Dziś jest Piątek, 20 maja 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich, os. Stawki 35, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adres e-mail: iod@iod.bizpoczta.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać: 
a. w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, 
b. gdy będzie to niezbędne w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publiczny lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, 
c. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, 
d. na podstawie Twojej zgody, w zakresie i celu, które tam określisz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

IV. Odbiorcy danych 

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze zadania. Twoje dane będziemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, organom i instytucjom, które będą uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa. 

V. Okres przechowywania danych 

Twoje dane będziemy przechowywać jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów, które wskazaliśmy w punkcie III, a potem przez okres i w zakresie wymaganym od nas przez przepisy prawa. 

VI. Twoje prawa Przysługuje Ci: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. prawo do żądania usunięcia danych, 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f. prawo do przenoszenia danych, 
g. prawo do cofnięcia zgody – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, której nam udzieliłeś, możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, 
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisemnie, telefonicznie lub osobiście.
Osoba, która opublikowała informację: Katarzyna Goworek
Data opublikowania w BIP: 2021-12-17 12:27:36

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-12-17 13:14:17

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Katarzyna Goworek
Data wytworzenia informacji: 2021-12-17

Liczba wyświetleń: 81

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2021-12-17 13:14:01
  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2021-12-17 13:14:17

Strona została odwiedzona 89939 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka Cookies