Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Mirosław Sławek - Przewodniczący 

2. Bernard Antos

3. Konrad Krönig

4. Zbigniew Teter


Do uprawnień Rady Nadzorczej należy bieżący nadzór i kontrola nad działalnością Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy Spółki, a w szczególności:

 1. ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 2. ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Spółki,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 5. kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników,
 6. reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między nimi,
 7. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,
 8. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 9. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 10. opiniowanie wprowadzonych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 11. rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki,
 12. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, planów działalności oraz planów inwestycyjnych Spółki.
 13. wyrażanie zgody na ponoszenie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę 20% kapitału zakładowego, a także zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających 20% kapitału zakładowego.
Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Szeląg
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 16:43:58

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-09-30 08:14:04

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Szeląg
Data wytworzenia informacji: 2019-06-26

Liczba wyświetleń: 2728

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 14:05:50
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 14:06:11
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2016-03-11 12:03:27
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2016-07-22 18:40:11
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:46:06
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:46:54
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:46:58
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:47:06
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:47:07
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:47:07
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:47:08
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:48:40
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-15 10:48:46
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-05-16 09:18:15
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-05-16 09:28:50
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2019-06-27 11:07:49
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2019-06-27 11:08:31
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2019-09-05 07:49:15
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2019-09-05 07:49:36
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2020-07-13 13:32:46
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2020-07-13 13:32:50
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2021-09-30 08:14:04

Strona została odwiedzona 53824 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies