SZUKAJ  

środa,
25 maja 2016 r.
Aktualności

 
2016-05-25 ID: 1330
Konferencja dla organizacji pozarządowych w Centrum Aktywności Obywatelskiej

3 czerwca o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70 odbędzie się konferencja w ramach projektu "Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego", realizowanego przez Federację Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych "HORYZONT" Pozarządowych.

(więcej...)2016-05-23 ID: 1329
"Szkoła Cukrzycy" zaprasza!

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy i Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z .o.o. zapraszają wszystkich, którzy chcą więcej wiedzieć o profilaktyce i leczeniu cukrzycy, na kolejne spotkanie w ramach cyklu edukacyjnego „SZKOŁA CUKRZYCY”. Odbędzie się ono w dniu 25 maja o godz. 15.00, w sali numer 18 na pierwszym piętrze.

(więcej...)2016-05-23 ID: 1328
Konkursy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań publicznych. Oferty należy składać do 7 czerwca 2016 r.

 

(więcej...)2016-05-23 ID: 1327
Konkursy uzupełniające w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społeczne

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  uzupełniające otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

(więcej...)2016-05-19 ID: 1326
Bodo i Spółka w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Blisko dwudziestu ostrowieckich seniorów wzięło udział w spotkaniu edukacyjno-integracyjnym pod tytułem: „RETRO - SJESTA. Podróż sentymentalna w XX – lecie, czyli Bodo i Spółka znów na tapecie!”.  Spotkanie poświęcone było  gwiazdom filmu, piosenki i kabaretu dwudziestolecia międzywojennego. Odbyło się w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70, w ramach projektu „Strefa seniora”, współfinansowanego ze środków otrzymanych przez Agencję Rozwoju Lokalnego od Wojewody Świętokrzyskiego.

(więcej...)2016-05-19 ID: 1325
Konferencja „Ekonomia społeczna dla rozwoju województwa świętokrzyskiego”

Przedstawicieli samorządów, instytucji integracji i pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych i wszystkich tych, którzy chcą rozwijać sektor ekonomii społecznej w regionie zapraszamy do udziału w konferencji  „Ekonomia społeczna dla rozwoju województwa świętokrzyskiego” - inaugurującej projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Konferencja odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godzinie 9.30 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Zgłoszenia należy przesyłać do 23 maja br.

(więcej...)2016-05-19 ID: 1324
Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty można składać do 31 maja 2016 r.
 

(więcej...)2016-05-19 ID: 1323
Konkurs grantowy: Dobra edukacja polonijna. Regranting

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do aplikowanie w otwartym konkursie grantowym, realizowanym w ramach projektu „Dobra edukacja polonijna". Celem konkursu będzie wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów ukierunkowanych na wsparcie rozwoju nowoczesnej edukacji polonijnej.

(więcej...)2016-05-16 ID: 1322
Rozwój przedsiębiorczości-konferencja

W dniu 13 maja odbyła się kolejna konferencja szkoleniowo informacyjna z cyklu poświęconego środkom finansowym na rozwój przedsiębiorczości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(więcej...)2016-05-13 ID: 1321
„Zielony kadr”

Jeżeli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w województwie świętokrzyskim, nakręć film w dowolnej technice i weź udział w Konkursie Filmów Amatorskich pn. „Zielony kadr”, który poszerzy wiedzę oraz umiejętności z zakresu filmu i ekologii. Zgłoszenia trwają do 2 czerwca.


 

(więcej...)2016-05-13 ID: 1320
Konkurs MSZ na realizację zadania publicznego "Edukacja globalna 2016"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Edukacja globalna 2016”. Oferty należy składać do 6 czerwca 2016 r.
 

(więcej...)2016-05-13 ID: 1319
Pogadanka w Ośrodku kuratorskim

W środę 11 maja odbyło się spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach Ośrodka kuratorskiego zlokalizowanego w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70. Rozmawialiśmy o zasadach dobrego funkcjonowania społecznego, nie tylko w szkole  czy w domu, ale też w czasie wolnym- mówi prowadząca Katarzyna Sobczyk.

(więcej...)2016-05-12 ID: 1318
Sjesta w stylu retro. Zapraszamy do „Strefy seniora” w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Agencja Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkich pragnących przeżyć magiczną podróż sentymentalną w dwudziestolecie międzywojenne do „Strefy seniora” w Centrum Aktywności Obywatelskiej na bezpłatne spotkanie edukacyjno-integracyjne pod tytułem: „RETRO - SJESTA. Podróż sentymentalna w XX – lecie, czyli Bodo i Spółka znów na tapecie!”. Spotkanie odbędzie się we środę, 18 maja o godz. 15.30, w sali numer 18 na I piętrze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza.
 

(więcej...)2016-05-11 ID: 1317
Trenuj karate w Centrum Aktywności Obywatelskiej!

Stowarzyszenie Bez Pardonu i Agencja Rozwoju Lokalnego zapraszają osoby od lat 7 do 100 na zajęcia z zakresu karate i samoobrony, a także strzelectwa sportowego.

(więcej...)2016-05-11 ID: 1316
Mikrogranty dla młodych organizacji i grup nieformalnych

Grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS nie dłużej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Środki te można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem podmiotu.

 

(więcej...)2016-05-10 ID: 1315
Parada seniorów 2016 już 25 czerwca!

Parada Seniorów i Piknik Pokoleń 2016 odbędzie się 25 czerwca. Startujemy, jak co roku, na Placu Konstytucji i udajemy się w stronę Centrum Sztuki Współczesnej “Zamek Ujazdowski”. Paradę rozpoczynamy w samo południe, a piknik kończymy o godzinie 19.00. Każdego roku Fundacja ZACZYN wspiera grupy zorganizowane, które chcą przybyć na Paradę Seniorów, ale nie mają wystarczających środków własnych na przyjazd do Warszawy.  

 

 

(więcej...)2016-05-09 ID: 1314
Nabór wniosków do programu dożywiania Pajacyk na rok szkolny 2016/2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017. Wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 można składać do 10 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

(więcej...)2016-05-09 ID: 1313
Dotacje technologiczne dla III sektora


Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej? Internet i komputer to Twoje narzędzia pracy? Próbujesz usprawnić działalność Twojej organizacji? Walczysz o obniżenie kosztów jej funkcjonowania? Potrzebujesz nowego oprogramowania lub sprzętu komputerowego?

(więcej...)2016-05-09 ID: 1312
Program grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca 2016 roku.

 

(więcej...)2016-05-06 ID: 1311
KONFERENCJA INFORMACYJNO –SZKOLENIOWA

„Szanse na rozwój w drodze wykorzystania środków pomocowych w ramach RPO Świętokrzyskie Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości oraz innych dedykowanych funduszy”
13 maja 2016 r.
Patronat Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

(więcej...)2016-05-06 ID: 1310
Przedsiębiorco!

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, które jest jednym z elementów działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Planie inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planie Junckera) wśród polskich przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja br. w godzinach 12:00-14:30 w budynku Ministerstwa Rozwoju.

(więcej...)2016-05-06 ID: 1309
Forum Brandingu 2016

Kim są młodzi Polacy i młodzi konsumenci? Co z młodych zjawisk ma znaczenie dla marek? Jak dopasować marki i ich komunikację do nowych oczekiwań? Co znaczy dziś odpowiedzialność marek i co marki mogą zrobić by zmieniać świat na lepsze? Znalezienie odpowiedzi na te pytania jest kluczowe dla wszystkich firm, które chcą się rozwijać i trafić z przekazem do młodego pokolenia.

(więcej...)2016-05-06 ID: 1308
Odkryj e-wolontariat

Fundacja Dobra Sieć wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności już po raz ósmy zapraszają do udziału w konkursie „Odkryj e-wolontariat”, którego celem jest wspieranie najciekawszych pomysłów na projekty społeczne oparte na współpracy z e-wolontariuszami.

(więcej...)2016-05-05 ID: 1307
Popieram loterię

Cenisz uczciwość w interesach? Działasz na jasnych zasadach bo zależy ci, aby budować zdrową konkurencję? Jeśli tak, to popieraj Narodową Loterię Paragonową i dołącz do naszej akcji.

(więcej...)2016-05-04 ID: 1306
Wsparcie dla przedsiebiorców

W dniu 29 kwietnia o godzinie 15.00 zakończył się, krótko trwający, bo tylko jeden miesiąc okres naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze MŚP w województwie świętokrzyskim w ramach działania 2.5 RPO Świętokrzyskie „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

(więcej...)2016-05-04 ID: 1305
Konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zwalczania narkomanii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił  uzupełniający otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zwalczania narkomanii. .

(więcej...)2016-05-04 ID: 1304
Konkurs MEN „Wolontariat szkolny”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wolontariat szkolny”. Oferty należy składać do 25 maja 2016 r.

(więcej...)2016-05-04 ID: 1303
Pierwsza edycja konkursu proekologicznego - Program Grantowy ENERIS

Ruszył ogólnopolski Program Grantowy ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” budujący ekozaangażowanie społeczności lokalnych. O 13 grantów, po 5 tys. zł każdy, na realizację szeroko rozumianych projektów proekologicznych, mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, szkoły, kluby i grupy nieformalne.


 

(więcej...)2016-05-04 ID: 1302
"REACTIVATE" Intra-EU job mobility scheme for unemployed 35+

W związku z upowszechnianiem informacji na temat działań realizowanych przez Komisję Europejską w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI), uprzejmie informuję, że Komisja  opublikowała zaproszenie do składania wniosków VP/2016/011 Preparatory Action: "REACTIVATE" Intra-EU job mobility scheme for unemployed 35+ (1 lipca 2016 roku upływa termin składania ofert)

(więcej...)2016-04-28 ID: 1301
Zapraszamy organizacje do „Strefy seniora”!

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim przygotowuje serwis informacyjny pod nazwą „Strefa seniora” dla osób w wieku starszym, zamieszkujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Do współtworzenia serwisu zapraszamy organizacje wspierające grupy seniorów na terenie miasta, które będą mogły na bieżąco wykorzystywać serwis do informowania osób starszych o swojej ofercie.


 

(więcej...)2016-04-27 ID: 1289
Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2016 Agencja Rozwoju Lokalnego przy ul. Sandomierskiej 26A oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 będą nieczynne.2016-04-26 ID: 1300
Będą pieniądze na pożyczki dla ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jej przedmiotem jest dofinansowanie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. W imieniu ministerstwa 25 kwietnia umowę podpisała podsekretarz stanu Renata Szczęch, zaś w imieniu banku wiceprezes Włodzimierz Kocon i dyrektor zarządzająca Patrycja Wolińska-Bartkiewicz. Umowa opiewa na kwotę 158,9 mln zł.

(więcej...)2016-04-26 ID: 1299
150 tysięcy dla Rodzin!

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.
 

(więcej...)2016-04-26 ID: 1298
Inauguracja „Szkoły cukrzycy” w Centrum Aktywności Obywatelskiej

22 kwietnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza odbyło się inauguracyjne spotkanie cyklu edukacyjnego „Szkoła Cukrzycy” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy i Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z .o.o.

(więcej...)2016-04-22 ID: 1297
Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” po raz piąty ogłasza nabór do programu stypendialnego „Mistrzowie chemii”
„Mistrzowie chemii” są programem skierowanym do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość z chemią.

(więcej...)2016-04-21 ID: 1296
Zapraszamy do „Szkoły cukrzycy” w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy i Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z .o.o. zapraszają wszystkich, którzy chcą więcej wiedzieć o profilaktyce i leczeniu cukrzycy, na spotkanie inauguracyjne cyklu edukacyjnego „SZKOŁA CUKRZYCY”, w dniu 22 kwietnia o godz. 15.00, w sali numer 18 na pierwszym piętrze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 70.


 

(więcej...)2016-04-21 ID: 1295
Zapisy na bezpłatne porady prawne

Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Kancelarią Adwokacką Adwokat Przemysław Szepelek w Krakowie organizuje w każdy czwartek na BEZPŁATNE PORADY PRAWNE. Zapisać się można osobiście w siedzibie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70, w pokoju numer 16 (I piętro) we środy w godz. 8.00 – 15.00, czwartki w godz. 12.00 – 18.00 lub piątki w godz. 8.00 – 15.00.
2016-04-21 ID: 1294
Bezpłatne badania profilaktyczne

Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka” zaprasza mieszkanki i mieszkańców Ostrowca Św., bez żadnych ograniczeń wiekowych na bezpłatne badania profilaktyczne USG tarczycy, zaś mieszkanki Ostrowca Św. także na badania profilaktyczne USG piersi. Zaproszenia na badania można odebrać w siedzibie Stowarzyszenia, w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70, w pokoju numer 17 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 19.00. Badania finansowane są z dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy Ostrowiec Św. w 2016 r.
2016-04-21 ID: 1293
Spotkanie informacyjno - integrujące dotyczące prac Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej

Spotkanie informacyjno - integrujące dotyczące prac Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej
Animatorów z powiatu ostrowieckiego, którzy szukają możliwości realizowania projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zapraszamy do Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej.

(więcej...)2016-04-21 ID: 1292
Daj szansę na Dyplom z Marzeń

Rusza kolejna edycja konkursu „DYPLOM Z MARZEŃ”, kierowanego do pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz spełnić marzenia młodych ludzi o studiowaniu, zgłoś się do konkursu!

(więcej...)2016-04-21 ID: 1291
Entrepreneurship support reinvented

W imieniu zarządu SOOIPP serdecznie zapraszamy do udziału w Wydarzeniu "Entrepreneurship support reinvented", które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip, w dniach 17-19 maja 2016

(więcej...)2016-04-20 ID: 1290
Prezydent zachęca - posprzątaj dom, podwórko, garaż, piwnicę i pozbądź się śmieci za 1 zł z okazji Ś

Pierwsza taka inicjatywa, której pomysłodawcą jest prezydent Jarosław Górczyński, to akcja, która nie tylko pozytywnie wpłynie na środowisko w mieście, ale również pozwoli zaoszczędzić konkretne pieniądze wszystkim, którzy wezmą w niej udział . Bez względu na ilość przywiezionych śmieci koszt jest stały i wynosi zaledwie 1 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że akcja dotyczy tylko osób prywatnych, "śmieci firmowe" wyłączone są z oferty. Warto skorzystać z okazji i łatwo pozbyć się niepotrzebnych, zalegających odpadów robiąc przysługę sobie i naszej planecie.

(więcej...)2016-04-19 ID: 1288
Konkurs „Małe granty dla organizacji pozarządowych wzmacniających więzi i kontakty z Polską"

Konkurs „Małe granty dla organizacji pozarządowych wzmacniających więzi i kontakty z Polską"
Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Małe granty dla organizacji pozarządowych wzmacniających więzi i kontakty z Polską - 2016”.

(więcej...)2016-04-18 ID: 1287
Spotkanie upowszechniające w ramach „RECREATE: Doradztwo poprzez media społecznościowe”

 W dniu 12 kwietnia 2016 r. doradcy zawodowi pracujący w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (ARL) i związani ze Świętokrzyskim Forum Doradztwa Kariery wzięli udział  w spotkaniu przybliżającym rozwiązania wypracowane w partnerstwie z ekspertami  z Rumunii, Austrii, Grecji, Belgii, Cypru i Polski, które w opinii organizatorów „zrewolucjonizują podejście do świadczenia usług doradczych”. 
 

(więcej...)2016-04-15 ID: 1286
Dieta kanapkowa, smaczna i zdrowa!

Pilotaż kampanii społecznej promującej zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

Mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i zapobieganie złemu odżywianiu, rozpoczynamy pilotaż kampanii społecznej promującej zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

(więcej...)2016-04-15 ID: 1285
"Promocja literatury i czytelnictwa: Literatura"

Dodatkowy nabór do programu MKiDN "Promocja literatury i czytelnictwa: Literatura"
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił dodatkowy nabór do programu Promocja literatury i czytelnictwa priorytet Literatura. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie do 16 maja 2016 r.

(więcej...)2016-04-15 ID: 1284
„Sport Wszystkich Dzieci”

Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty można składać do 18 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-04-13 ID: 1283
Zapraszamy na porady prawne!

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Kancelarią Adwokacką Adwokat Przemysław Szepelek w Krakowie zaprasza w każdy czwartek na porady prawne.

Spotkania z prawnikiem odbywają się w godzinach 12.00 – 18.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70, pokój nr 16 ( I piętro).

Zapraszamy!
2016-04-13 ID: 1282
Konkursu grantowego w ramach programu Po Stronie Natury

Zdobądź grant, by zrealizować działania na rzecz natury!
Ruszyła 6. edycja konkursu grantowego w ramach programu Po Stronie Natury. Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2016 r.

(więcej...)2016-04-11 ID: 1281
Konkurs dotacyjny

Konkurs dotacyjny: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty I konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2016 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. min składania ofert upływa 29 kwietnia 2016 roku.


 

(więcej...)2016-04-11 ID: 1280
"Entrepreneurship support reinvented"

w imieniu zarządu SOOIPP serdecznie zapraszamy do udziału w Wydarzeniu "Entrepreneurship support reinvented", które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip, w dniach 17-19 maja 2016 (więcej...)2016-04-08 ID: 1279
Zapraszamy do „Szkoły cukrzycy” w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy i Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z .o.o. zapraszają wszystkich, którzy chcą więcej wiedzieć o profilaktyce i leczeniu cukrzycy, na spotkanie inauguracyjne cyklu edukacyjnego „SZKOŁA CUKRZYCY”, w dniu 22 kwietnia o godz. 15.00, w sali numer 18 na pierwszym piętrze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 70.

(więcej...)2016-04-08 ID: 1278
KOMPETENCJE PSYCHOSPOŁECZNE- WARTO JE DOSKONALIĆ

Warsztaty kompetencji psychospołecznych prowadzimy w gimnazjach publicznych i w Niepublicznym Gimnazjum im. St. Konarskiego od października 2015 r. – mówi trener kompetencji psychospołecznych, pracownik Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  Katarzyna Sobczyk.

 

(więcej...)2016-04-07 ID: 1277
Konferencja dotycząca funduszy unijnych

Staraniem Agencji Rozwoju Lokalnego w dniu 6 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja, której głównym tematem były możliwości uzyskania pomocy finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w planach rozwoju inwestycyjnego swoich firm.

(więcej...)2016-04-07 ID: 1276
Włącz się w tworzenie programu dla młodzieży

Praca nad „Programem wspierania aktywności społecznej młodzieży w woj. świętokrzyskim” wchodzi w kolejną fazę. Przyszedł czas na konsultacje z młodzieżą. Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim z myślą o osobach w wieku 13-30 lat organizuje warsztaty, które odbędzie się w czwartek, 7 kwietnia w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.

(więcej...)2016-04-07 ID: 1275
Departament Polityki Regionalnej

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków w ramach konkursu na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 4 do 18 maja 2016r.
Kto może składać wnioski?

(więcej...)2016-04-06 ID: 1274
Bezpłatne seminarium online nt. dotacji dla MŚP w ramach Działania 2.5 RPO

Deloitte oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego współorganizują bezpłatne seminarium online nt. dotacji dla MŚP w ramach Działania 2.5 RPO Województwa Świętokrzyskiego, które oferuje nawet 80% dofinansowania i 800 tys. złotych na rozwój firmy.

 

(więcej...)2016-04-05 ID: 1273
Świętokrzyska Narodowa Jakość

Świętokrzyska Narodowa Jakość od 1999 r. z powodzeniem promuje i nagradza wyróżniające się w rejonie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, które poprzez stałe doskonalenie się, wdrażanie nowoczesnych systemów i modeli zarządzani dorównują światowym standardom jakości nie tylko w zakresie oferowanych usług i produktów, ale również w sferze swojego wewnętrznego funkcjonowania, na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.

(więcej...)2016-04-04 ID: 1272
„Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

 „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” realizowanego przez firmę AMD Group na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach nr RPSW.10.04.01-26-0024/15-00.

(więcej...)2016-04-04 ID: 1271
Strefa seniora w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Agencja Rozwoju Lokalnego uzyskała dotację Wojewody Świętokrzyskiej w ramach otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2016 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą „Strefa seniora”.

W ramach projektu przygotowany zostanie internetowy serwis informacyjny dla seniorów z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, a także zostanie  przeprowadzonych 16 dwugodzinnych spotkań edukacyjno-integracyjnych dla osób starszych. Działania realizowane będą w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 70. Projekt realizowany będzie od 1 maja do 20 grudnia 2016 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 41 200 30 14.
2016-03-30 ID: 1270
Ogólnopolski Kongres Organizacji Pozarządowych

5 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich odbędzie się OGÓLNOPOLSKI KONGRES ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „TRZECI SEKTOR W POLSCE - AKTUALNY STAN I PROBLEMY ORAZ KIERUNKI I PERSPEKTYWY ZMIAN”,  objęty honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

(więcej...)2016-03-29 ID: 1269
Centrum Projektów Europejskich

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków na rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa  Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31 marca do 15 kwietnia 2016r. więcej informacji na str power.gov.pl2016-03-29 ID: 1268
Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków

W związku z upowszechnianiem informacji na temat działań realizowanych przez Komisję Europejską w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI), uprzejmie informuję, że Komisja  opublikowała zaproszenie do składania wniosków VP/2016/010 Pilot Project on long-term mobility for apprentices. A European framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skills through youth integration in the labour market (15 kwietnia 2016 roku upływa termin składania ofert).

 

(więcej...)2016-03-29 ID: 1267
Ciąg dalszy konferencji wspierających mikro i małe przedsiębiorstwa

Agencja Rozwoju Lokalnego wychodzi naprzeciw dążeniom przedsiębiorców
w sięganiu po fundusze unijne - ciąg dalszy konferencji wspierających mikro i małe przedsiębiorstwa

(więcej...)2016-03-29 ID: 1266
Fundacja Aviva


Fundacja Aviva kolejny raz pomoże sfinansować inicjatywy dla rodziców i dzieci
5 kwietnia 2016 r. rusza 4. edycja konkursu grantowego Fundacji Aviva ”To dla mnie ważne”. Wspieramy w nim rodziców w wychowaniu małych dzieci. Pula grantów to 225 000 zł.

(więcej...)2016-03-29 ID: 1265
Nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych PO WER 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30 marca do 31 maja 2016. więcej informacji na stronie parp.gov.pl2016-03-29 ID: 1264
Nowe środki dla MMŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 marca do 29 kwietnia 2016. Więcej informacji na str   parp.gov.pl
2016-03-25 ID: 1256
Życzenia świąteczne

(więcej...)2016-03-24 ID: 1263
„Decydujesz, pomagamy”


„Decydujesz, pomagamy” – nabór zgłoszeń trwa
 
Od poniedziałku, 7 marca ruszył nabór wniosków do I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Mechanizm zgłaszania projektu jest niezwykle prosty – wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamy oraz uzupełnić formularz o krótki opis planowanego przedsięwzięcia. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2016 roku.
 

(więcej...)2016-03-24 ID: 1262
Konkurs "30 Maja - Świętujemy Razem"


Konkurs "30 Maja - Świętujemy Razem" na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Fundacja EY zaprasza do udziału w konkursie "30 Maja - Świętujemy Razem" na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Konkurs ma na celu promocję idei rodzicielstwa zastępczego, wsparcie i odpowiedź na potrzeby opiekunów zastępczych. Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, działające na ich rzecz. Konkurs trwa do 22 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-03-24 ID: 1261
Konkurs grantowy "Wsparcie Demokracji 2016"

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji" 2016. Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe: Gruzja - łączna suma dofinansowania 700 000 zł, Tunezja - łączna suma dofinansowania 500 000 zł. Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.
 

(więcej...)2016-03-24 ID: 1260
„Mistrzowie Matematyki”

Trzecia edycja programu „Mistrzowie Matematyki”
Przez najbliższy miesiąc organizacje pozarządowe z całej Polski mogą wnioskować o dofinansowanie programów stypendialnych dla wybitnie utalentowanych matematycznie uczniów i studentów w ramach trzeciej edycji programu „Mistrzowie matematyki” prowadzonego przez mFundację. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-03-24 ID: 1259
Konkurs MEN

Konkurs MEN: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Termin składania ofert: 12 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-03-24 ID: 1258
Konferencja organizowana przez bank PeKaO SA

W dniu 18 marca w WDK w Kielcach odbyła się już szósta coroczna konferencja organizowana przez bank PeKaO SA poświęcona tematyce sytuacji mikro i małych firm w 2015 roku. Tematem specjalnym tegorocznej konferencji były firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. (więcej...)2016-03-24 ID: 1257
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” jest nową jednostką wspierania osób starszych, powstałą dzięki  inicjatywie Gminy Ostrowiec Św., współfinansowaną z budżetu  gminy oraz Programu Wieloletniego Senior - Wigor na lata 2015-2020.

(więcej...)2016-03-21 ID: 1255
Profilaktyka uzależnień - PSP nr 9

W dniu 17 marca 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców, głównie  klas IV –VI,  poświęcone profilaktyce uzależnień.

(więcej...)2016-03-21 ID: 1254
Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020

Otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016
(więcej...)2016-03-18 ID: 1253
Programu grantowego mPotęga

Ogólnopolska edycja programu grantowego mPotęga
Już ponad 16 tys. uczniów i rodziców przekonało się, że matematyki można się uczyć w sposób ciekawy i przystępny. Od 2014 roku, mFundacja w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć realizuje program grantowy „mPotęga”, w którym pasjonaci matematyki mogą zdobyć fundusze na własne projekty edukacyjne.

(więcej...)2016-03-18 ID: 1252
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli

Konkurs MEN: Letni wypoczynek dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli
 
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2016 r.
 

(więcej...)2016-03-18 ID: 1251
MARCOWE ŚWIĘTO PAŃ I PANÓW

W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” jak w rodzinie, nie tylko spędzamy ze sobą czas, ale świętujemy różne uroczystości.

(więcej...)2016-03-15 ID: 1250
Ruszył ogólnopolski program grantowy LECHSTARTER

Wystartował program LECHSTARTER – akcja społeczna, mająca na celu inspirowanie mieszkańców polskich miast do wprowadzenia pozytywnych zmian w miejskim otoczeniu.
 

(więcej...)2016-03-15 ID: 1249
Konkurs MZ: Rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia

Konkurs MZ: Rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia, skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

(więcej...)2016-03-15 ID: 1248
Konkurs w PO WER: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Konkurs w PO WER: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - ogłosiła konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.

(więcej...)2016-03-15 ID: 1247
Dzień kobiet w Centrum Aktywności Obywatelskiej

W minionym tygodniu organizacje pozarządowe działające w Centrum Aktywności Obywatelskiej: Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, a także Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  hucznie świętowały dzień kobiet. W trzech imprezach okolicznościowych, zorganizowanych przy ul. Sienkiewicza 70 wzięło udział łącznie 180 osób. 

(więcej...)2016-03-10 ID: 1246
Konkurs MSWiA: Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: "Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej". Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

(więcej...)2016-03-10 ID: 1245
Konkurs MSWiA: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r.

(więcej...)2016-03-10 ID: 1244
Konkurs MSWiA

Konkurs MSWiA: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. (więcej...)2016-03-10 ID: 1243
Migaj z nami!- bezpłatne warsztaty języka migowego

Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych "Nad Kamienną" i Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. zapraszają na bezpłatne warsztaty języka migowego. Warsztaty odbywają się  w każdą środę o godzinie 16.30 w sali 19 na pierwszym piętrze Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70.

(więcej...)2016-03-10 ID: 1242
Konkurs naboru wniosków o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, ogłosiła konkurs naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego,w zakresie Osi priorytetowej I Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości (więcej...)2016-03-10 ID: 1241
Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności

Ministerstwo Rozwoju podaje, iż Rząd przyjął plan dotyczący zwiększenia efektywności i przyspieszenia wydawania funduszy unijnych na lata 2014-2020

(więcej...)2016-03-08 ID: 1240
Konsultacje na temat funduszy unijnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Konsultacje odbędą się 22 marca br. w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala nr 003. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.2016-03-07 ID: 1239
„Sukces zaczyna się w głowie”

W piątek, 4 marca 2016 r.  z inicjatywy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. oraz Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery zorganizowany został kolejny SALONIK DYSKUSYJNY,tym razem pod hasłem „Sukces zaczyna się w głowie”. (więcej...)2016-03-04 ID: 1238
Wystartowali po granty

W czwartek, 3 marca w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych na marzec przez Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli grup nieformalnych „Start po grant”.  (więcej...)2016-03-04 ID: 1237
„Agrafka Agory”

„Agrafka Agory” – ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych
Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r. (więcej...)2016-03-04 ID: 1236
Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w PO WER - praca z młodzieżą

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) planuje ogłosić w kwietniu 2016 r. konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą i osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Nabór wniosków planowany jest na czerwiec. Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 kwietnia w Warszawie.
  (więcej...)2016-03-03 ID: 1235
Spotkanie informacyjne

W czwartek, 3 marca br. w Centrum Biurowo-Konferencyjnym położonym przy ul. Sandomierskiej 26A odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o dotację na prowadzenie działalności gospodarczej i alternatywnych źródeł finansowania rozwoju, jak również zasad zakładania własnej firmy. Jego prowadzącym był Pan Janusz Nowak, Konsultant ds. Finansów w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(więcej...)2016-03-03 ID: 1234
100 000 dla kultury w konkursie Virgin Mobile Academy

Trwa druga edycja programu Virgin Mobile Academy 2015/2016. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację projektu z obszaru kultury i sztuki. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca.

(więcej...)2016-03-03 ID: 1233
Rola społeczności lokalnej w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą planowaniu działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Podczas wydarzenia zostaną omówione wyzwania i korzyści związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym oraz sposoby angażowania obywateli w ten proces.

(więcej...)2016-03-02 ID: 1232
Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych, realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. (więcej...)2016-03-02 ID: 1231
Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!

Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!
W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. (więcej...)2016-03-01 ID: 1230
Klub

Minister Sportu i Turystyki ogłosił programu „Klub” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 15 kwietnia 2016 r. (więcej...)2016-02-29 ID: 1229
Bezpłatne webinarium

Bezpłatne webinarium
Projekty inwestycyjne i B+R
Wirtualne spotkanie z ekspertami Edoradca

 

pobierz
2016-02-29 ID: 1228
"Start po grant" - zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane na bezpłatne spotkanie informacyjne: "Start po grant" -  środki dla organizacji pozarządowych.


 

(więcej...)2016-02-29 ID: 1227
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat. Termin składania wniosków: do 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

(więcej...)2016-02-26 ID: 1226
Decydujesz, pomagamy

25 lutego rusza I edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, skierowanego do organizacji społecznych i grup nieformalnych. Inicjatywa obejmie swoim zasięgiem całą Polskę – podzieloną na 160 okręgów. W każdym z nich zostanie przyznany grant w wysokości 5 000 zł.

(więcej...)2016-02-26 ID: 1225
Własna firma od dziś

Charakterystyka projektu „Własna firma od dziś”:
Obszar realizacji: woj. świętokrzyskie
Okres realizacji: 01.02.2016-30-06.2017

(więcej...)2016-02-25 ID: 1224
Z wizytą w ostrowieckich stowarzyszeniach

W środę 24 lutego w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i Prezydenta Ostrowca Św. Jarosława Górczyńskiego z ostrowieckimi organizacjami pozarządowymi.

(więcej...)2016-02-25 ID: 1223
Twoje zdrowie w Twoich rękach

W środę 24 lutego 2016 r. podczas Szkolnego dnia profilaktyki pod hasłem ”Twoje zdrowie w Twoich rękach”  w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św.  prezentowaliśmy działalność Punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom, które finansowane są z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. (więcej...)2016-02-24 ID: 1222
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o środki unijne w ramach działania RPO 2

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na spotkanie informacyjne odnośnie aplikowania o środki pomocowe, wszystkich zainteresowanych finansowaniem działań biznesowych o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 marca 2016 roku, o godzinie 10:00,w siedzibie ARL przy ulicy Sandomierskiej 26A, budynek Centrum Biurowo - Konferencyjne sala 120 (I piętro).
2016-02-23 ID: 1221
ARL w Grupie Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO i biznesem

Agencja Rozwoju Lokalnego została zaproszona do grona członków Grupy Tematycznej ds. współpracy pomiędzy nauką, NGO i biznesem, której celem jest rozwój ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim w oparciu o kooperację trzech sektorów działalności społeczno – gospodarczej.

(więcej...)2016-02-23 ID: 1220
Konkurs "Badania na rynek"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 27 kwietnia 2016 roku planuje ogłoszenie konkursu w ramach Programu Inteligentny Rozwój z Działania 3.2.1 „Badania na rynek”

(więcej...)2016-02-23 ID: 1219
„Bony na innowacje dla MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 5 maja 2016 roku planuje ogłoszenie konkursu w ramach Programu Inteligentny Rozwój  z  Działania 2.3.2 pt. „Bony na innowacje dla MŚP”

(więcej...)2016-02-23 ID: 1218
Konkursy z nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020

25 lutego 2016 roku  Zarząd Województwa jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014- 2020, ogłosi   konkurs dla sektora MŚP w ramach działania 2.5 pt. „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”

(więcej...)2016-02-19 ID: 1216
„Wszystko w Twoich rękach!”

„Wszystko w Twoich rękach!”

pobierz harmonogram

 
2016-02-19 ID: 1215
"Start po grant" - zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Agencja Rozwoju Lokalnego prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane na bezpłatne spotkanie informacyjne: "Start po grant" -  środki dla organizacji pozarządowych. (więcej...)2016-02-19 ID: 1214
Głos organizacji ma znaczenie

 Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2020 r.”

(więcej...)2016-02-19 ID: 1213
POŻEGNANIE KARNAWAŁU

Tańcem i śpiewem Pensjonariusze Dziennego Domu „Senior-WIGOR” pożegnali Karnawał 2016. Podczas zabawy tanecznej zorganizowanej z okazji tzw. „Ostatków” bawili się wspólnie przy muzyce Pana Roberta Nowaka oraz pysznych słodkich przekąsek.

(więcej...)2016-02-18 ID: 1212
Internacjonalizacja z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła projekt Działania 1.2 Internacjonalizacja z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Działanie jest przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które mają w swojej ofercie co najmniej jeden produkt lub usługę nadające się do sprzedaży zagranicznej.

(więcej...)2016-02-18 ID: 1211
SUKCES ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE

Świętokrzyskie Forum Doradztwa Kariery
oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
zapraszają na:

Salonik  dyskusyjny pod hasłem 
„SUKCES ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE!”

 
2016-02-18 ID: 1210
Księgowość w organizacji pozarządowej bez tajemnic

Przedstawiciele ostrowieckich fundacji i stowarzyszeń wzięli udział w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w Centrum Aktywności Obywatelskiej  przy ul. Sienkiewicza 70, poświęconym zagadnieniom finansowo-księgowym, związanym z zamknięciem roku obrachunkowego w organizacji pozarządowej.

(więcej...)2016-02-17 ID: 1209
„Wszystko w Twoich rękach”

Projekt „Wszystko w Twoich rękach” współfinansowany  przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 i budżetu państwa w ramach Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. (więcej...)2016-02-16 ID: 1208
MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA

Bardzo miłą niespodzianką dla Pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior-WIGOR” były wizyty młodzieży z Publicznego  Gimnazjum nr 1 oraz dzieci ze „Świetlicy.pl” prowadzonej przez Fundację Pomocna Dłoń, które wniosły wiele radości, uśmiechu i pozytywnej energii do grona Seniorów.

(więcej...)2016-02-16 ID: 1207
Misja gospodarcza MSZ do Senegalu i WKS, 16-24 marca 2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wizycie z komponentem gospodarczym w Republice Senegalu oraz Republice Wybrzeża Kości Słoniowej w dniach 16-24 marca 2016 roku. (więcej...)2016-02-16 ID: 1206
IRAN 2016 - Misja Gospodarcza firm polskich do Teheranu i doTabrizu

Po sukcesie naszej styczniowej misji do Iranu, która przetarła drogę do dalszych działań dla firm polskich w tym pełnym perspektyw kraju, zapraszamy do udziału w następnej misji do Teheranu i do Tabrizu, którą wspólnie z naszymi irańskimi partnerami organizujemy w terminie: 7-13 maja 2016 roku.

(więcej...)2016-02-16 ID: 1205
PILNIE POSZUKUJEMY CHĘTNYCH NA PONIŻSZE STANOWISKO!

W związku z rozwojem firmy Efektum, poszukujemy kandydatów chętnych do pracy w dziale Call Center na stanowisku TELEMARKETER (więcej...)2016-02-16 ID: 1204
Sport wszystkich dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 24 lutego 2016 r. (więcej...)2016-02-12 ID: 1203
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych
Agencja Rozwoju Lokalnego
prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane

(więcej...)2016-02-12 ID: 1202
„1000 pierwszych dni dla zdrowia”

Rusza kolejna edycja konkursu grantowego edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych, grup zabawowych oraz bibliotek. Cel to edukacja prawidłowych nawyków żywieniowych wśród kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia. Wnioski można składać do 25 marca. (więcej...)2016-02-12 ID: 1201
Konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

(więcej...)2016-02-12 ID: 1200
Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

(więcej...)2016-02-12 ID: 1199
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy

We czwartek 11 lutego 2016 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim miało miejsce spotkanie informacyjne, którego tematem był Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2021. (więcej...)2016-02-12 ID: 1198
ZDOBAC DOTACJĘ - ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ!

Zapraszamy do projektu "Twoja firma"  osoby powyżej 30 roku życia BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY I BIERNE ZAWODOWO znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz osoby planujące odejść z rolnictwa i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

(więcej...)2016-02-12 ID: 1196
O szansach i możliwościach dla organizacji pozarządowych

O szansach i możliwościach dla organizacji pozarządowych – spotkanie informacyjne na temat grantów


Skąd wziąć środki na pomoc osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi? Jak sfinansować zajęcia sportowe dla dzieci, rodzin i seniorów? Jakie konkursy w pierwszym kwartale 2016 r. zamierza ogłosić Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy? Kto może złożyć ofertę wspólną i kto odpowiada za co w projekcie partnerskim – odpowiedzi na te i szereg innych pytań poznali uczestnicy spotkania informacyjnego zorganizowanego w Centrum Aktywności Obywatelskiej  przy ul. Sienkiewicza 70.

(więcej...)2016-02-11 ID: 1195
„SUKCES ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE!”

Świętokrzyskie Forum Doradztwa Kariery
oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
zapraszają na:

Salonik  dyskusyjny pod hasłem 
„SUKCES ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE!”

 
2016-02-11 ID: 1194
Przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Termin składania wniosku: 25 marca 2016 r. Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 31 grudnia 2016 r.
(więcej...)2016-02-09 ID: 1193
II edycja konkursu grantowego z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej

II edycja konkursu grantowego z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej
PTPP przyzna granty na realizację dowolnych projektów badawczych w dziedzinie psychoanalizy – badań empirycznych, prac teoretycznych, syntetycznych i interdyscyplinarnych.

(więcej...)2016-02-09 ID: 1192
Spotkanie konsultacyjne na temat praw obywatela w praktyce

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne na temat praw obywatela w praktyce - ich respektowania, problemów z ich realizacją, praktyk dyskryminacyjnych. Wydarzenie odbędzie się 20 lutego, w godz. 13.00 - 15.00 w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach (ul. Jana Pawła II 5). (więcej...)2016-02-09 ID: 1191
Darmowa pomoc prawna

Ministerstwo sprawiedliwości podało, iż od 1 lutego działają wszystkie 1524 punkty darmowej pomocy prawnej. (więcej...)2016-02-08 ID: 1190
„Roczek” Ostrowieckiego Stowarzyszenia Głuchych „Nad Kamienną”

W sobotę, 6 lutego, pierwsze urodziny Ostrowieckiego Stowarzyszenia Głuchych „Nad Kamienną” świętowali jego członkowie. W gościnne progi Centrum Aktywności Obywatelskiej, na imprezę urodzinową, przybyli wraz z rodzinami i dziećmi. (więcej...)2016-02-08 ID: 1189
Bar Mleczny Czwórka

Serdecznie zapraszamy
w środę 10.02.2016r.:

od 10.00-12.00 śniadania
od 12.00 na smaczne obiady

do Baru Mlecznego Czwórka
2016-02-08 ID: 1187
Konferencja poświęcona problematyce uzależnień

W piątek 5 lutego 2016 r. w Wyższej  Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości odbyła się konferencja poświęcona problematyce uzależnień, gdzie prezentowaliśmy działania Punktów konsultacyjnych prowadzonych przez ARL Sp. z o.o. w 2015 roku. (więcej...)2016-02-05 ID: 1186
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

(więcej...)2016-02-05 ID: 1185
Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. (więcej...)2016-02-05 ID: 1184
Rzecznik młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane składaniem wniosków


Rzecznik młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane składaniem wniosków w ramach konkursu ofert na zlecone zadania publiczne Województwa Świętokrzyskiego z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej młodzieży na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 lutego o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Paderewskiego 34a w Kielcach.
 
(więcej...)2016-02-05 ID: 1183
Webinarium na temat technicznych aspektów aplikacji

 

Webinarium „Aplikacja bez problemu”
Organizator: Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji nienastawionych na zysk, do udziału w webinarium pt. "Aplikacja bez problemu". Webinarium jest adresowane do osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w obszarze pamięci europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego w programie "Europa dla obywateli".

(więcej...)2016-02-05 ID: 1182
„Go global – jak zdobyć rynek francuski”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu śniadań biznesowych pn.

„Go global – jak zdobyć rynek francuski”

Forma spotkania to stała praktyka stosowana w Ośrodku na wymianę doświadczeń z ciekawymi ludźmi oraz stanowi atrakcyjną formę nawiązania kontaktów biznesowych.

(więcej...)2016-02-04 ID: 1181
FUNDUSZE DLA NGO

Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane
na bezpłatne spotkania informacyjne: (więcej...)2016-02-04 ID: 1180
Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2016 roku pn.:

(więcej...)2016-02-02 ID: 1179
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Oferty należy składać do 19 lutego 2016 r. (więcej...)2016-02-02 ID: 1178
Konkurs-postawy społeczne i obywatelskie młodzieży

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza w 2016 roku otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego: (więcej...)2016-01-31 ID: 1177
Punkty konsultacyjne

Od połowy stycznia 2016 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.  kontynuuje działania związane z profilaktyką uzależnień oraz wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców a dotyczące problematyki uzależnień. Działania te finansowane są przez Gminę Ostrowiec  Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Punkty konsultacyjne
2016-01-28 ID: 1176
W Centrum Aktywności Obywatelskiej o zmianach ustawy o stowarzyszeniach

W Centrum Aktywności Obywatelskiej o zmianach w ustawie o stowarzyszeniach
Kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych uczestniczyło w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym zorganizowanym 28 stycznia w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70, poświęconym nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach.

(więcej...)2016-01-28 ID: 1175
Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

(więcej...)2016-01-28 ID: 1174
NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2016

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu  „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”.

(więcej...)2016-01-28 ID: 1173
Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

(więcej...)2016-01-28 ID: 1172
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2016 roku

(więcej...)2016-01-28 ID: 1171
Na wspieranie aktywności obywatelskiej młodzieży

Maksymalnie 6 tysięcy złotych dofinansowania dla organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą można otrzymać w nowym konkursie dla sektora pozarządowego na dofinansowanie zadań o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

(więcej...)2016-01-20 ID: 1168
Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

(więcej...)2016-01-19 ID: 1167
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.01.2016 r. otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

(więcej...)2016-01-19 ID: 1166
Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016.

(więcej...)2016-01-18 ID: 1165
CWISE - Zaproszenie na spotkania informacyjne

Centrum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz osoby zainteresowane na bezpłatne spotkania informacyjne:

(więcej...)2016-01-18 ID: 1164
W Nowy Rok z Centrum Aktywności Obywatelskiej

Organizacje w Centrum Aktywności Obywatelskiej hucznie świętują Nowy Rok. W dwóch imprezach okolicznościowych, zorganizowanych w budynku CAO przez działające tu stowarzyszenia wzięło udział łącznie przeszło 160 osób.

(więcej...)2016-01-15 ID: 1163
Program "Równać Szanse 2016"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

(więcej...)2016-01-15 ID: 1162
Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia 13 stycznia podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań wynosi ogółem – 90 000 złotych.

(więcej...)2016-01-12 ID: 1161
Nabór na misję gospodarczą firm polskich do Izraela

Rusza nabór na misję gospodarczą firm polskich do Izraela, która odbędzie się w dniach: 6-11 marca br.

W trakcie misji odbędą się spotkania B2B z firmami izraelskimi w Tel-Awiwie i w Jerozolimie.
Każdy z uczestników odbędzie spotkania indywidualne z potencjalnymi kontrahentami, wg własnych, indywidualnych wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
Informujemy równocześnie, że istnieje możliwość uzyskania refundacji części kosztów związanych z udziałem w misji (do 50% kosztów kwalifikowanych).

(więcej...)2016-01-11 ID: 1160
Konkurs na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

(więcej...)2016-01-11 ID: 1159
Patriotyzm Jutra 2016 - nabór wniosków

Muzeum Historii Polski ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł.

(więcej...)2016-01-11 ID: 1158
Nabór wniosków Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 - ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego do 31 marca 2016 r.

(więcej...)2016-01-11 ID: 1157
Nabór dla działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna: typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów; podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja. Termin naboru wniosków: od 29.01 do 29.04.2016 r.

(więcej...)2016-01-11 ID: 1156
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z funduszami dla …”. 
Tym razem głównym tematem będzie możliwość uzyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa na projekty B+R i innowacje.

13 stycznia 2016 r., w godzinach od 10.00 do 13.00 

Link do ogłoszenia
2016-01-04 ID: 1155
Konkursy MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.14 „Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” w ramach II Osi Priorytetowej: "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (więcej...)2015-12-29 ID: 1154
Miliard złotych dla małego i młodego biznesu

Przeznaczona dla MSP oferta finansowania zwrotnego zostanie rozszerzona dzięki gwarancjom z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Po gwarancje sięgnęły już pierwsze polskie instytucje finansowe. Budżet, jakim dysponują na inwestycje dla mikro i małych przedsiębiorstw, wynosi ponad 1 mld zł. Pośrednicy szacują, że pieniądze te starczą dla 8,1 tys. firm.

(więcej...)2015-12-29 ID: 1153
Środki w ramach RPO dla przedsiębiorców

Możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców

(więcej...)2015-12-29 ID: 1152
SIR prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(więcej...)2015-12-29 ID: 1151
Konkurs „Maluch – edycja 2016”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „Maluch – edycja 2016”.

(więcej...)2015-12-23 ID: 1143
Boże Narodzenie
2015-12-22 ID: 1150
Salonik dyskusyjny

W piątek 18 grudnia 2015 r., podsumowaliśmy działalność Punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom, które finansowane były z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

(więcej...)2015-12-21 ID: 1148
Aktywni Seniorzy

W przedświąteczny weekend 200 uczestników międzypokoleniowego projektu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność” wzięło udział w wyjazdach studyjno-edukacyjnych do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, gdzie wspólnie obejrzeli spektakl Williama Szekspira „Poskromienie złośnicy” we współczesnej wersji.

(więcej...)2015-12-18 ID: 1147
Pozdrowienia z Ostrowca

Nakładem Agencji Rozwoju Lokalnego wydany został cykl widokówek pod nazwą „Pozdrowienia z Ostrowca”. To ciekawe zestawienie miejsc z czasów Polski Ludowej ze współczesnymi obrazami. (więcej...)2015-12-15 ID: 1146
"Senior-Wigor"

W czwartek 19.11. 2015 r. pensjonariuszy dziennego domu odwiedziła grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1., którzy przedstawili ciekawy program patriotyczny pod nazwa „Dla Tej co nie zginęła”.

(więcej...)2015-12-15 ID: 1145
Kulczyk Foundation - konkurs grantowy

Jest o co walczyć, bo chodzi o kwoty do 25 tys. zł. To konkurs grantowy m.in. dla organizacji, instytucji, szkół, zrzeszeń, czy firm. Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków.

(więcej...)2015-12-15 ID: 1144
Nabór wniosków do programu Chrzest966

W związku z dużym zainteresowaniem programem dotacyjnym Chrzest966, Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór do programu.

(więcej...)2015-12-14 ID: 1142
Spotkanie o FIO

W Centrum Aktywności Obywatelskiej zorganizowano spotkanie informacyjne na temat konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przybyło na nie kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych. (więcej...)2015-12-14 ID: 1141
Świątecznie w CAO

Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza doskonale służy organizacjom pozarządowym z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Obecnie sale konferencyjne przeżywają oblężenie w związku ze świątecznymi spotkaniami. (więcej...)2015-12-03 ID: 1140
Polska pomoc rozwojowa 2016 – konkurs MSZ ogłoszony!

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”.

(więcej...)2015-12-03 ID: 1139
Program dotacyjny Wolontariat dla dziedzictwa – nabór trwa

Trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Wolontariat dla dziedzictwa. W programie o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego i działające na rzecz dziedzictwa kulturowego. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia.

(więcej...)2015-11-27 ID: 1136
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

W I kwartale 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji. Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy na indywidualne konsultacje.
Kontakt Janusz Nowak, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. - e-mail nowak@arl.ostrowiec.pl

(więcej...)2015-11-26 ID: 1138
Drugi nabór ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

Przypominamy, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

(więcej...)2015-11-26 ID: 1137
Zmiana ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r.

(więcej...)2015-11-25 ID: 1135
RPO Świętokrzyskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzić będzie działania zgodne ze Strategią Europa 2020, która wyznaczyła kierunki, w których UE powinna podążać, aby w perspektywie kolejnych lat zapewnić inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Dla realizacji powyższych założeń w Strategii określone zostały 3 główne i uzupełniające się priorytety, tj. wzrost inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach; wzrost zrównoważony – ukierunkowany na budowanie gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – wspierający wysoki poziom zatrudnienia, zapewniający spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

(więcej...)2015-11-25 ID: 1134
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Masz marzenia? Chcesz więcej? Nie wiesz co dalej robić? Planujesz działania? Potrzebujesz pomocy? Może nie na wszystko znajdziemy odpowiedź, ale na pewno zainspirujemy, by sięgać wyżej, pragnąć więcej i realizować się w wybranym zakresie. Takie przesłanie towarzyszyło organizatorom Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - Agencji Rozwoju Lokalnego i Młodzieżowemu Centrum Kariery OHP w dniach 16-20 listopada.

(więcej...)2015-11-20 ID: 1133
ARL na posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady Innwacji

Wczoraj, 19 listopada br. Agencja Rozwoju Lokalnego, jako Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji, wzięła udział w XIX posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

(więcej...)2015-11-20 ID: 1132
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości po raz ósmy!

Każdego roku w listopadzie odbywa się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - największe na świecie wydarzenie promujące świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw.

(więcej...)2015-11-17 ID: 1129
Zaproszenie dla Wystawców na Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Ostrowcu Św.

Informujemy, że rozpoczęły się przygotowania do Kiermaszu Bożonarodzeniowego na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do udostępnienia przygotowano 6 drewnianych straganów handlowych oraz miejsca pod stoiska własne. Podczas kiermaszu będzie możliwa wystawa i handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi.

(więcej...)2015-11-17 ID: 1128
"Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - Poradnik PARP

Poradnik, który oddajemy do Państwa rąk, podobnie jak jego poprzednie edycje, jest zbiorem wielu odpowiedzi na pytanie - jak stworzyć i prowadzić na początku własną firmę. Mamy nadzieję skrócić Państwa drogę do informacji niezbędnych dla rozpoczęcia działalności i jej rozwijania. Także uchronić przed popełnieniem błędów, które mogą wiele kosztować.

(więcej...)2015-11-17 ID: 1127
Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez nas Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności.

(więcej...)2015-11-17 ID: 1126
"Senior-Wigor"

W piątek 13.11.2015r. odbyła się kolejna, druga już impreza integracyjna pod nazwą „Zabawy nadszedł czas”. Seniorzy z Dziennego Domu "Senior-Wigor" wesoło się bawili przy akompaniamencie Pana Zbyszka Olczyka oraz towarzystwie zaproszonych gości. Była to grupa seniorów działających w klubach Seniora i w Uniwersytecie Trzeciego Wiek. Wspólny taniec i zabawa sprzyjała integracji i nawiązywaniu nowych kontaktów wewnątrzpokoleniowych.  
2015-11-17 ID: 1125
„Senior-WIGOR”

We wtorek 10.11.2015 r. 20 osób z Osiedlowego Klubu Aktywnych Seniorów działającego przy Agencji Rozwoju Lokalnego przybyło, żeby zaprezentować pensjonariuszom Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  występy Kabaretu pn. „Co Wy Na To” oraz występy wokalne chóru. 

(więcej...)2015-11-16 ID: 1124
Dobre praktyki w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnością

W czwartek 12 listopada 2015 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św. odbyła się konferencja „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w przestrzeni powiatu ostrowieckiego” z udziałem Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

(więcej...)2015-11-10 ID: 1123
Wzrost zainteresowania problematyką uzależnień cieszy…..

Inicjatywa  Gminy Ostrowiec Św. i Agencji Rozwoju Lokalnego dotycząca uruchomienia w Ostrowcu  Punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom, ciszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowca i nie tylko. Punkt konsultacyjny to jedno  z pierwszych, bezpiecznych miejsc, gdzie można uzyskać wstępną pomoc specjalistów  z zakresu  terapii uzależnień.

(więcej...)2015-11-09 ID: 1122
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” już działa!

1 października 2015 roku uruchomiona została nowa placówka dla Seniorów miasta Ostrowca zwana Dziennym Domem „Senior – WIGOR”.  Dom ten powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Senior- VIGOR” na lata 2015-2020 oraz środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

(więcej...)2015-11-09 ID: 1121
Petycja dla każdego

W czwartek, 5 listopada, w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 odbyło się spotkanie informacyjne „Petycja – Twoje Prawo”. Wzięło w nim udział kilkanaście organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

(więcej...)2015-11-09 ID: 1120
Ogłoszenie Programu - Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Program jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

(więcej...)2015-11-09 ID: 1119
Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016 – nabór ogłoszony!

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

(więcej...)2015-11-05 ID: 1118
Aktywni seniorzy

Uczestnicy projektu „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność”, rozwijają swoje umiejętności wokalno-teatralne,  w zakresie obsługi komputera i Internetu, rękodzieła artystycznego, zdobywają wiedzę w zakresie zdrowego żywienia i dbają o kondycję w ramach warsztatów gimnastycznych.

(więcej...)2015-11-04 ID: 1117
W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. włączyła się w realizację Projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

(więcej...)2015-11-04 ID: 1116
Petycja - Twoje Prawo

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. organizuje spotkanie informacyjne „PETYCJA – TWOJE PRAWO”

(więcej...)2015-11-02 ID: 1115
Konkurs na innowacje społeczne na rzecz wspierania reform w zakresie usług społecznych

16 listopada 2015 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Tematem przewodnim konkursu VP/2015/011 są innowacje społeczne na rzecz wspierania reform w zakresie usług społecznych

(więcej...)2015-11-02 ID: 1114
Konkurs - Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastę

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza konkurs na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

(więcej...)2015-11-02 ID: 1113
konkurs na realizację zadania „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności...

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs oraz zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji uprzejmie informuje, że w pierwotnie opublikowanym ogłoszeniu o konkursie, w pkt. IV.5 błędnie określono terminy przekazania poszczególnych transz dotacji (podano rok 2015). Poniżej, w plikach do pobrania znajduje się poprawiona wersja ogłoszenia.

(więcej...)2015-11-02 ID: 1112
X Kongres Obywatelski, 7 listopada 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na jubileuszowy X Kongres Obywatelski, który odbędzie się 7 listopada 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godz. 11:00–17:45, pod hasłem: „Polska jutra. Możemy być lepsi!", a w szczególności do udziału w sesji tematycznej pt.: „Polska gospodarka - czas na ekosystemy rozwoju".

(więcej...)2015-10-30 ID: 1111
Konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko

Ponad 9,4 mld zł – to pula środków dla organizowanych w tym roku konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pieniądze te będą przeznaczone na infrastrukturę drogową dla miast, infrastrukturę ratownictwa medycznego, a także na inwestycje związane z ochroną środowiska, na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków oraz na projekty ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

(więcej...)2015-10-30 ID: 1110
Nabór ofert dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych

Departament Pożytku Publicznego informuje o naborze uzupełniającym ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych, w zakresie tematycznym 3 – Wsparcie dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych.

(więcej...)2015-10-30 ID: 1109
Nabór wniosków w Programie działań w dziedzinie zdrowia

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) ogłosiła nabór wniosków w Programie działań w dziedzinie zdrowia 2014-2020 na projekty dotyczące zdrowia uchodźców i innych imigrantów. Nabór trwa do 12 listopada 2015 r. Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.


Źródło: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea)
2015-10-30 ID: 1108
Konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

(więcej...)2015-10-28 ID: 1106
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG. Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci emisji obligacji.

(więcej...)2015-10-28 ID: 1105
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako raport z audytu zawierający rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

(więcej...)2015-10-28 ID: 1104
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

"Polskie przedsiębiorstwa, w porównaniu z konkurentami z Europy, nadal w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał tkwiący w tworzeniu przewagi konkurencyjnej wykorzystując i zastrzegając wytworzoną w firmie własność intelektualną. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła świadomość polskich przedsiębiorców w tym zakresie, co przełożyło się na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców możliwością uzyskania ochrony własności przemysłowej. 

(więcej...)2015-10-26 ID: 1103
Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

(więcej...)2015-10-26 ID: 1102
Zaproszenie do składania wniosków 2016

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2016. W dokumencie tym przedstawione zostały nowe terminy składania wniosków w każdej z akcji centralnych i zdecentralizowanych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami: http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-2016 
2015-10-23 ID: 1101
Spotkanie informacyjne „PETYCJA – TWOJE PRAWO”
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. organizuje spotkanie informacyjne „PETYCJA – TWOJE PRAWO”

(więcej...)2015-10-23 ID: 1100
Dawna „czwórka” integruje

W czwartek, 22 października, miało miejsce oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pomocy Senior-WIGOR oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej. Obie te instytucje mieszczą się w budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Sienkiewicza 70.

(więcej...)2015-10-16 ID: 1099
ARL – wspiera kampanię „PETYCJA – TWOJE PRAWO”

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wspiera kampanię informacyjną Kancelarii Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich i Instytutu Spraw Publicznych służącą upowszechnianiu wiedzy o ustawie o petycjach oraz jej praktycznego stosowania.

(więcej...)2015-10-14 ID: 1098
CAO już działa !!!

Od 1 października w budynku przy ul. Sienkiewicza 70 (dawna psp 4) działa Centrum Aktywności Obywatelskiej, które skupia organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz edukacji.  

(więcej...)2015-10-14 ID: 1097
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła programy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła programy na rok 2016. Najbliższy termin składania wniosków upływa 30 listopada 2015 r.

(więcej...)2015-10-13 ID: 1096
Konkursy na realizację zadań z zakresu turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku. Oferty można składać do 20 listopada 2015 r.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

(więcej...)2015-10-13 ID: 1095
Dostępność Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami

Szanowni, jest mi niezmiernie miło podzielić się z Wami przygotowaną przez Fundację publikacją "Dostępność Funduszy Europejskich 2014 - 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce".

(więcej...)2015-10-09 ID: 1094
Nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

(więcej...)2015-10-08 ID: 1093
UWAGA - zmiana siedziby GCI

Informujemy, iż od 12 października 2015 roku Gminne Centrum Informacji zostaje przeniesione do budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 (dawna PSP nr 4).

Informacje nt. GCI udzielane są pod numerem telefonu - 41 200 30 13
2015-10-07 ID: 1092
Ruszył Senior-Wigor

Od 1 października 2015 rozpoczęła swoją działalność nowa placówka dla seniorów miasta Ostrowca, uruchomiona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Senior-WIGOR.

(więcej...)2015-10-07 ID: 1091
Aktywni seniorzy – aktywna społeczność

We wrześniu rozpoczęły się zajęcia we wszystkich pięciu gminach objętych projektem „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność”, tj. Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec i Ostrowiec Św.

(więcej...)2015-10-07 ID: 1090
Punkty konsultacyjne na Sienkiewicza

Agencja Rozwoju Lokalnego informuje, że
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z WYSTĘPUJĄCYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”
oraz
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I EKSPERYMENTUJĄCYCH Z NARKOTYKAMI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”
od 12 października 2015 roku będą zlokalizowane w budynku przy ul. Sienkiewicza 70 (dawna PSP nr 4)
2015-10-01 ID: 1089
Szkolenie dla rolników

W dniu 29  września 2015 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w godzinach 11.00 - 14.00 odbyło się szkolenie otwarte na temat: Zasady ubiegania się o wsparcie na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(więcej...)2015-09-25 ID: 1088
Program Erasmus+


W programie Erasmus+ w roku 2016 w akcji "Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych" zostanie wydzielona linia budżetowa dla niskobudżetowych projektów mających na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę doświadczeń.

Źródło: Narodowa Agencja Programu Erasmus+

 

(więcej...)2015-09-24 ID: 1086
Otwarty konkurs

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. (więcej...)2015-09-22 ID: 1085
Pozarządowy Expert - nowa platforma dla organizacji

Pozarządowy Expert to nowa bezpłatna platforma, gdzie organizacje pozarządowe (i organy administracji publicznej) mogą sprzedawać i prowadzić zapisy na organizowane przez siebie szkolenia.

 Platforma jest dostępna pod adresem www.pozarzadowy.expert

(więcej...)2015-09-22 ID: 1084
IRAN 2015

Misja do Iranu, organizowana jest z okazji znoszonych międzynarodowych sankcji wobec tego kraju co daje nowe możliwości również dla firm polskich.

Każda firma polska, uczestnicząca w tej wyjątkowej imprezie, odbędzie spotkania bezpośrednie B2B z potencjalnymi partnerami irańskimi wytypowanymi i zaproszonymi na podstawie danych z formularza organizacyjno – zgłoszeniowego.

Informujemy również, że jest możliwość uzyskania refundacji kosztów uczestnictwa w misji ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach Branżowych Projektów Promocyjnych.

(więcej...)2015-09-14 ID: 1083
Profilaktyka uzależnień na Jarmarku Denkowskim

W sobotę 12 września na Rynku Denkowskim odbył się  JARMARK DENKOWSKI. Na jego uczestników czekało  wiele atrakcji, w tym stoiska handlowe, urządzenia rozrywkowe oraz stoisko ds. profilaktyki uzależnień – przyjemne połączyć można było z pożytecznym.
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (ARL) już po raz kolejny  wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  aktywnie włączyła się do udziału w imprezie, promując  życie „bez uzależnień”. (więcej...)2015-09-07 ID: 1082
Animator czasu wolnego - szkolenie w ARL

Animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych - trzydniowe szkolenie zorganizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego przy współpracy z firmą STAGEMAN POLSKA.

(więcej...)2015-09-07 ID: 1081
Lokale dla organizacji
2015-09-07 ID: 1080
Fundusze na firmę

W związku z nowym okresem finansowania Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. rozpoczęła badanie zapotrzebowanie na pozyskiwanie środków  niezbędnych do stworzenia firmy.

(więcej...)2015-09-02 ID: 1079
ARL na pikniku rodzinny "Bawmy się razem"

29 sierpnia w Parku Hutniczym odbył się piknik rodzinny „Bawmy się razem”, zorganizowany przez Radę Osiedla „HUTNICZE”, „Fundację Pomocna Dłoń”, Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz  Wiadomości Świętokrzyskie.  

(więcej...)2015-08-31 ID: 1078
Spotkanie informacyjne w ramach CWISE

Kilkanaście osób  - przedstawicieli ostrowieckich organizacji pozarządowych  wzięło udział 27 sierpnia w SPOTKANIU INFORMACYJNYM NT „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA 2014-2020”.

(więcej...)2015-08-26 ID: 1076
WSPÓLNA SPRAWA daje pracę

Dzięki realizowanemu od sześciu lat przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim projektowi „Wspólna sprawa” blisko 400 osób znalazło zatrudnienie, natomiast ponad 1200 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe. We wtorek, 25 sierpnia, odbyła się konferencja podsumowująca ostatnią edycję projektu.  (więcej...)2015-08-19 ID: 1075
Spotkanie informacyjne nt. funduszy dla ngo
2015-08-19 ID: 1074
Projekty job-shadowing

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza osoby pracujące z młodzieżą w edukacji pozaformalnej do przygotowywania projektów job-shadowing do KA1 programu Erasmus+Młodzież i składania wniosków w terminie 1 października 2015.

 

 

Job-shadowing to działanie, a które daje mnóstwo możliwości zdobywania nowych kompetencji i podwyższania jakości działania organizacji. Można przyjrzeć się pracy partnerów lub zaprosić ich do siebie i dzielić swoją wiedzą. Źródło: Erasmus+

Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r. Źródło: Fundacja BGK www.fundacjabgk.pl
2015-08-19 ID: 1073
Konkurs FIO

Już niedługo zostanie ogłoszony Konkurs FIO w 2016.
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 i 4 planowane jest na 1 września 2015.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 planowane jest na grudzień 2015 r.

Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej. Źródło: Departament Pożytku Publicznego
2015-08-05 ID: 1072
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, m.in. dla instruktorów, opiekunów, trenerów, nauczycieli prowadzących edukację pozaformalną, liderów formalnych i nieformalnych grup młodzieżowych

(więcej...)2015-08-03 ID: 1071
Europa dla obywateli

Do 1 września 2015 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast.

 

Szczegółowy harmonogram i wymagania związane z procedurą składania wniosków – na stronach www.europdlaobywateli.pl (zakładka „Harmonogram naboru wniosków”) i https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.
2015-08-03 ID: 1070
Konkurs dla ngo "Dopalacze kradną życie"

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na przygotowanie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania zażywania dopalaczy. Konkurs jest jednym z elementów startującej kampanii „Dopalacze kradną życie”. Oferty można składać do 19 sierpnia 2015 roku.
Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Szczegóły oferty znajdują się na stronie www.bip.msw.gov.pl
 
2015-08-03 ID: 1069
Agencja przeciw dopalaczom

W piątek, 31 lipca, na ostrowieckim Rynku odbyła się impreza przeciwko zażywaniu dopalaczy, w której aktywny udział wzięła Agencja Rozwoju Lokalnego ze swoją ofertą promowania życia bez uzależnień.

(więcej...)2015-08-03 ID: 1068
Spotkanie animacyjne o mikrodotacjach

Blisko 20 osób przedstawicieli grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, aktywne osoby działające w społecznościach lokalnych wzięło udział  w spotkaniu animacyjnym nt. pozyskania mikrodotacji w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw, które odbyło się w piątek 31 lipca.
Podczas spotkania omówione zostały wszystkie kwestie związane z naborem wniosku na mikrodotacje.

(więcej...)2015-07-30 ID: 1067
Start z Agencją
2015-07-29 ID: 1066
Agencja w Klastrze Edukacji Zawodowej

Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim dołączyła do grona partnerów w ramach Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej. Jednym z priorytetów projektu jest rozwinięcie współpracy szkół z pracodawcami i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

(więcej...)2015-07-24 ID: 1065
Senior-WIGOR w Ostrowcu

Nasza Gmina została uhonorowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę, zaszczytnym tytułem „Ostrowiec Świętokrzyski - Gmina przyjazna SENIOROM”. Jako jedna z pięciu w województwie świętokrzyskim otrzyma wsparcie finansowe na utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior- WIGOR”.

(więcej...)2015-07-21 ID: 1064
NGO - mikrodotacje
2015-07-21 ID: 1063
Lokale dla NGO
2015-07-20 ID: 1062
Rozeznanie rynku - opracowanie strony internetowej

Ostrowiec Św. 20 lipca 2015r.

Rozeznanie rynku

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  zamierza udzielić zamówienia dotyczącego opracowania i wdrożenia rozbudowanej strony internetowej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 
Aby zrealizować to zamówienie musimy dokonać wstępnego rozeznania rynku mającego na celu ustalenie zakresu prac niezbędnych do przygotowania strony oraz oszacowania wartości zamówienia. Dlatego zapraszamy przedsiębiorców i osoby fizyczne do wzięcia udziału w konsultacjach, które odbędą się w terminie: 20 lipca 2015r. - 31 lipca 2015r.

Wszystkie osoby chętne prosimy o telefoniczne ustalenie terminu spotkania (41 248 03 70) w godzinach 08.00 – 16.00 lub mailowo jedlikowska@arl.ostrowiec.pl.

W przypadku pytań, uprzejmie proszę o kontakt.  

Z poważaniem
Magdalena Salwerowicz
2015-07-13 ID: 1061
Start z Agencją

MARZYSZ O WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MASZ POMYSŁ ALE NIE WIESZ JAK GO ZREALIZOWAĆ

ARL SP. Z O.O. TO PARTNER, KTÓRY POMOŻE CI ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

(więcej...)2015-07-13 ID: 1060
Szkolenie "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"
2015-07-13 ID: 1059
Animator czasu wolnego - zaproszenie na szkolenie

 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przy współpracy  z firmą STAGEMAN POLSKA zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie „Animacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych i starszych z elementami pedagogiki zabawy”

(więcej...)2015-07-13 ID: 1058
CWIS-E pomaga

Organizacje pozarządowe to istotny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.  Tym bardziej cieszą inicjatywy, które potrafią centralizować działania. Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych to owoc współpracy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Gminy Ostrowiec Św., który wprowadza w życie rozbudowaną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych, młodzieży, studentów, samorządowców, osób bezrobotnych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

(więcej...)2015-07-06 ID: 1057
Oferta pracy

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. poszukuje lektorów języka angielskiego do prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oferujemy atrakcyjne  warunki finansowe, pracę w stabilnej firmie, miłą atmosferę, zdobycie doświadczenia

(więcej...)2015-07-06 ID: 1056
„Sobota ze zdrowiem”

W sobotę 4 lipca 2015 r. na Rynku ostrowieckim odbyła się impreza nawiązująca do przedsięwzięcia  „Sobota ze zdrowiem” , które jest realizowane w placówkach służby zdrowia.

(więcej...)2015-06-22 ID: 1055
Oferta pracy

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi prace przygotowawcze do projektu, którego celem jest budowa Systemów informatycznych dla Administracji.  Dla realizacji tego zadania niezbędny jest zespół doświadczonych programistów o określonych umiejętnościach. W tym celu Wydział Informatyki Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi wstępne rozpoznanie poszukiwanych kadr w naszym regionie. Prowadzone rozpoznanie jest niezbędne dla przygotowania dokumentacji projektu.

(więcej...)2015-06-19 ID: 1054
Wzorowa współpraca z „budowlanką”

W piątek, 19 czerwca, w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu „Zaprojektuj swoją karierę” realizowanego w partnerstwie przez popularną „budowlankę” oraz Agencję Rozwoju Lokalnego. (więcej...)2015-06-18 ID: 1053
Turystyka i spawanie

W czwartek, 18 czerwca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Twoja Szkoła – Twój Sukces”. Efektem przedsięwzięcia oprócz doskonale wyszkolonych młodych spawaczy, czy operatorów wózka widłowego jest profesjonalnie przygotowana pracownia symulacyjna dla Technikum Obsługi TurystycznejCo ważne, aż co piąty uczestnik projektu bezpośrednio po jego zakończeniu znalazł pracę.

(więcej...)2015-05-29 ID: 1051
Zakończenie projektu WBREW BARIEROM

W czwartek, 28 maja 2015 r.  z inicjatywy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. i  Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zorganizowana została uroczystość zakończenia  działań merytorycznych w ramach projektu Wbrew barierom.

(więcej...)2015-05-27 ID: 1048
Warsztaty dot. projektów międzynarodowych

Pragniemy Państwa gorąco zachęcić do udziału w warsztatach dotyczących projektów międzynarodowych.

Wydarzenie adresowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów i spółek typu spin-out, jak również parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i innych organizacji skupiających podmioty z sektora MŚP, zainteresowanych pozyskaniem finansowania w zakresie projektów takich jak: Horyzontu 2020,  Instrument MŚP oraz Szybka Ścieżkia do Innowacji (FTI). 

(więcej...)2015-05-26 ID: 1047
„Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci”.

Oferty należy składać do 10 czerwca 2015.

(więcej...)2015-05-26 ID: 1046
Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Celem ES Funduszu jest dostarczenie kapitału pożyczkowego podmiotom ekonomii społecznej na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej. Fundusz udziela pożyczek do 100 tys. zł., maksymalnie na 60 miesięcy (z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału). Oprocentowanie wynosi 50% lub 25% stopy redyskonta weksli, bez żadnych prowizji czy opłat dodatkowych.

(więcej...)2015-05-20 ID: 1045
Zaproszenie na Świat Robotyki

W dniu 30.05.2015 (sobota) w sali nr 123 (I piętro) w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej 26a odbędzie się bezpłatny pokaz zajęć edukacyjnych dla dzieci o tematyce budowa i programowanie robotów "Świat Robotyki".

(więcej...)2015-05-19 ID: 1044
O projektach międzynarodowych

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zachęca do udziału w spotkaniu animacyjnym dotyczącym projektów międzynarodowych, które odbędzie się w piątek, 22 maja 2015 r. w Hotelu Best Western w Kielcach. (więcej...)2015-05-06 ID: 1043
Staże w ramach projektu „Energia Kompetencji”

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w ramach realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II projektu.

Projekt „Energia Kompetencji” realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL,  na podstawie umowy UDA-POKL.04.01.01-00-161/14-00 z dnia 27.11.2014 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Kierownikiem projektu jest prof. Iwona Niewiadomska, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL. Odbiorcami wsparcia są studenci WNS KUL ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich, studiujący na kierunkach: psychologia, pedagogika, ekonomia i zarządzanie. Dla 200 najlepszych przewidziane są staże u pracodawców na terenie całej Polski.

(więcej...)2015-04-30 ID: 1042
„Uzależnienia XXI wieku – narkotyki, hazard, internet”

W środę, 29 kwietnia 2015 r.  w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. odbyło się bezpłatne szkolenie pt.:  „Uzależnienia XXI wieku – narkotyki, hazard, internet”. Realizatorem szkolenia było  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”.

(więcej...)2015-04-29 ID: 1041
Konsultacje na temat funduszy unijnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Konsultacje odbędą się 8 maja br. w godz. 9.00-14.00 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala nr 003.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
2015-04-20 ID: 1040
Start z Agencją

W czwartek, 16 kwietnia, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Start z Agencją”. Tradycyjnie szczegółowo omówione zostały wszystkie kwestie związane z prowadzeniem własnej firmy. (więcej...)2015-04-14 ID: 1038
Modliszki w Inkubatorze

Od wtorku do soboty (14-25 kwietnia) w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy Sandomierskiej 26A dostępna jest ekspozycja entomologiczna „Fascynujący Świat Owadów”. Wystawa składa się z 65 gablot entomologicznych zawierających około 700 owadów.

(więcej...)2015-04-01 ID: 1037
Praktycznie o zawodach w Inkubatorze

W czwartek, 26 marca 2015 r. na terenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej zorganizowano zajęcia zawodoznawcze dla młodzieży z gimnazjum w Szewnie. (więcej...)2015-03-30 ID: 1036
SALONIK DYSKUSYJNY

W czwartek, 26 marca 2015 r.  z inicjatywy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. oraz Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery zorganizowany został kolejny SALONIK DYSKUSYJNY. Podobnie jak w grudniu 2014  i tym razem współorganizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

(więcej...)2015-03-25 ID: 1033
WSPÓLNA SPRAWA

W ubiegłbym tygodniu w ramach tegorocznej edycji projektu „WSPÓLNA SPRAWA” rozpoczęły się trzy szkolenia: "Szkolenie spawalnicze metodą MAG oraz przecinacz tlenowy", "Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” oraz „Pracownik gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych”.  W szkoleniu spawalniczym uczestniczy 10 Uczestników z gmin Ćmielów, Kunów i Ostrowiec Św. (więcej...)2015-03-23 ID: 1032
Obsługa kasy fiskalnej

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza zapisy na kurs „Obsługa kasy fiskalnej”.

(więcej...)2015-03-13 ID: 1030
PARP dla przedsiębiorców

PARP uruchomił konkurs wsparcia dla mikro i małych firm produkcyjnych z siedzibą w Polsce, które przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. (więcej...)2015-03-05 ID: 1027
Zapraszamy na kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego

Agencja Rozwoju Lokalnego przy współpracy ze Staropolską Izbą Przemysłowo- Handlową organizuje bezpłatny kurs z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excell. (więcej...)2015-03-05 ID: 1026
Ocena pomysłu innowacyjnego

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach oferuje usługę oceny pomysłu innowacyjnego. Przedsiębiorstwa mogą przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia, produktu czy technologii oraz dokonać analizy efektywności ekonomicznej. Zastosowanie nowego rozwiązania może znacząco zwiększyć przychody firmy, poprawić rentowność czy zdobyć nowe rynki. (więcej...)2013-01-20 ID: 1169
Konkursy dla organizacji pozarządowych

200 tysięcy złotych na działania w sferze kultury oraz 60 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu turystyki i krajoznawstwa – takie pieniądze przeznaczy w tym roku samorząd  województwa na wsparcie działań organizacji pozarządowych w tych obszarach. Podczas posiedzenia 20 stycznia Zarząd Województwa zdecydował o ogłoszeniu dwóch konkursów otwartych na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

(więcej...)

zabawki