Dziś jest Sobota, 20 kwietnia 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole

  

Kontrole przeprowadzone 2015 roku.

 

 

1. Organ kontrolujący

Urząd Miasta, Audyt Wewnętrzny, ul. Głogowskiego3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski                

2. Zakres kontroli

Obszary ryzyka dotyczące bezpośrednio działalności jednostki

3. Czas przeprowadzonej kontroli

09.02.2015 r. – 17.02.2015 r.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Sprawozdanie sporządzono w dniach 18.02.2015 r – 19.02.2015 r.

Przekazano do Zespołu Szkół i Placówek Publicznych 3 w dniu 19.02.2015 r.

5. Wnioski, zalecenia

Zalecenia:

- przeanalizować wydane przez Dyrektora ZSiPP nr 3 upoważnienia pod kątem ich aktualności i zasadności

- oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych sporządzić zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych

- Uaktualnić wewnętrzną dokumentację dotyczącą organizacji przetwarzania danych osobowych w jednostce.

- dokonać analizy „zbiorów danych przetwarzanych w jednostce” pod kątem obowiązku ich zgłoszenia do GIODO

-upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencję wydanych upoważnień prowadzić w sposób zapewniający zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

- sporządzić odrębny i szczegółowy zakres obowiązków Administratora Systemów Informatycznych

- zapewnić warunki szkoleniowe dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji

- zwiększyć nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników wprowadzonych w jednostce zasad stosowania i zmiany haseł

- dokonać weryfikacji przeprowadzonej inwentaryzacji sprzętu komputerowego i sporządzić metryki komputerowe

- sporządzić wykaz posiadanych licencji na użytkowane systemy i programy

- przeanalizować i uaktualnić dokumenty wewnętrzne, w taki sposób aby były zgodne z przepisami prawa powszechnego

- opracować i wdrożyć w jednostce: instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcję prowadzenia składnicy akt

- wzmocnić kontrolę wewnętrzną w zakresie wystawiania rachunków oraz wypełniania druków wyjazdów służbowych

 

 

Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Ambroż
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:38:08

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2016-02-11 08:49:45

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Serwin Wojciech
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 1055

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Magdalena Ambroż o 2016-02-11 08:46:49
  • Strona została zaktualizowana przez Magdalena Ambroż o 2016-02-11 08:49:45

Strona została odwiedzona 71239 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies