Dziś jest Sobota, 23 listopada 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Cennik


Ceny odpadów przyjmowanych przez Z.U.O. "JANIK" Sp. z o.o.  

obowiązujący w 2019 rok.

Cennik na odpady inne niż komunalne.

Kod odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów


Cena netto zł/Mg

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

250,00

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

250,00

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

150,00

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 190,00

16 01 03

Zużyte opony (osobowe)

10 zł/szt.

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

250,00

16 01 19

Tworzywa sztuczne

400,00

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

400,00

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

150,00

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

150,00

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

150,00

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

150,00

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

200,00

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01- zdarzenia losowe

100,00

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01-  klęski żywiołowe

50,00

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

100,00

17 01 02

Gruz ceglany

60,00

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 110,00

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 100,00

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

100,00

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

100,00

17 01 82

Inne niewymienione odpady

110,00

17 02 02

Szkło

150,00

17 02 03

Tworzywa sztuczne

170,00

17 03 80

Odpadowa papa

220,00

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

50,00

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

50,00

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

50,00

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

290,00

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

100,00

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

110,00

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

210,00

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

210,00

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

210,00

19 05 99

Inne niewymienione odpady

210,00

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

210,00

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

210,00

19 08 01

Skratki

230,00

19 08 02

Zawartość piaskowników

230,00

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

200,00

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

250,00

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

250,00

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

170,00

19 09 02

Osady z klarowania wody

170,00

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

170,00

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

170,00

19 09 99

Inne niewymienione odpady

170,00

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

100,00

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

268,00

Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

Cennik na odpady komunalne. 

Kod             odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Cena netto

zł/Mg

20 01 01

Papier i tektura

119,00

20 01 02

Szkło

119,00

20 01 39

Tworzywa sztuczne /zmieszane/

119,00

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

240,00

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

(nowy kod, np. popiół)

260,00

20 02 01

Odpady zielone ulegające biodegradacji

148,00

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

60,00

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

78,00

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

268,00

20 03 02

Odpady z targowisk

190,00

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

170,00

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

100,00

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

229,00

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

170,00

Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

Osoba, która opublikowała informację: Albert Langa
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 12:04:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-02-14 14:14:28

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Albert Langa
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05

Liczba wyświetleń: 17889

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-24 07:42:28
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-24 07:44:19
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-24 08:21:10
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-23 13:10:44
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-23 13:11:04
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-23 14:42:13
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2015-01-07 14:22:02
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2015-01-08 15:17:25
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2015-12-29 10:53:58
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2015-12-29 10:58:49
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2016-01-04 12:17:31
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-01-03 09:58:35
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-07-18 13:53:06
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 13:56:01
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 13:57:57
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:02:34
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:45:13
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:45:56
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:46:49
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:47:07
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2019-01-02 09:07:58
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2019-02-14 14:14:28

Strona została odwiedzona 212010 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies