Dziś jest Niedziela, 19 stycznia 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłatEnergia cieplna

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.65(10).2018.2019.189.XVI.AZA z dnia 11 stycznia 2019 r. i została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 434 z dnia 14 stycznia 2019 r. i wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2019 r.

Informujemy. że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.57.2019.AZa z dnia 9 października 2019 r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Zmiana taryfy będzie obowiązywać od dnia 1 listopada 2019 r. Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2019 r., Nr 241.

Pełny tekst zmiany taryfy dla ciepła
pełny tekst taryfy

Bazowe ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto.

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci pary technologicznej - grupa P
Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 176 086,44
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 14 673,87
Cena ciepła zł/GJ 73,04
Cena nośnika ciepła zł/t 33,00
 
Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci wody gorącej ceny i stawki opłat netto
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 75 940,92
Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 6 328,41
Cena ciepła zł/GJ 28,95
Cena nośnika ciepła zł/m3 24,89
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 22 832,52 35 905,08 52 179,60 33 224,40 35 580,72
zł/MW/m-c 1 902,71 2 992,09 4 348,30 2 768,70 2 965,06
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,42 13,14 24,35 13,70 14,66

  Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej
Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 143,61
DN32 159, 78
DN40 173,54
DN50 197, 19

Energia elektryczna

DYSTRYBUCJA

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4211-43.2018.PS z dnia 02 września 2019.

1. Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
C21 C11
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/kWh 0,013
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 15,87 3,20
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 114,57 80,10
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 9,847 4,431
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,08
Stawka opłaty OZE w zł/MWh 0,00

 

2. Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

CENA LUB STAWKA GRUPA TARYFOWA
B21B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 13
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 56,75
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
- całodobowy 91,42  
- szczytowy   102,24
- pozaszczytowy   88,46
Składnik stały stawki sieciowej w zł/MW/m-c 8 379
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,19
Stawka opłaty OZE w zł/MWh 0,00

 

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 28,36 62,24
V 28,36 62,24
VI *)28,36 62,24
VI **) 7,87

*) - w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) - w przypadku podłączenia do istniejącej sieci


OBRÓT

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 19/2018 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 03.12.2018 i obowiązuje od 01.01.2019 Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia
Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
- calodobowa zł/MWh(kWh) 396,03 0,39815 0,39822
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9
 

Pliki do pobrania

Zmiana do taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej 

Taryfy archwalne

Pełny tekst taryfy dla obrotu energii elektrycznej od 02.02.2015 
Osoba, która opublikowała informację: Adrian Stępień
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-10-15 10:34:31

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 2241

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-31 12:09:48
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-31 12:10:54
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-31 12:12:04
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:22:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:32:00
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:35:08
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:35:39
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:36:11
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:37:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:37:51
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-02 09:38:49
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-08 11:50:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 13:45:07
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 13:46:09
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 13:54:45
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:34:23
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:35:10
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:36:01
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:36:42
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:37:38
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:38:14
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:39:12
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:39:27
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:42:29
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:43:51
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:44:31
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-13 14:46:29
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:04:08
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:12:32
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:14:09
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:14:29
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:30:53
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:31:23
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:31:48
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:32:13
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:32:52
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:33:58
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-03-31 11:34:26
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-04-29 14:43:00
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-04-29 14:43:59
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-04-29 14:45:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-01-05 13:47:21
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-01-05 13:47:36
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-01-05 13:49:11
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-04-28 13:51:44
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-04-28 13:52:23
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:28:30
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:29:01
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:29:10
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:30:37
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:31:35
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:32:02
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:47:08
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:47:11
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-05 10:48:17
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-06-30 10:36:49
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-06-30 10:38:59
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-06-30 10:43:35
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-02 11:51:36
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-02 11:52:01
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-02 11:52:36
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:11:55
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:12:30
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:13:09
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:13:33
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:14:26
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:14:48
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:15:17
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-16 14:15:45
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-10-24 12:09:29
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:34:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:35:51
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:36:12
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:37:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:37:55
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:39:54
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:40:32
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:41:36
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:42:18
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:43:04
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 09:43:24
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:34:02
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:34:18
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:34:47
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:35:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:35:43
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:39:06
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:46:46
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:50:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-12-06 10:50:40
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-12-07 10:17:33
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-12-07 10:20:05
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-01-15 08:17:49
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-02-28 11:59:56
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-10 13:30:18
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-10 13:31:25
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-10 13:32:04
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-10-15 10:33:10
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-10-15 10:34:31

Strona została odwiedzona 77255 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies