Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Majątek

Informacje o majątku Spółki


Majątek Spółki na 21.12.2012 r. wynosił:  1.003.202,66 zł.


Majątek Spółki pochodzący z zadysponowania majątkiem Gminy, oraz pożytki z tego majątku i jego obciążenia

Zakład Usług Pogrzebowych Spółka zarządza (administruje) Cmentarzem Komunalnym w Ostrowcu Św. przy ul. Długiej 8 wraz ze środkami trwałymi tj. budynkiem kotłowni z garażem, pawilonem Biura Obsługi Klienta, budynkiem socjalno – administracyjnym z kaplicą oraz nadstawą uniwersalną w budynku kaplicy, zewnętrzną siecią c.o., oświetleniem zewnętrznym terenu, przyłączami wodociągowymi z hydrantem zb., parkingiem dla samochodów osobowych, drogami i placami, ogrodzeniem -  zgodnie  z  umową  z  dnia  18.10.1999 roku z późn. zm. zawartą z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr III/382/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2013 roku Spółka posiada pełnomocnictwo do zawierania umów dzierżawy na tereny przyległe do Cmentarza Komunalnego, będące w nieodpłatnym zarządzie. 


Przychody z tego tytułu za 2016 rok wyniosły: 12.520,00 zł.  

Przychody z tego tytułu za 2017 rok wyniosły: 12.520,00 zł.  

Środki te są przeznaczane na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach objętych umową nieodpłatnego zarządu oraz wydatki związane z poprawą wizerunku Cmentarza Komunalnego i przygotowaniem nowych terenów do pochówków.


Na majątku Spółka nie dokonała żadnych obciążeń.

Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:04:44

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-04-30 14:52:46

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-03-14

Liczba wyświetleń: 2074

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 12:19:57
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 12:20:02
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 12:25:31
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 12:26:48
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 12:32:55
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 12:44:21
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 14:11:57
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-04-30 14:52:46

Strona została odwiedzona 433981 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies