Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłatEnergia cieplna

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.72.2019.PS z dnia 9 kwietnia 2020 r. i została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2020r., Nr 76/2020 i wchodzi w życie od dnia 1 maja 2020 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.5.2021.PS z dnia 11 lutego 2021r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2021r.
Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 36/2021. (tekst zmiany taryfy dostępny jest  na dole strony).

Zmiana taryfy była wymuszona znacznym wzrostem kosztu zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podwyższeniu uległy ceny związane z wytwarzaniem ciepła, natomiast ceny na przesyle pozostały niezmienione.


Pełny tekst zmiany taryfy dla ciepła z dnia 11.02.2021 r.
pełny tekst taryfy

Bazowe ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto.

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci pary technologicznej - grupa P
Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 186 483,64
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 15 540,30
Cena ciepła zł/GJ 77,28
Cena nośnika ciepła zł/t 36,69
 
Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci wody gorącej ceny i stawki opłat netto
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 82 477,29
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 6 873,11
Cena ciepła zł/GJ 31,51
Cena nośnika ciepła zł/m3 16,47
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 25 296,12 38 136,24 57 295,68 35 133,12 37 635,72
zł/MW/m-c 2 108,01 3 178,02 4 774,64 2 927,76 3 136,31
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 10,55 13,93 27,00 14,67 15,67

  Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej
Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 172,32
DN32 191, 74
DN40 208,24
DN50 236, 64

Energia elektryczna

DYSTRYBUCJA


Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OKA-4211-2.2021.JAd z dnia 7 lipca 2021 r.

1. Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
C21 C21em C11 C11em
Dystrybucja
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0102
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 14,87 2,85
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 137,25 274,50*
205,87**
102,79 205,58*
154,19**
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 9,65 2,41*
9,65**
4,47 1,12*
4,47**
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,08

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

2. Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
B21 B21EM B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 10,18
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 48,71
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
– całodobowy 91,25 182,5*
136,82**
 
– szczytowy     115,88
– pozaszczytowy     81,57
Składnik stały stawki sieciowej w zł/MW/m-c 8 914,38 2 228,60*
8 914,38
8 914,38
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,19

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 12,11 70,38
V 12,11 70,38
VI *) 12,11 70,38
VI **) 7,87

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

3a. Ceny opłaty przyłączeniowej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 3,03 17,60
V 3,03 17,60
VI *) 3,03 17,60
VI **) 1,97

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

OBRÓT

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 19/2018 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 03.12.2018 i obowiązuje od 01.01.2019 Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia
Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
- calodobowa zł/MWh(kWh) 396,03 0,39815 0,39822
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9
 

Pliki do pobrania

Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej 

Taryfy archwalne

Zmiana do taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej z dnia 02.09.2019
Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej z dnia 02.09.2019 
Osoba, która opublikowała informację: Adrian Stępień
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-07-26 14:24:34

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 3322

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-31 12:09:48
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-31 12:10:54
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-31 12:12:04
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:22:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:32:00
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:35:08
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:35:39
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:36:11
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:37:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:37:51
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:38:49
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-08 11:50:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 13:45:07
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 13:46:09
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 13:54:45
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:34:23
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:35:10
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:36:01
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:36:42
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:37:38
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:38:14
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:39:12
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:39:27
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:42:29
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:43:51
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:44:31
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:46:29
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:04:08
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:12:32
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:14:09
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:14:29
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:30:53
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:31:23
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:31:48
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:32:13
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:32:52
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:33:58
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:34:26
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-04-29 14:43:00
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-04-29 14:43:59
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-04-29 14:45:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-01-05 13:47:21
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-01-05 13:47:36
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-01-05 13:49:11
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-04-28 13:51:44
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-04-28 13:52:23
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:28:30
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:29:01
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:29:10
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:30:37
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:31:35
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:32:02
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:47:08
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:47:11
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:48:17
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-06-30 10:36:49
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-06-30 10:38:59
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-06-30 10:43:35
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-02 11:51:36
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-02 11:52:01
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-02 11:52:36
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:11:55
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:12:30
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:13:09
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:13:33
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:14:26
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:14:48
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:15:17
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:15:45
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-24 12:09:29
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:34:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:35:51
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:36:12
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:37:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:37:55
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:39:54
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:40:32
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:41:36
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:42:18
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:43:04
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:43:24
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:34:02
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:34:18
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:34:47
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:35:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:35:43
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:39:06
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:46:46
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:50:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:50:40
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-12-07 10:17:33
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-12-07 10:20:05
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-01-15 08:17:49
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-02-28 11:59:56
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-10 13:30:18
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-10 13:31:25
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-10 13:32:04
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-10-15 10:33:10
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-10-15 10:34:31
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:45:05
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:45:31
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:46:25
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:47:11
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:49:05
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:50:34
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:51:14
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:52:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:54:44
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-04-14 11:55:11
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2021-02-15 11:39:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2021-07-26 14:18:31
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2021-07-26 14:20:17
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2021-07-26 14:24:34

Strona została odwiedzona 105251 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies