Dziś jest Piątek, 20 maja 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Obowiązek informacyjny

Na podstawie  z art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o. reprezentowany przez Zarząd, ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski..

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: zuojanik@poczta.onet.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Administratora.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy.

5.      Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6.      Pani/Pana dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.

7.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

9.      Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Osoba, która opublikowała informację: Albert Langa
Data opublikowania w BIP: 2018-10-30 07:17:23

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Albert Langa
Data wytworzenia informacji: 2016-10-05

Liczba wyświetleń: 797

Strona została odwiedzona 360430 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies