Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2018

Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2018 roku.1.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego Cmentarza Komunalnego, ocena postępowania z odpadami  

Nr SE.Ia-4240/60/KD/18

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego Cmentarza Komunalnego

Kontrola obejmowała ocenę:

- stanu sanitarno-technicznego cmentarza komunalnego: alejek, ustępów ogólnodostępnych, parkingów 

- postępowania z odpadami i zaopatrzenie w wodę. 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 26.11.2018 godz. 11:45

Data zakończenia: 26.11.2018 godz. 14:45.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 26.11.2018 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-techniczny cmentarza komunalnego. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie kontroli.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak2.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów ZUP, ocena postępowania z bielizną używana w obiekcie oraz ocena postępowania z odpadami.   

Nr SE.Ia-4240/61/AC/18

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów ZUP

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarno-technicznego obiektów Zakładu Usług Pogrzebowych: domu przedpogrzebowego z kaplicą i chłodnią, części administracyjnej z pralnią, suszarnią przeznaczoną do prania odzieży roboczej pracowników, części socjalnej pracowników.

- sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi

-ocenę przestrzegania zakazu palenia na terenie obiektu  -tj. przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 26.11.2018 godz. 11:45

Data zakończenia: 26.11.2018 godz. 14:45.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 26.11.2018 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-techniczny domu przedpogrzebowego. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie gospodarki odpadami i przestrzegania przepisów dot.. zakazu palenia na terenie obiektu.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak3.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, ogólnych wymogów bhp, warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy  Nr SE.IIIa-4140/284/PR/18

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, ogólnych wymogów bhp,warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy w ZUP.

Przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarno- higienicznego obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Usług Pogrzebowych: domu przedpogrzebowego, pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, obiektów zakładu kamieniarskiego.

- dokumenty pracownicze dot. ochrony zdrowia i warunków pracy: przeprowadzanie badań okresowych pracowników, szkoleń BHP, ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz narażenia na czynniki biologiczne i środowiskowe tj. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne.

-kontrola stosowanych mieszanin chemicznych i ich dokumentacji.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 26.11.2018 godz. 11:45

Data zakończenia: 26.11.2018 godz. 14:45.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 26.11.2018 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-higieniczny obiektów ZUP. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie warunków środowiska pracy oraz ogólnych wymogów bhp. W zakładzie przestrzegane są przepisy ustawy dot. ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dokumentacja dot. mieszanin chemicznych stosowanych w zakładzie nie zawiera uchybień.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2018-05-05 09:34:06

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-12-12 14:05:23

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Bień Zbigniew
Data wytworzenia informacji: 2018-05-04

Liczba wyświetleń: 972

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 09:34:52
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-12-12 12:56:11
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-12-12 13:52:20
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-12-12 14:01:12
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-12-12 14:04:14
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-12-12 14:05:23

Strona została odwiedzona 433949 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies