Dziś jest Sobota, 10 kwietnia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych

 

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 248-23-23 lub email:otbs@otbs.ostrowiec.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


 

Klauzula informacyjna dla właścicieli i najemców lokali administrowanych przez OTBS

 

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 248-23-23 lub email:otbs@otbs.ostrowiec.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji powyższej Umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą

 

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 248-23-23 lub email:otbs@otbs.ostrowiec.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Klauzula informacyjna na ogłoszeniach o pracę + klauzula zgody gdy chcemy te CV przechowywać dłuższy czas

 

Treść klauzuli


Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel: 41 248-23-23 lub email:otbs@otbs.ostrowiec.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit c) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 5 lat

6) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

KLAUZULA ZGODY DO CV UMOŻLIWIAJĄCA PRZECHOWYWANIE

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. danych osobowych zawartych CV oraz w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

                                                                .............................
                                                                      (podpis)


 

Klauzula informacyjna dla rejestru korespondencji

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Henryka Sienkiewicza 65/10A.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel:41 248-23-23 lub email:otbs@otbs.ostrowiec.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

 

 

Osoba, która opublikowała informację: Andrzej Kosikowski
Data opublikowania w BIP: 2014-08-28 09:09:51

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-06-06 15:00:00

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: ABI
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25

Liczba wyświetleń: 3227

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2014-08-28 09:10:36
  • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2015-06-22 12:27:37
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-24 13:41:28
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-06-06 14:42:42
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-06-06 14:45:25
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-06-06 15:00:00

Strona została odwiedzona 231962 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies