Dziś jest Wtorek, 19 stycznia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / Dz.U. UE. L. 2016.119.1, zwanego dalej „Rozporządzeniem UE”.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Targowiska Miejskie z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Słowackiego 70;

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Krzysztof Nierubiec tel . 41 265 27 34 lub email: inspektorostrowiec@op.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy- na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i f Rozporządzenia UE, tj. dane te są niezbędne do zawarcia i wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy najmu, zwaną dalej „umową” oraz w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim (Administratora Danych Osobowych), w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy publiczne, Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5 oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Targowisk Miejskich na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zawiązku z zawartymi z tymi podmiotami umowami świadczenia usług na rzecz Targowisk Miejskich, z którymi wiąże się dostęp do danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych Osobowych;

6. W zakresie związanym z ochroną Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

1) żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych,

2) sprostowania danych osobowych

3) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,     

5) do przenoszenia danych osobowych,

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  Pani  /Pan, że przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia UE;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzać również w sposób zautomatyzowany;

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania;

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie tych danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych Osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem Danych Osobowych;
OGŁOSZENIE TARGOWISK MIEJSKICH


W związku z planowanym otwarciem targowiska gminnego „Mój Rynek”, Targowiska Miejskie zapraszają wszystkich zainteresowanych rolników oraz inne osoby prowadzące działalność gospodarczą do dokonywania rezerwacji miejsc handlowych. Jednocześnie informujemy, że wobec rolników, którzy wytwarzają produkty rolno-spożywcze, prowadząc swoją działalność rolniczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego stosowane będą preferencyjne opłaty.

Zapraszamy od dnia 07.06.2018 r. do „białej hali” targowej na terenie Targowiska Miejskiego przy 
ul. Słowackiego 70 do pokoju inkasentów ds. umów i rezerwacji.


Dyrektor Targowisk Miejskich

Osoba, która opublikowała informację: Marcin Sztaba
Data opublikowania w BIP: 2018-06-06 09:11:50

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-06-25 13:04:44

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Kinga Piórkowska
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25

Liczba wyświetleń: 426

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:11:58
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:12:24
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:14:21
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:15:34
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:16:08
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:19:45
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:37:07
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:43:17
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:50:27
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:52:35
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:52:59
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:53:10
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:53:39
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:54:03
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:55:23
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:55:52
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:56:07
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:56:20
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 09:56:41
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 10:22:06
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 10:26:20
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 10:28:52
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 10:29:20
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 10:31:47
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 10:32:24
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 10:32:50
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-06 10:35:52
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-07 15:27:03
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-07 15:27:39
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-07 15:28:41
 • Strona została zaktualizowana przez Kinga Piórkowska o 2018-06-20 13:03:48
 • Strona została zaktualizowana przez Kinga Piórkowska o 2018-06-20 13:06:56
 • Strona została zaktualizowana przez Kinga Piórkowska o 2018-06-20 13:08:46
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-06-25 13:04:44

Strona została odwiedzona 240793 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies