Dziś jest Sobota, 20 kwietnia 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Programy nauczania ZSiPP nr 3

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2015/2016                    

Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

 

Decyzja administracyjna z dnia 26 sierpnia  2015 roku  Dyrektora

Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania wchodzących
w skład szkolnych programów nauczania

 

 

 

Programy nowatorskie pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 marca 2015 roku,

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. , poz. 977 oraz z 2014 poz. 803).

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

  Tytuł serii

 

Autor

Wydawca

Nr programu

Numer 
w szkolnym zestawie

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

 

Klasa IV- VI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Język polski

Seria „Odkrywamy na nowo” Język polski Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 – 6.

 

Alicja Krawczuk – Goluch

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z języka polskiego

dla klasy  V, VI.

 

 

1/2015

 

2.

Język polski

Seria „Między nami”

Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV – VI szkoły podstawowej)

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

 

GWO

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z języka polskiego

dla klasy  IV.

 

2/2015

 

3.

Historia i społeczeństwo

„My i historia”

W. Surdyk –Fertsch

B.  Olszewska

 

WSZPWN

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z historii

dla klasy  IV, V, VI.

3/2015

 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego

dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej.

 

 

M. Bogucka
w D. Łoś

 

Pearson Longman

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z języka angielskiego

dla klasy  V,VI

4/2015

 

5.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego

dla II-go etapu edukacyjnego ( szkoła podstawowa, kl. 4-6) ,realizowany w klasach 4-5.

 

 

 

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

 

Macmillan

 

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z języka angielskiego

dla klasy  IV.

5/2015

 

6.

Matematyka

Matematyka z plusem (Klasy IV-VI).

 

M. Jucewicz,

M. Karpiński, J. Lech

 

 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z matematyki

dla klasy  IV ,V, VI.

6/2015

 

7.

Przyroda

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej

„Tajemnice przyrody”

 

 

Jolanta Golanko

 

 

Nowa Era

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z przyrody

dla klasy  IV, V, VI

 

7/2015

 

8.

Plastyka

Program nauczania plastyki w szkole podstawowej kl.4-6.

„Do dzieła!”

 

 

 

J. Lukas, K. Onak

 

 

Nowa Era

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z plastyki

dla klasy  IV, V, VI.

 

8/2015

 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Muzyka

Muzyka i my

 

 

I. Pisarkiewicz

 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z muzyki

dla klasy  V, VI.

 

9/2015

 

10.

Muzyka

I gra muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

 

Nowa Era

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z muzyki

dla klasy  IV.

 

10/2015

 

11.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy IV – VI.

 

 

Urszula Białka


Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

 

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z zajęć technicznych

dla klasy  V, VI.

11/2015

 

12.

Zajęcia techniczne

„Jak to działa” – program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej

Lech Łabiecki

 

Nowa Era

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z zajęć technicznych

dla klasy  IV.

12/2015

 

13.

Zajęcia komputerowe

Program nauczania zajęć komputerowych
  dla klasy IV- VI.

 

mgr inż. Zdzisław Nowakowski

dyr. Leszek Rudak

dyr. hab. Andrzej S. Dyszak

 

Czarny Kruk

 

271/2010

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z zajęć komputerowych

dla klasy  IV , V, VI.

13/2015

 

1

2

3

4

5

6

7

14.

Zajęcia komputerowe

Program nauczania zajęć komputerowych
w szkole podstawowej.

Michał Kęski

 

Nowa Era

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z zajęć komputerowych

dla klasy  IV.

14/2015

Klasa IV

15.

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Program nauczania religii dla klas IV - szkoły podstawowej.

ks. S. Łabendowicz

 

Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia
w Sandomierzu

 

 

AZ - 2 - 01/10

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z religii dla klasy  IV

15/2015

Klasy IV

16.

Religia

„Wezwani przez Boga"

Program nauczania religii dla klas V, VI szkoły podstawowej.

ks. S. Łabendowicz

 

Wydawnictwo Diecezjalne
i Drukarnia
w Sandomierzu

 

AZ - 2 - 01/10

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z religii dla klasy  V, VI.

 

 

16/2015

Klasy V, VI

17.

Wychowanie fizyczne

Autorski program nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom” dla klas IV – VI szkoły podstawowej

 

 

 

 

Alicja Romanowska

 

 

 

 

 Korepetytor

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z wychowania fizycznego

dla klasy  IV- VI.

 

 

 

17/2015

 

1

2

3

4

5

6

7

18.

Wychowanie
 do życia

 w rodzinie

Program zajęć edukacyjnych z WDŻ dla klas V – VI szkoły podstawowej „Pełnia”.

M. Komorowska- Pudło,

G. Krawczyk

 

 

 Rubikon

DKW - 4014 – 286/99

Program nauczania zawiera treści podstawy programowej

z wychowania
 do życia  w rodzinie

dla klasy V, VI.

 

18/2015

 

19.

Zajęcia
 z wychowawcą

 

Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla klasy 4 – 6 szkół podstawowych. „Spójrz inaczej”.

 

A.    Kołodziejczyk

E. Czemierowska – Koruba

T. Kołodziejczyk

 

ATE s.c.

 

19/2015

 

 

PROGRAMY INNOWACYJNE I NOWATORSKIE

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

Program

 

 

Autor

Numer 
w szkolnym zestawie

Uwagi

1

2

3

4

5

6

20.

Język polski

„Słowo, obraz, dźwięk, czyli wśród różnych tekstów kultury”

 

M. Zaremba

20/2015

 

 

Klasa VI c

kontynuacja

21.

Język polski

„Podróże w czasie, przestrzeni i … wyobraźni”

D. Dziubek

21/2015

Klasa IV b

wprowadzenie

22.

Język angielski

„Scrablosłowa”

J. Walczak

22/2015

Klasy IV,V,VI (chętni uczniowie)

 

 
 

Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Ambroż
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:38:08

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2016-02-12 12:55:03

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Magdalena Ambroż
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 965

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Magdalena Ambroż o 2016-02-12 08:35:56
  • Strona została zaktualizowana przez Magdalena Ambroż o 2016-02-12 12:55:03

Strona została odwiedzona 71217 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies