Dziś jest Czwartek, 14 listopada 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza:
przewodniczący:
Józef Grabowski
wiceprzewodniczący: Marcin Bień
sekretarz
:
Michał Bors

Do szczególnych uprawnień Rady należą :

1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen Rady Nadzorczej,

4) przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

5) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, z wyjątkiem Prezesa Zarządu oraz występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca  Świętokrzyskiego z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki.

6) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

7) opiniowanie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa,

8 ) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

9) zawieszanie z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

10) skreśla się.

11) Wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

12) Opiniowanie wprowadzonych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki.

13) występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu oraz przyznawanie pozostałym Członkom Zarządu nagrody rocznej

14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Czuba
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 10:15:15

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2017-08-16 10:18:44

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Czuba
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 2163

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-01-17 13:50:22
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-02-25 14:34:12
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-09-24 08:45:56
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-09-24 08:46:13
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-10-17 11:27:45
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-10-28 12:52:04
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2015-02-20 13:51:51
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2015-02-20 13:52:29
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2017-03-29 10:08:06
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2017-08-16 10:18:44

Strona została odwiedzona 56123 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies