Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Przedmiot

1) 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
2) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
3) 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej
4) 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej
5) 35.14.Z - Handel energią elektryczną
6) 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
7) 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
8) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
9) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
10) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich
11) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
12) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
13) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
14) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
15) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
16) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
17) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
18) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
19) 33.20 Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
20) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
21) 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
22) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
23) 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
24) 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
25) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
26) 49.41.Z - Transport drogowy towarów
27) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
28) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
29) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
30) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, wyłączeniem motocykli.
Osoba, która opublikowała informację: Adrian Stępień
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-01-22 12:02:37

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 1890

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:02:37

Strona została odwiedzona 105248 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies