Dziś jest Czwartek, 20 lutego 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zarząd


Prezes Zarządu: mgr inż. Jarosław Kateusz


1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega  dla innych organów.
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz a także ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do granicy określonej przez Radę Nadzorczą.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki do stu tysięcy  (100.000,00) zł. oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden (1) członek Zarządu Spółki. W przypadku gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej stu tysięcy  (100.000,00) złotych, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowym, na podstawie Regulaminu wynagradzania
5. Uchwała wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników

Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Czuba
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 10:15:15

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-07-02 08:15:38

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Czuba
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 1942

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2013-12-19 12:53:20
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2015-07-02 08:15:38

Strona została odwiedzona 57719 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies