Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2015

Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2015 roku.


Kontrola projektu konkursowego „ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ” realizowanego ze środków PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

1. Organ kontrolujący

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce                           

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis oraz brakiem możliwości sprawdzenia realizowanych form wsparcia), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:
a) Prawidłowości rozliczeń finansowych
b) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu
c) Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu
d) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ( w ramach zbioru PEFS 2007 ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
e) Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta
f) Poprawności udzielania zamówień publicznych
g) Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP
h) Prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych
j) Zapewnienia właściwej ścieżki audytu
j) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowana w na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Lidera.
17-20.02.2015 r., 20.03.2015 r., 30.04.2015 r.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół sporządzony w dniu 13.05.2015 r. przekazany do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w dniu 19.05.2015 r.

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń 

6. Podjęte działania

 Brak


Osoba, która opublikowała informację: Anna Dymanowska
Data opublikowania w BIP: 2015-07-17 12:41:56

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-07-17 13:17:24

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Magdalena Salwerowicz
Data wytworzenia informacji: 2015-07-17

Liczba wyświetleń: 812

Strona została odwiedzona 54690 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies