o warunkach uzyskania świadczenia można również uzyskać z infolinii uruchomionej przez Wydział Polityki Społecznej w Kielcach pod numerem: (41)3421635 oraz (41)3421205 oraz pod adresami e-mail wps39@kielce.uw.gov.plwps40@kielce.uw.gov.pl

 

Informator RODZINA 500+

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

500 plus - krok po kroku - wniosek do pobrania

Informator "Rodzina 500 plus"

Pytania i odpowiedzi


Osoba, która opublikowała informację: Jacek Łakomiec
Data opublikowania w BIP: 2013-10-30 07:07:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Sylwester Wesołowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 129580

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-30 15:02:02
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-30 15:02:13
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-31 09:31:37
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-31 14:36:57
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-04-28 12:40:55
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-05-14 09:00:50
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-06-30 10:43:14
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-06-30 10:44:17
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-07-10 10:52:27
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-07-16 11:10:04
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-07-16 11:10:50
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-08-12 11:48:34
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-08-12 11:49:08
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-09-07 09:36:12
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:15:30
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:16:05
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:17:04
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:10:36
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:11:57
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:12:26
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:14:01
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:15:19
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:45:06
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:45:27
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:46:28
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:48:03
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-06 13:20:53
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-06 13:56:59
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:01:28
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:02:41
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:03:20
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:03:44
 • Strona została zaktualizowana przez Jacek Łakomiec o 2016-07-27 14:30:38

Strona została odwiedzona 518254 razy
Administracja techniczna serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies