Dziś jest Niedziela, 22 maja 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Cennik


Ceny odpadów przyjmowanych przez Z.U.O. "JANIK" Sp. z o.o.  

obowiązujący w 2021 rok.

Cennik na odpady inne niż komunalne.

Kod odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów


Cena netto zł/Mg

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

350,00

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

350,00

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

250,00

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 250,00

16 01 03

Zużyte opony (osobowe)

10 zł/szt.

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

250,00

16 01 19

Tworzywa sztuczne

500,00

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

500,00

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

200,00

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

200,00

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

200,00

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

200,00

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

250,00

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01- zdarzenia losowe

150,00

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01-  klęski żywiołowe

80,00

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

120,00

17 01 02

Gruz ceglany

80,00

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 130,00

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 150,00

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

150,00

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

130,00

17 01 82

Inne niewymienione odpady

130,00

17 02 02

Szkło

180,00

17 02 03

Tworzywa sztuczne

220,00

17 03 80

Odpadowa papa

290,00

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

50,00

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

50,00

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

50,00

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

350,00

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

150,00

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

150,00

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

210,00

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

210,00

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

210,00

19 05 99

Inne niewymienione odpady

210,00

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

210,00

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

210,00

19 08 01

Skratki

300,00

19 08 02

Zawartość piaskowników

300,00

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

300,00

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

300,00

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

300,00


19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

150,00

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

395,00

Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

Cennik na odpady komunalne. 

Kod             odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Cena netto

zł/Mg

20 01 01

Papier i tektura

250,00

20 01 02

Szkło

250,00

20 01 39

Tworzywa sztuczne /zmieszane/

250,00

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

450,00

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

(nowy kod, np. popiół)

300,00

20 02 01

Odpady zielone ulegające biodegradacji

195,00

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

90,00

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

160,00

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

380,00

20 03 02

Odpady z targowisk

200,00

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

200,00

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200,00

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

395,00

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

200,00

Do powyższych cen doliczony będzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

Osoba, która opublikowała informację: Albert Langa
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 12:04:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-03-15 08:50:11

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Albert Langa
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05

Liczba wyświetleń: 32979

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-24 07:42:28
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-24 07:44:19
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-24 08:21:10
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-23 13:10:44
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-23 13:11:04
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-23 14:42:13
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2015-01-07 14:22:02
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2015-01-08 15:17:25
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2015-12-29 10:53:58
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2015-12-29 10:58:49
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2016-01-04 12:17:31
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-01-03 09:58:35
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-07-18 13:53:06
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 13:56:01
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 13:57:57
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:02:34
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:45:13
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:45:56
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:46:49
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2017-12-20 14:47:07
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2019-01-02 09:07:58
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2019-02-14 14:14:28
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2020-01-07 14:10:52
 • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2021-03-15 08:50:11

Strona została odwiedzona 360623 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies