Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Przedmiot działania Spółki

Przedmiot działania Spółki :

Przedmiotem działania Spółki jest :
--------------------------------
1) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - PKD 23.61.Z.
2) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej - PKD 23.63.Z.
3) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 23.99.Z.
4) Demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z.
5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z.
6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z.
7) Roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z.
8) Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z.
9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z.
10) Roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13.Z.
11) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z.
12) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z.
13) Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z.
14) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z.
15) Tynkowanie - PKD 43.31.Z.
16) Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z.
17) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z.
18)Malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z.
19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z.
20) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z.
21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z.
22) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75.Z.
23) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z.
24) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z.
25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z.
26) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z.
27) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z.
28) Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11 .Z.
29) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne-PKD 71.12.Z.
30) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z.
31) Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z.
32) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11 .Z.
33) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z.

Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Szeląg
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 16:43:58

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2013-10-25 16:43:58

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Szeląg
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 1595

Strona została odwiedzona 53801 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies