Dziś jest Środa, 20 lutego 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole

W MWiK Sp. z o.o. prowadzona jest ewidencja sprawozdań z kontroli przedsiębiorstwa. W 2017 roku następujące instytucje przeprowadzały kontrole Spółki:

1.    Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
-    27.02.2017 r.
-    12.04.2017 r.
-    11.10.2017 r.
2.    Spółka Usługowo – Handlowa „Kominiarz” w Kielcach
-    07.04.2017r.
3.    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
-    19.06.2017r.
-    18.09.2017r.
4.    Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
-    22.08. – 21.09.2017 r.
5.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim
-    07.02.2017r.
-    22-25.08.2017r.
-    27.09.2017r.
-    22.11.2017r.
6.    Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Starachowicach
-    22.11.2017r.

Ad.1
Kontrola przeprowadzona w dniu 27.02.2017r  dotyczyła oceny w procesie nadzoru z rozszerzeniem zakresu akredytacji PCA 1589-LB-2009/AB-AZ-5411-1/2017 z dnia 02.05.2017r. Nowy zakres akredytacji: wydanie 8 z dnia 28.04.2017 r.
Kontrola przeprowadzona w dniu 12.04.2017 r. dotyczyła oceny w formie przeglądu dokumentacji PCA 1589-LB-2009/AB-AZ-5411-1/2017 z dnia 02.05.2017r. z nowym zakresem akredytacji.
Kontrola przeprowadzona w dniu 11.10.2017 r. dotyczyła oceny w formie przeglądu dokumentacji  PCA 1589-LB-2009/AW-AZ-5411-1/2017 z dnia 27.11.2017 r. oraz 14.12.2017 r. z nowym zakresem akredytacji Nr 9 z dnia 4.12.2017 r.

Ad.2
Kontrola przeprowadzona w dniu 07.04.2017r. dotyczyła sprawdzenia stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych i podłączeń spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynkach MWiK.
W protokołach z kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Kontrola przeprowadzona w dniu 07.04.2017r. dotyczyła przeglądu technicznego instalacji gazowej w obiektach MWiK.
W protokołach z kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad.3
Kontrole przeprowadzone w dniach 19.06.2017r. i 18.09.2016r. dotyczyły pobrania prób wody z Oczyszczalni Ścieków na obecność bakterii Ralstonia Solanacearum. Bakterii nie stwierdzono.

Ad.4
Kontrola przeprowadzona w dniach 22.08 – 21.09.2017r. dotyczyła przestrzegania przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych przepisów ustawy o odpadach oraz wywiązywania się aglomeracji priorytetowych
z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2016r.
Cele kontroli z zakresu Działu ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska:
a)    kontrola wprowadzonych ścieków do wód lub do rzeki,
b)    kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.
W ramach kontroli sprawdzono:
a)    sprawozdania z ilości i jakości ścieków przesyłanych do WIOŚu w Kielcach,
b)    sprawozdania PRTR, zbiorcze zestawienia o rodzajach i ilościach odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania
c)    opłaty za korzystanie ze środowiska.
W protokole z kontroli Nr WIOS-KIELC 213/2017 z dnia 21.09.2017r. nie stwierdzono żadnych naruszeń.

Ad.5
a)    Kontrola przeprowadzona w dniu 07.02.2017r. na wniosek MWiK Sp. z o.o. dotyczyła zakończenia budowy obiektu budowlanego – rozbudowa ujęcia wody o 470 m3 (3 studnie zastępcze), rozbudowa o studnię nr 19 z zasilaniem elektrycznym, kablami sterowniczymi, monitoringiem oraz drogą dojazdową do studni. W protokole b/n dopuszczono bez uwag obiekt budowlany do użytkowania.
b)    Kontrola przeprowadzona w dniach 22-25.08.2017r. dotyczyła:
-    oceny stanu sanitarno – technicznego obiektu, ogólnych wymogów bhp, warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
-    przestrzegania przepisów o ochronie  zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
W protokołach z kontroli Nr SE. IIIa – 4140/149/IS/17; Nr SE. IIIa – 4140/150/IS/17, Nr SE. IIIa – 4140/151/IS/17 nieprawidłowości nie stwierdzono.
c)    Kontrola przeprowadzona w dniu 27.09.2017r. dotyczyła:
-    oceny stanu sanitarno – technicznego urządzenia wodociągowego:
-    oceny realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wod – kan.
W protokole z kontroli Nr SE.Ia – 4260/83/JK/2017 z dnia 27.09.2017r. nie stwierdzono nieprawidłowości.
a)    Kontrola przeprowadzona w dniu 22.11.2017r. na wniosek MWiK Sp. z o.o. w związku z zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody w laboratorium Spółki.
W protokole z kontroli Nr SE.Ia – 4261/56/JK/2017 z dnia 22.11.2017r. uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.

Ad.6
Kontrola przeprowadzona w dniu 22.11.2017r. na wniosek MWiK Sp. z o.o. w związku z zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody w laboratorium Spółki.
W protokole z kontroli Nr SE.Ib – 0932/1/2017 z dnia 22.11.2017r. uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
Konsekwencją kontroli  z dnia 22.11.2017r. jest wydanie decyzji Nr SE – 4261/56/JK/2017 z dnia 1.12.2017r. zatwierdzającej system jakości prowadzonych badań wody w laboratorium MWiK.
Osoba, która opublikowała informację: Mariusz Osuch
Data opublikowania w BIP: 2013-11-28 10:14:21

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-04-20 09:21:24

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2015-10-05

Liczba wyświetleń: 1479

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2013-11-28 19:36:29
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2014-03-17 13:22:13
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2015-10-05 11:18:30
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2018-04-20 07:45:34
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2018-04-20 09:21:24

Strona została odwiedzona 62678 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies