Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zarząd Spółki

W skład Zarządu Spółki wchodzi:


Krzysztof Kowalski - 
Prezes Zarządu  


Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszej umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę przed sądem i poza sądem.

Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów, w szczególności Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzać plany finansowe, plany działalności oraz plany inwestycyjne Spółki i przedkładać je właściwym organom Spółki.    


Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Szeląg
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 16:43:58

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-09-05 07:50:55

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Szeląg
Data wytworzenia informacji: 2017-08-25

Liczba wyświetleń: 2737

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 14:08:29
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-05-16 09:23:50
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-05-16 09:24:51
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-05-16 09:28:09
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2019-09-05 07:50:55

Strona została odwiedzona 53809 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies