Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2014

Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2014 roku.
1. Przedmiot kontroli: Środek transportu drogowego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- Volkswagen T5 nr rej. TOS 01MS Nr SE.V-446/16/KCh/14


1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Kontrola doraźna w związku z wydaniem opinii sanitarnej środka transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- Volkswagen T5 nr rej. TOS 01MS

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu technicznego środka transportu,

- prowadzoną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

-sposób przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych i używane środki oraz ich dokumentowanie ( rejestr prowadzonych zabiegów dezynfekcyjnych oraz karty charakterystyki używanych środków)

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 26.03.2014 godz. 9:30

Data zakończenia: 26.03.2014 godz. 10:00

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 26.03.2014 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan techniczno- sanitarny środka transportu i na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień  tym w zakresie - wydano pozytywną opinię dot. środka transportu

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

  

2.     Przedmiot kontroli: Środek transportu drogowego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- Volkswagen T4 nr rej. TOS R846

                              Nr SE.V-446/17/KCh/14

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Kontrola doraźna w związku z wydaniem opinii sanitarnej środka transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- - Volkswagen T4 nr rej. TOS R846

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu technicznego środka transportu,

- prowadzoną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

-sposób przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych i używane środki oraz ich dokumentowanie ( rejestr prowadzonych zabiegów dezynfekcyjnych oraz karty charakterystyki używanych środków)

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 26.03.2014 godz. 10:00

Data zakończenia: 26.03.2014 godz. 10:30

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 126.03.2014 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan techniczno- sanitarny środka transportu i na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień  tym w zakresie.- wydano pozytywną opinię dot. środka transportu

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


3.     Przedmiot kontroli: Środek transportu drogowego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- Volkswagen T5 nr rej. TOS 4G31

                                   Nr SE.V-446/18/KCh/14

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Kontrola doraźna w związku z wydaniem opinii sanitarnej środka transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- - Volkswagen T5 nr rej. TOS 4G31

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu technicznego środka transportu,

- prowadzoną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

-sposób przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych i używane środki oraz ich dokumentowanie ( rejestr prowadzonych zabiegów dezynfekcyjnych oraz karty charakterystyki używanych środków)

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 26.03.2014 godz. 09:00

Data zakończenia: 26.03.2014 godz. 09:30

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 26.03.2014 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan techniczno- sanitarny środka transportu i na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień  tym w zakresie- wydano pozytywną opinię dot. środka transportu

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


4.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarnego, warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy  Nr SE.IIIa-4140/204/AM/14

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarnego,warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy W zup

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarnego obiektów zlokalizowanych na terenie cmentarza: domu przedpogrzebowego, ustępów ogólnodostępnych, parkingów.

-sposób gospodarki odpadami,

- dokumenty pracownicze dot. ochrony zdrowia i warunków pracy: przeprowadzanie badań okresowych pracowników, szkoleń BHP, ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz narażenia na czynniki biologiczne i środowiskowe tj. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 09.10.2014 godz. 11:00

Data zakończenia: 09.10.2014 godz. 13:30.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 09.10.2014 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarny obiektów ZUP. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie warunków środowiska pracy .

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

5.    Przedmiot kontroli: Prawidłowość i rzetelność rozliczeń z ZUS

                  Nr sprawy :152014090010

 

1. Organ kontrolujący

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Kielcach 

 Wydział Kontroli Płatników Składek 

ul. Kolberga 2A

25-620 Kielce                           

2. Zakres kontroli

Kontrola obejmowała:

- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne praz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń  społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe

-Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 06.10.2014 

Data zakończenia: 13.10.2014 

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 13.10.2014 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący na podstawie  przedstawionej dokumentacji  nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie :

* prawidłowości rzetelności zgłaszania ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, 

*ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń  społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Płatnik nie  kompletował wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe oraz nie wystawiał zaświadczeń do celów ubezpieczeń społecznych.

Płatnik złożył informację ZUS-IWA .

Kontrolujący stwierdził rozbieżności w wysokości naliczenia składek na FP i FGŚP w przypadku jednego pracownika.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Zakład Usług Pogrzebowych odprowadził w dniu 26.10.2014 roku  wraz z odsetkami różnicę wynikającą z rozbieżności w naliczaniu składek na FP i FGŚP dot. jednego pracownika

  

Osoba, która opublikowała informację: Anna Dymanowska
Data opublikowania w BIP: 2015-06-24 13:47:42

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-03-31 11:54:04

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-06-01

Liczba wyświetleń: 1433

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2015-06-26 12:53:41
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-09-11 14:57:40
  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2021-03-31 11:54:04

Strona została odwiedzona 433975 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies