Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

System konsekwencji

System konsekwencji :

1. Ustne upomnienie lub nagana wychowawcy klasy.
2.Ustne upomnienie lub nagana Dyrektora PSP 14
3. Przeniesienie do równoległej klasy
4. Przeniesienie ucznia do innej szkoły
5. Czasowe zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów.
6. Wpis uwagi do dziennika klasowego i dzienniczka ucznia, zeszytu uwag.
7. Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, rozmowa wyżej wymienionych osób w obecności ucznia, pedagoga szkolnego, wychowawcy i dyrektora szkoły.
8.Odebranie prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych.
9. Naprawa wyrządzonej szkody i pokrycie wszelkich strat materialnych.
10. Powiadomienie policji, Sądu Rodzinnego.

 • Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły na wniosek Dyrektora PSP 14, za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:

  1) w przypadku rażącego naruszania obowiązków uczniowskich zapisanych w § 3;
  2) w przypadku, gdy wcześniej zastosowany system kar nie przyniósł pozytywnych rezultatów,
  3) w przypadku kolizji ucznia z prawem,

 • Osoba, która opublikowała informację: Iwona Abramczyk
  Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:40:04

  Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-01-16 00:19:30

  Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Iwona Abramczyk
  Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

  Liczba wyświetleń: 1142

  Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Iwona Abramczyk o 2018-01-16 00:06:41
  • Strona została zaktualizowana przez Iwona Abramczyk o 2018-01-16 00:19:30

  Strona została odwiedzona 92546 razy
  Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
  Polityka Cookies