SZUKAJ  

wtorek,
01 grudnia 2015 r.Aktualności

 
2015-11-27 ID: 1136
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

W I kwartale 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji. Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy na indywidualne konsultacje.
Kontakt Janusz Nowak, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. - e-mail nowak@arl.ostrowiec.pl

(więcej...)2015-11-26 ID: 1137
Zmiana ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r.

(więcej...)2015-11-26 ID: 1138
Drugi nabór ofert w konkursie FIO 2016 (Priorytet 2)

Przypominamy, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.

(więcej...)2015-11-25 ID: 1134
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Masz marzenia? Chcesz więcej? Nie wiesz co dalej robić? Planujesz działania? Potrzebujesz pomocy? Może nie na wszystko znajdziemy odpowiedź, ale na pewno zainspirujemy, by sięgać wyżej, pragnąć więcej i realizować się w wybranym zakresie. Takie przesłanie towarzyszyło organizatorom Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - Agencji Rozwoju Lokalnego i Młodzieżowemu Centrum Kariery OHP w dniach 16-20 listopada.

(więcej...)2015-11-25 ID: 1135
RPO Świętokrzyskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzić będzie działania zgodne ze Strategią Europa 2020, która wyznaczyła kierunki, w których UE powinna podążać, aby w perspektywie kolejnych lat zapewnić inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Dla realizacji powyższych założeń w Strategii określone zostały 3 główne i uzupełniające się priorytety, tj. wzrost inteligentny – oparty na wiedzy i innowacjach; wzrost zrównoważony – ukierunkowany na budowanie gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – wspierający wysoki poziom zatrudnienia, zapewniający spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną.

(więcej...)2015-11-20 ID: 1132
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości po raz ósmy!

Każdego roku w listopadzie odbywa się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - największe na świecie wydarzenie promujące świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia oraz podejmowanie biznesowych inicjatyw.

(więcej...)2015-11-20 ID: 1133
ARL na posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady Innwacji

Wczoraj, 19 listopada br. Agencja Rozwoju Lokalnego, jako Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji, wzięła udział w XIX posiedzeniu Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

(więcej...)2015-11-17 ID: 1125
„Senior-WIGOR”

We wtorek 10.11.2015 r. 20 osób z Osiedlowego Klubu Aktywnych Seniorów działającego przy Agencji Rozwoju Lokalnego przybyło, żeby zaprezentować pensjonariuszom Dziennego Domu „Senior-WIGOR”  występy Kabaretu pn. „Co Wy Na To” oraz występy wokalne chóru. 

(więcej...)2015-11-17 ID: 1126
"Senior-Wigor"

W piątek 13.11.2015r. odbyła się kolejna, druga już impreza integracyjna pod nazwą „Zabawy nadszedł czas”. Seniorzy z Dziennego Domu "Senior-Wigor" wesoło się bawili przy akompaniamencie Pana Zbyszka Olczyka oraz towarzystwie zaproszonych gości. Była to grupa seniorów działających w klubach Seniora i w Uniwersytecie Trzeciego Wiek. Wspólny taniec i zabawa sprzyjała integracji i nawiązywaniu nowych kontaktów wewnątrzpokoleniowych.  
2015-11-17 ID: 1127
Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez nas Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności.

(więcej...)2015-11-17 ID: 1128
"Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - Poradnik PARP

Poradnik, który oddajemy do Państwa rąk, podobnie jak jego poprzednie edycje, jest zbiorem wielu odpowiedzi na pytanie - jak stworzyć i prowadzić na początku własną firmę. Mamy nadzieję skrócić Państwa drogę do informacji niezbędnych dla rozpoczęcia działalności i jej rozwijania. Także uchronić przed popełnieniem błędów, które mogą wiele kosztować.

(więcej...)2015-11-17 ID: 1129
Zaproszenie dla Wystawców na Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Ostrowcu Św.

Informujemy, że rozpoczęły się przygotowania do Kiermaszu Bożonarodzeniowego na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do udostępnienia przygotowano 6 drewnianych straganów handlowych oraz miejsca pod stoiska własne. Podczas kiermaszu będzie możliwa wystawa i handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi.

(więcej...)2015-11-16 ID: 1124
Dobre praktyki w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnością

W czwartek 12 listopada 2015 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św. odbyła się konferencja „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w przestrzeni powiatu ostrowieckiego” z udziałem Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

(więcej...)2015-11-10 ID: 1123
Wzrost zainteresowania problematyką uzależnień cieszy…..

Inicjatywa  Gminy Ostrowiec Św. i Agencji Rozwoju Lokalnego dotycząca uruchomienia w Ostrowcu  Punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom, ciszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowca i nie tylko. Punkt konsultacyjny to jedno  z pierwszych, bezpiecznych miejsc, gdzie można uzyskać wstępną pomoc specjalistów  z zakresu  terapii uzależnień.

(więcej...)2015-11-09 ID: 1119
Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016 – nabór ogłoszony!

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”.

(więcej...)2015-11-09 ID: 1120
Ogłoszenie Programu - Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłasza program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Program jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

(więcej...)2015-11-09 ID: 1121
Petycja dla każdego

W czwartek, 5 listopada, w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 odbyło się spotkanie informacyjne „Petycja – Twoje Prawo”. Wzięło w nim udział kilkanaście organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

(więcej...)2015-11-09 ID: 1122
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” już działa!

1 października 2015 roku uruchomiona została nowa placówka dla Seniorów miasta Ostrowca zwana Dziennym Domem „Senior – WIGOR”.  Dom ten powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Senior- VIGOR” na lata 2015-2020 oraz środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

(więcej...)2015-11-05 ID: 1118
Aktywni seniorzy

Uczestnicy projektu „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność”, rozwijają swoje umiejętności wokalno-teatralne,  w zakresie obsługi komputera i Internetu, rękodzieła artystycznego, zdobywają wiedzę w zakresie zdrowego żywienia i dbają o kondycję w ramach warsztatów gimnastycznych.

(więcej...)2015-11-04 ID: 1116
Petycja - Twoje Prawo

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. organizuje spotkanie informacyjne „PETYCJA – TWOJE PRAWO”

(więcej...)2015-11-04 ID: 1117
W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. włączyła się w realizację Projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

(więcej...)2015-11-02 ID: 1112
X Kongres Obywatelski, 7 listopada 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na jubileuszowy X Kongres Obywatelski, który odbędzie się 7 listopada 2015 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godz. 11:00–17:45, pod hasłem: „Polska jutra. Możemy być lepsi!", a w szczególności do udziału w sesji tematycznej pt.: „Polska gospodarka - czas na ekosystemy rozwoju".

(więcej...)2015-11-02 ID: 1113
konkurs na realizację zadania „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności...

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs oraz zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji uprzejmie informuje, że w pierwotnie opublikowanym ogłoszeniu o konkursie, w pkt. IV.5 błędnie określono terminy przekazania poszczególnych transz dotacji (podano rok 2015). Poniżej, w plikach do pobrania znajduje się poprawiona wersja ogłoszenia.

(więcej...)2015-11-02 ID: 1114
Konkurs - Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastę

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza konkurs na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

(więcej...)2015-11-02 ID: 1115
Konkurs na innowacje społeczne na rzecz wspierania reform w zakresie usług społecznych

16 listopada 2015 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Tematem przewodnim konkursu VP/2015/011 są innowacje społeczne na rzecz wspierania reform w zakresie usług społecznych

(więcej...)2015-10-30 ID: 1108
Konkurs na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

(więcej...)2015-10-30 ID: 1109
Nabór wniosków w Programie działań w dziedzinie zdrowia

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) ogłosiła nabór wniosków w Programie działań w dziedzinie zdrowia 2014-2020 na projekty dotyczące zdrowia uchodźców i innych imigrantów. Nabór trwa do 12 listopada 2015 r. Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.


Źródło: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea)
2015-10-30 ID: 1110
Nabór ofert dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych

Departament Pożytku Publicznego informuje o naborze uzupełniającym ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych, w zakresie tematycznym 3 – Wsparcie dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych.

(więcej...)2015-10-30 ID: 1111
Konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko

Ponad 9,4 mld zł – to pula środków dla organizowanych w tym roku konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pieniądze te będą przeznaczone na infrastrukturę drogową dla miast, infrastrukturę ratownictwa medycznego, a także na inwestycje związane z ochroną środowiska, na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków oraz na projekty ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

(więcej...)2015-10-28 ID: 1104
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

"Polskie przedsiębiorstwa, w porównaniu z konkurentami z Europy, nadal w niewielkim stopniu wykorzystują potencjał tkwiący w tworzeniu przewagi konkurencyjnej wykorzystując i zastrzegając wytworzoną w firmie własność intelektualną. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła świadomość polskich przedsiębiorców w tym zakresie, co przełożyło się na rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców możliwością uzyskania ochrony własności przemysłowej. 

(więcej...)2015-10-28 ID: 1105
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako raport z audytu zawierający rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

(więcej...)2015-10-28 ID: 1106
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG. Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci emisji obligacji.

(więcej...)2015-10-26 ID: 1102
Zaproszenie do składania wniosków 2016

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2016. W dokumencie tym przedstawione zostały nowe terminy składania wniosków w każdej z akcji centralnych i zdecentralizowanych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami: http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-2016 
2015-10-26 ID: 1103
Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

(więcej...)2015-10-23 ID: 1100
Dawna „czwórka” integruje

W czwartek, 22 października, miało miejsce oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pomocy Senior-WIGOR oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej. Obie te instytucje mieszczą się w budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Sienkiewicza 70.

(więcej...)2015-10-23 ID: 1101
Spotkanie informacyjne „PETYCJA – TWOJE PRAWO”
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. organizuje spotkanie informacyjne „PETYCJA – TWOJE PRAWO”

(więcej...)2015-10-16 ID: 1099
ARL – wspiera kampanię „PETYCJA – TWOJE PRAWO”

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wspiera kampanię informacyjną Kancelarii Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich i Instytutu Spraw Publicznych służącą upowszechnianiu wiedzy o ustawie o petycjach oraz jej praktycznego stosowania.

(więcej...)2015-10-14 ID: 1097
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła programy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła programy na rok 2016. Najbliższy termin składania wniosków upływa 30 listopada 2015 r.

(więcej...)2015-10-14 ID: 1098
CAO już działa !!!

Od 1 października w budynku przy ul. Sienkiewicza 70 (dawna psp 4) działa Centrum Aktywności Obywatelskiej, które skupia organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz edukacji.  

(więcej...)2015-10-13 ID: 1095
Dostępność Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami

Szanowni, jest mi niezmiernie miło podzielić się z Wami przygotowaną przez Fundację publikacją "Dostępność Funduszy Europejskich 2014 - 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce".

(więcej...)2015-10-13 ID: 1096
Konkursy na realizację zadań z zakresu turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku. Oferty można składać do 20 listopada 2015 r.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

(więcej...)2015-10-09 ID: 1094
Nabór wniosków do programu Bardzo Młoda Kultura

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

(więcej...)2015-10-08 ID: 1093
UWAGA - zmiana siedziby GCI

Informujemy, iż od 12 października 2015 roku Gminne Centrum Informacji zostaje przeniesione do budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 (dawna PSP nr 4).

Informacje nt. GCI udzielane są pod numerem telefonu - 41 200 30 13
2015-10-07 ID: 1090
Punkty konsultacyjne na Sienkiewicza

Agencja Rozwoju Lokalnego informuje, że
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z WYSTĘPUJĄCYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM”
oraz
„PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I EKSPERYMENTUJĄCYCH Z NARKOTYKAMI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN”
od 12 października 2015 roku będą zlokalizowane w budynku przy ul. Sienkiewicza 70 (dawna PSP nr 4)
2015-10-07 ID: 1091
Aktywni seniorzy – aktywna społeczność

We wrześniu rozpoczęły się zajęcia we wszystkich pięciu gminach objętych projektem „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność”, tj. Ćmielów, Kunów, Lipnik, Mirzec i Ostrowiec Św.

(więcej...)2015-10-07 ID: 1092
Ruszył Senior-Wigor

Od 1 października 2015 rozpoczęła swoją działalność nowa placówka dla seniorów miasta Ostrowca, uruchomiona w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Senior-WIGOR.

(więcej...)2015-10-01 ID: 1089
Szkolenie dla rolników

W dniu 29  września 2015 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w godzinach 11.00 - 14.00 odbyło się szkolenie otwarte na temat: Zasady ubiegania się o wsparcie na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(więcej...)2015-09-25 ID: 1088
Program Erasmus+


W programie Erasmus+ w roku 2016 w akcji "Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych" zostanie wydzielona linia budżetowa dla niskobudżetowych projektów mających na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę doświadczeń.

Źródło: Narodowa Agencja Programu Erasmus+

 

(więcej...)2015-09-24 ID: 1086
Otwarty konkurs

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. (więcej...)2015-09-22 ID: 1084
IRAN 2015

Misja do Iranu, organizowana jest z okazji znoszonych międzynarodowych sankcji wobec tego kraju co daje nowe możliwości również dla firm polskich.

Każda firma polska, uczestnicząca w tej wyjątkowej imprezie, odbędzie spotkania bezpośrednie B2B z potencjalnymi partnerami irańskimi wytypowanymi i zaproszonymi na podstawie danych z formularza organizacyjno – zgłoszeniowego.

Informujemy również, że jest możliwość uzyskania refundacji kosztów uczestnictwa w misji ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach Branżowych Projektów Promocyjnych.

(więcej...)2015-09-22 ID: 1085
Pozarządowy Expert - nowa platforma dla organizacji

Pozarządowy Expert to nowa bezpłatna platforma, gdzie organizacje pozarządowe (i organy administracji publicznej) mogą sprzedawać i prowadzić zapisy na organizowane przez siebie szkolenia.

 Platforma jest dostępna pod adresem www.pozarzadowy.expert

(więcej...)2015-09-14 ID: 1083
Profilaktyka uzależnień na Jarmarku Denkowskim

W sobotę 12 września na Rynku Denkowskim odbył się  JARMARK DENKOWSKI. Na jego uczestników czekało  wiele atrakcji, w tym stoiska handlowe, urządzenia rozrywkowe oraz stoisko ds. profilaktyki uzależnień – przyjemne połączyć można było z pożytecznym.
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (ARL) już po raz kolejny  wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  aktywnie włączyła się do udziału w imprezie, promując  życie „bez uzależnień”. (więcej...)2015-09-07 ID: 1080
Fundusze na firmę

W związku z nowym okresem finansowania Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. rozpoczęła badanie zapotrzebowanie na pozyskiwanie środków  niezbędnych do stworzenia firmy.

(więcej...)2015-09-07 ID: 1081
Lokale dla organizacji
2015-09-07 ID: 1082
Animator czasu wolnego - szkolenie w ARL

Animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych - trzydniowe szkolenie zorganizowane przez Agencję Rozwoju Lokalnego przy współpracy z firmą STAGEMAN POLSKA.

(więcej...)2015-09-02 ID: 1079
ARL na pikniku rodzinny "Bawmy się razem"

29 sierpnia w Parku Hutniczym odbył się piknik rodzinny „Bawmy się razem”, zorganizowany przez Radę Osiedla „HUTNICZE”, „Fundację Pomocna Dłoń”, Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz  Wiadomości Świętokrzyskie.  

(więcej...)2015-08-31 ID: 1078
Spotkanie informacyjne w ramach CWISE

Kilkanaście osób  - przedstawicieli ostrowieckich organizacji pozarządowych  wzięło udział 27 sierpnia w SPOTKANIU INFORMACYJNYM NT „FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NA LATA 2014-2020”.

(więcej...)2015-08-26 ID: 1076
WSPÓLNA SPRAWA daje pracę

Dzięki realizowanemu od sześciu lat przez Agencję Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim projektowi „Wspólna sprawa” blisko 400 osób znalazło zatrudnienie, natomiast ponad 1200 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe. We wtorek, 25 sierpnia, odbyła się konferencja podsumowująca ostatnią edycję projektu.  (więcej...)2015-08-19 ID: 1073
Konkurs FIO

Już niedługo zostanie ogłoszony Konkurs FIO w 2016.
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 i 4 planowane jest na 1 września 2015.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 planowane jest na grudzień 2015 r.

Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej. Źródło: Departament Pożytku Publicznego
2015-08-19 ID: 1074
Projekty job-shadowing

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza osoby pracujące z młodzieżą w edukacji pozaformalnej do przygotowywania projektów job-shadowing do KA1 programu Erasmus+Młodzież i składania wniosków w terminie 1 października 2015.

 

 

Job-shadowing to działanie, a które daje mnóstwo możliwości zdobywania nowych kompetencji i podwyższania jakości działania organizacji. Można przyjrzeć się pracy partnerów lub zaprosić ich do siebie i dzielić swoją wiedzą. Źródło: Erasmus+

Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 8. organizuje Fundacja BGK, nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r. Źródło: Fundacja BGK www.fundacjabgk.pl
2015-08-19 ID: 1075
Spotkanie informacyjne nt. funduszy dla ngo
2015-08-05 ID: 1072
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, m.in. dla instruktorów, opiekunów, trenerów, nauczycieli prowadzących edukację pozaformalną, liderów formalnych i nieformalnych grup młodzieżowych

(więcej...)2015-08-03 ID: 1068
Spotkanie animacyjne o mikrodotacjach

Blisko 20 osób przedstawicieli grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, aktywne osoby działające w społecznościach lokalnych wzięło udział  w spotkaniu animacyjnym nt. pozyskania mikrodotacji w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw, które odbyło się w piątek 31 lipca.
Podczas spotkania omówione zostały wszystkie kwestie związane z naborem wniosku na mikrodotacje.

(więcej...)2015-08-03 ID: 1069
Agencja przeciw dopalaczom

W piątek, 31 lipca, na ostrowieckim Rynku odbyła się impreza przeciwko zażywaniu dopalaczy, w której aktywny udział wzięła Agencja Rozwoju Lokalnego ze swoją ofertą promowania życia bez uzależnień.

(więcej...)2015-08-03 ID: 1070
Konkurs dla ngo "Dopalacze kradną życie"

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na przygotowanie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania zażywania dopalaczy. Konkurs jest jednym z elementów startującej kampanii „Dopalacze kradną życie”. Oferty można składać do 19 sierpnia 2015 roku.
Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Szczegóły oferty znajdują się na stronie www.bip.msw.gov.pl
 
2015-08-03 ID: 1071
Europa dla obywateli

Do 1 września 2015 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast.

 

Szczegółowy harmonogram i wymagania związane z procedurą składania wniosków – na stronach www.europdlaobywateli.pl (zakładka „Harmonogram naboru wniosków”) i https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.
2015-07-30 ID: 1067
Start z Agencją
2015-07-29 ID: 1066
Agencja w Klastrze Edukacji Zawodowej

Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim dołączyła do grona partnerów w ramach Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej. Jednym z priorytetów projektu jest rozwinięcie współpracy szkół z pracodawcami i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

(więcej...)2015-07-24 ID: 1065
Senior-WIGOR w Ostrowcu

Nasza Gmina została uhonorowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę, zaszczytnym tytułem „Ostrowiec Świętokrzyski - Gmina przyjazna SENIOROM”. Jako jedna z pięciu w województwie świętokrzyskim otrzyma wsparcie finansowe na utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior- WIGOR”.

(więcej...)2015-07-21 ID: 1063
Lokale dla NGO
2015-07-21 ID: 1064
NGO - mikrodotacje
2015-07-20 ID: 1062
Rozeznanie rynku - opracowanie strony internetowej

Ostrowiec Św. 20 lipca 2015r.

Rozeznanie rynku

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  zamierza udzielić zamówienia dotyczącego opracowania i wdrożenia rozbudowanej strony internetowej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. 
Aby zrealizować to zamówienie musimy dokonać wstępnego rozeznania rynku mającego na celu ustalenie zakresu prac niezbędnych do przygotowania strony oraz oszacowania wartości zamówienia. Dlatego zapraszamy przedsiębiorców i osoby fizyczne do wzięcia udziału w konsultacjach, które odbędą się w terminie: 20 lipca 2015r. - 31 lipca 2015r.

Wszystkie osoby chętne prosimy o telefoniczne ustalenie terminu spotkania (41 248 03 70) w godzinach 08.00 – 16.00 lub mailowo jedlikowska@arl.ostrowiec.pl.

W przypadku pytań, uprzejmie proszę o kontakt.  

Z poważaniem
Magdalena Salwerowicz
2015-07-13 ID: 1058
CWIS-E pomaga

Organizacje pozarządowe to istotny element demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.  Tym bardziej cieszą inicjatywy, które potrafią centralizować działania. Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych to owoc współpracy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Gminy Ostrowiec Św., który wprowadza w życie rozbudowaną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych, młodzieży, studentów, samorządowców, osób bezrobotnych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

(więcej...)2015-07-13 ID: 1059
Animator czasu wolnego - zaproszenie na szkolenie

 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przy współpracy  z firmą STAGEMAN POLSKA zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie „Animacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych i starszych z elementami pedagogiki zabawy”

(więcej...)2015-07-13 ID: 1060
Szkolenie "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"
2015-07-13 ID: 1061
Start z Agencją

MARZYSZ O WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MASZ POMYSŁ ALE NIE WIESZ JAK GO ZREALIZOWAĆ

ARL SP. Z O.O. TO PARTNER, KTÓRY POMOŻE CI ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

(więcej...)2015-07-06 ID: 1056
„Sobota ze zdrowiem”

W sobotę 4 lipca 2015 r. na Rynku ostrowieckim odbyła się impreza nawiązująca do przedsięwzięcia  „Sobota ze zdrowiem” , które jest realizowane w placówkach służby zdrowia.

(więcej...)2015-07-06 ID: 1057
Oferta pracy

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. poszukuje lektorów języka angielskiego do prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oferujemy atrakcyjne  warunki finansowe, pracę w stabilnej firmie, miłą atmosferę, zdobycie doświadczenia

(więcej...)2015-06-22 ID: 1055
Oferta pracy

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi prace przygotowawcze do projektu, którego celem jest budowa Systemów informatycznych dla Administracji.  Dla realizacji tego zadania niezbędny jest zespół doświadczonych programistów o określonych umiejętnościach. W tym celu Wydział Informatyki Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi wstępne rozpoznanie poszukiwanych kadr w naszym regionie. Prowadzone rozpoznanie jest niezbędne dla przygotowania dokumentacji projektu.

(więcej...)2015-06-19 ID: 1054
Wzorowa współpraca z „budowlanką”

W piątek, 19 czerwca, w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu „Zaprojektuj swoją karierę” realizowanego w partnerstwie przez popularną „budowlankę” oraz Agencję Rozwoju Lokalnego. (więcej...)2015-06-18 ID: 1053
Turystyka i spawanie

W czwartek, 18 czerwca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Twoja Szkoła – Twój Sukces”. Efektem przedsięwzięcia oprócz doskonale wyszkolonych młodych spawaczy, czy operatorów wózka widłowego jest profesjonalnie przygotowana pracownia symulacyjna dla Technikum Obsługi TurystycznejCo ważne, aż co piąty uczestnik projektu bezpośrednio po jego zakończeniu znalazł pracę.

(więcej...)2015-05-29 ID: 1051
Zakończenie projektu WBREW BARIEROM

W czwartek, 28 maja 2015 r.  z inicjatywy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. i  Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zorganizowana została uroczystość zakończenia  działań merytorycznych w ramach projektu Wbrew barierom.

(więcej...)2015-05-27 ID: 1048
Warsztaty dot. projektów międzynarodowych

Pragniemy Państwa gorąco zachęcić do udziału w warsztatach dotyczących projektów międzynarodowych.

Wydarzenie adresowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów i spółek typu spin-out, jak również parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i innych organizacji skupiających podmioty z sektora MŚP, zainteresowanych pozyskaniem finansowania w zakresie projektów takich jak: Horyzontu 2020,  Instrument MŚP oraz Szybka Ścieżkia do Innowacji (FTI). 

(więcej...)2015-05-26 ID: 1046
Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej

Celem ES Funduszu jest dostarczenie kapitału pożyczkowego podmiotom ekonomii społecznej na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej. Fundusz udziela pożyczek do 100 tys. zł., maksymalnie na 60 miesięcy (z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału). Oprocentowanie wynosi 50% lub 25% stopy redyskonta weksli, bez żadnych prowizji czy opłat dodatkowych.

(więcej...)2015-05-26 ID: 1047
„Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci”.

Oferty należy składać do 10 czerwca 2015.

(więcej...)2015-05-20 ID: 1045
Zaproszenie na Świat Robotyki

W dniu 30.05.2015 (sobota) w sali nr 123 (I piętro) w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej 26a odbędzie się bezpłatny pokaz zajęć edukacyjnych dla dzieci o tematyce budowa i programowanie robotów "Świat Robotyki".

(więcej...)2015-05-19 ID: 1044
O projektach międzynarodowych

Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zachęca do udziału w spotkaniu animacyjnym dotyczącym projektów międzynarodowych, które odbędzie się w piątek, 22 maja 2015 r. w Hotelu Best Western w Kielcach. (więcej...)2015-05-06 ID: 1043
Staże w ramach projektu „Energia Kompetencji”

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w ramach realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II projektu.

Projekt „Energia Kompetencji” realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w priorytecie IV PO KL,  na podstawie umowy UDA-POKL.04.01.01-00-161/14-00 z dnia 27.11.2014 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Kierownikiem projektu jest prof. Iwona Niewiadomska, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL. Odbiorcami wsparcia są studenci WNS KUL ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich, studiujący na kierunkach: psychologia, pedagogika, ekonomia i zarządzanie. Dla 200 najlepszych przewidziane są staże u pracodawców na terenie całej Polski.

(więcej...)2015-04-30 ID: 1042
„Uzależnienia XXI wieku – narkotyki, hazard, internet”

W środę, 29 kwietnia 2015 r.  w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. odbyło się bezpłatne szkolenie pt.:  „Uzależnienia XXI wieku – narkotyki, hazard, internet”. Realizatorem szkolenia było  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”.

(więcej...)2015-04-29 ID: 1041
Konsultacje na temat funduszy unijnych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Konsultacje odbędą się 8 maja br. w godz. 9.00-14.00 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala nr 003.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
2015-04-20 ID: 1040
Start z Agencją

W czwartek, 16 kwietnia, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Start z Agencją”. Tradycyjnie szczegółowo omówione zostały wszystkie kwestie związane z prowadzeniem własnej firmy. (więcej...)2015-04-14 ID: 1038
Modliszki w Inkubatorze

Od wtorku do soboty (14-25 kwietnia) w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy Sandomierskiej 26A dostępna jest ekspozycja entomologiczna „Fascynujący Świat Owadów”. Wystawa składa się z 65 gablot entomologicznych zawierających około 700 owadów.

(więcej...)2015-04-01 ID: 1037
Praktycznie o zawodach w Inkubatorze

W czwartek, 26 marca 2015 r. na terenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej zorganizowano zajęcia zawodoznawcze dla młodzieży z gimnazjum w Szewnie. (więcej...)2015-03-30 ID: 1036
SALONIK DYSKUSYJNY

W czwartek, 26 marca 2015 r.  z inicjatywy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. oraz Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery zorganizowany został kolejny SALONIK DYSKUSYJNY. Podobnie jak w grudniu 2014  i tym razem współorganizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

(więcej...)2015-03-25 ID: 1033
WSPÓLNA SPRAWA

W ubiegłbym tygodniu w ramach tegorocznej edycji projektu „WSPÓLNA SPRAWA” rozpoczęły się trzy szkolenia: "Szkolenie spawalnicze metodą MAG oraz przecinacz tlenowy", "Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” oraz „Pracownik gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych”.  W szkoleniu spawalniczym uczestniczy 10 Uczestników z gmin Ćmielów, Kunów i Ostrowiec Św. (więcej...)2015-03-23 ID: 1032
Obsługa kasy fiskalnej

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza zapisy na kurs „Obsługa kasy fiskalnej”.

(więcej...)2015-03-13 ID: 1030
PARP dla przedsiębiorców

PARP uruchomił konkurs wsparcia dla mikro i małych firm produkcyjnych z siedzibą w Polsce, które przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. (więcej...)2015-03-05 ID: 1026
Ocena pomysłu innowacyjnego

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach oferuje usługę oceny pomysłu innowacyjnego. Przedsiębiorstwa mogą przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia, produktu czy technologii oraz dokonać analizy efektywności ekonomicznej. Zastosowanie nowego rozwiązania może znacząco zwiększyć przychody firmy, poprawić rentowność czy zdobyć nowe rynki. (więcej...)2015-03-05 ID: 1027
Zapraszamy na kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego

Agencja Rozwoju Lokalnego przy współpracy ze Staropolską Izbą Przemysłowo- Handlową organizuje bezpłatny kurs z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excell. (więcej...)

zabawki