Dziś jest Sobota, 10 kwietnia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zarząd

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu - Małgorzata Kostrzewa 


 

Kompetencje Zarządu Spółki:

§ 12.

 1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 4(czterech) osób, w tym Prezesa.

 2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie

 3. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na czas nieokreślony.

 4. Zarząd może ustanowić prokurentów.

 5. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.


§ 13.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu Spółki, a gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy ) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa z Wiceprezesem, członkiem Zarządu lub prokurentem albo Wiceprezesa z członkiem Zarządu lub prokurentem, bądź członka Zarządu i prokurenta.


§ 14.

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, ustawy lub akt założycielski nie zastrzegają do kompetencji innych organów.


§ 15.

Tryb działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


§ 16.

Prezes Zarządu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki.


§ 17.

Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego aktu założycielskiego Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:17:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2020-01-15 11:50:02

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2017-09-01

Liczba wyświetleń: 3625

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:17:06
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:18:56
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:19:49
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:20:36
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-11 15:22:56
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-11 15:28:19
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 09:33:37
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 09:49:25
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-18 15:00:59
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-04-09 11:29:16
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-04-09 11:30:07
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2014-04-11 12:33:33
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-10-15 07:24:15
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-01-05 12:49:25
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-07-03 13:08:39
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-07-03 13:12:21
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-07-03 13:12:32
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 09:15:05
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-11-26 08:25:48
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2019-01-08 13:48:42
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-01-15 11:50:02

Strona została odwiedzona 231964 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies