Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2013

    Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2013 roku.

 

1.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego cmentarza komunalnego, ZUP w zakresie warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy 

                  Nr SE.Ia-4240/40/JK/13

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego cmentarza komunalnego, ZUP w zakresie warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu technicznego cmentarza,

- prowadzoną gospodarkę odpadami,

- ocenę stanu techniczno-sanitarnego obiektów zlokalizowanych na terenie cmentarza: domu przedpogrzebowego, ustępów ogólnodostępnych, parkingów.

- dokumenty pracownicze dot. ochrony zdrowia i warunków pracy: przeprowadzanie badań okresowych pracowników, szkoleń BHP, ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz narażenia na czynniki biologiczne i środowiskowe tj. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 12.09.2013 godz. 11:30

Data zakończenia: 12.09.2013 godz. 14:10

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 12.09.2013 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan techniczno- sanitarny cmentarza komunalnego. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie warunków środowiska pracy .

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

 

2.     Przedmiot kontroli: Środek transportu drogowego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- Volkswagen T5 nr rej. TOS 4G31

                         Nr SE.Ia-4243/8/KD/13

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego środek transportu drogowego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- Volkswagen T5 nr rej. TOS 4G31

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu technicznego środka transportu,

- prowadzoną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

-sposób przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych i używane środki oraz ich dokumentowanie ( rejestr prowadzonych zabiegów dezynfekcyjnych oraz karty charakterystyki używanych środków)

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 12.09.2013 godz. 11:30

Data zakończenia: 12.09.2013 godz. 12:00

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 12.09.2013 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan techniczno- sanitarny środka transportu i na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień  tym w zakresie

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

  

3.     Przedmiot kontroli: Środek transportu drogowego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- Volkswagen T4 nr rej. TOS R846

                              Nr SE.Ia-4243/7/KD/13

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego środek transportu drogowego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- Volkswagen T4 nr rej. TOS R846

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu technicznego środka transportu,

- prowadzoną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

-sposób przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych i używane środki oraz ich dokumentowanie ( rejestr prowadzonych zabiegów dezynfekcyjnych oraz karty charakterystyki używanych środków)

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 12.09.2013 godz. 13:00

Data zakończenia: 12.09.2013 godz. 13:30

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 12.09.2013 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan techniczno- sanitarny środka transportu i na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień  tym w zakresie.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


4.