Dziś jest Środa, 29 czerwca 2016 r.

menu przedmiotowe

rozmiar tekstu: A A AWitamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bieżące informacje na temat świadczeń przyznawanych w MOPS Ostrowiec Św. można odnaleźć na Oficjalnym Portalu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakładce Sfera Społeczna
http://www.um.ostrowiec.pl/pl/sfera-spoleczna/aktualnosci


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (trwający od 01-11-2016 roku do 31-10-2017 roku) przyjmowane będą począwszy od 1 września 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są od miesiąca kwietnia bieżącego roku, a prawo do w/w świadczenia ustalane jest do 30 września 2017r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 (trwający od 01-10-2016 roku do 30-09-2017roku) przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  od dnia 1 września do dnia 31 października 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W zakładce Zasiłki rodzinne i dodatki znajdują się wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy.Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500+ ”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) wprowadza program ,, Rodzina 500 plus ”, w ramach którego rodzice ( opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka ) będą otrzymywać na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W skład rodziny wchodzą rodzice dzieci (opiekun prawny, opiekun faktyczny) oraz zamieszkujące z nimi, będące na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci które ukończyły 25 lat, legitymujący się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje:

- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych,
- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ( w przypadku rolników),
- w przypadku cudzoziemców stosowane pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
- dokumenty dotyczące rozwodu / separacji, zasądzonych alimentów,
- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub faktycznego.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016r.

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od 1 kwietnia i kończy się dnia 30 września 2017r.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do w/w świadczenia jest rok 2014.
Ponadto wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, (zakładka eWnioski na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/)
- udostępnionego przez ZUS,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. (Dz. U. poz. 214).

Wnioski do programu „Rodzina 500 plus” będą dostępne od 21 marca 2016r. Będzie można je pobrać osobiście w siedzibie MOPS ul. Świętokrzyska 22 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Informacje o warunkach uzyskania świadczenia można również uzyskać z infolinii uruchomionej przez Wydział Polityki Społecznej w Kielcach pod numerem: (41)3421635 oraz (41)3421205 oraz pod adresami e-mail wps39@kielce.uw.gov.plwps40@kielce.uw.gov.pl

 

Informator RODZINA 500+

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

500 plus - krok po kroku - wniosek do pobrania

Informator "Rodzina 500 plus"

Pytania i odpowiedzi


Osoba, która opublikowała informację: Jacek Łakomiec
Data opublikowania w BIP: 2013-10-30 07:07:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Sylwester Wesołowski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 123928

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-30 15:02:02
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-30 15:02:13
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-31 09:31:37
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-31 14:36:57
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-04-28 12:40:55
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-05-14 09:00:50
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-06-30 10:43:14
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-06-30 10:44:17
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-07-10 10:52:27
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-07-16 11:10:04
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-07-16 11:10:50
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-08-12 11:48:34
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-08-12 11:49:08
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-09-07 09:36:12
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:15:30
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:16:05
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:17:04
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:10:36
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:11:57
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:12:26
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:14:01
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:15:19
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:45:06
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:45:27
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:46:28
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:48:03
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-06 13:20:53
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-06 13:56:59
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:01:28
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:02:41
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:03:20
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:03:44

Strona została odwiedzona 500494 razy
Administracja techniczna serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies