Dziś jest Niedziela, 22 kwietnia 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zarząd

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu - Piotr Dasios 

 

Kompetencje Zarządu Spółki:

 § 12.

1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 4(czterech) osób, w tym Prezesa.

2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie.

3. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na czas nieokreślony.

4. Zarząd może ustanowić prokurentów.

5. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki ustala Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wynagrodzenia pozostałych członków  Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.
 

§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu Spółki, a gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa z Wiceprezesem, członkiem Zarządu lub prokurentem albo Wiceprezesa z członkiem Zarządu lub prokurentem, bądź członka Zarządu i prokurenta.

 § 14.

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, ustawy lub akt założycielski nie zastrzegają do kompetencji innych organów.

 § 15.

Tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 § 16.

1. Prezes Zarządu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu może dokonywać w imieniu Rady Nadzorczej jej przewodniczący, po uprzednim podjęciu stosownej Uchwały przez Radę Nadzorczą.

  § 17.

Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego aktu założycielskiego Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:17:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-07-03 13:12:32

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Joanna Pater
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 2456

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:17:06
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:18:56
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:19:49
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:20:36
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-11 15:22:56
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-11 15:28:19
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 09:33:37
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 09:49:25
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-18 15:00:59
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-04-09 11:29:16
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-04-09 11:30:07
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2014-04-11 12:33:33
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-10-15 07:24:15
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-01-05 12:49:25
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-07-03 13:08:39
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-07-03 13:12:21
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-07-03 13:12:32

Strona została odwiedzona 145152 razy
Administracja serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies