Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2013

    Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2013 roku.

 

1.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego cmentarza komunalnego, ZUP w zakresie warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy 

                  Nr SE.Ia-4240/40/JK/13

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego cmentarza komunalnego, ZUP w zakresie warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu technicznego cmentarza,

- prowadzoną gospodarkę odpadami,

- ocenę stanu techniczno-sanitarnego obiektów zlokalizowanych na terenie cmentarza: domu przedpogrzebowego, ustępów ogólnodostępnych, parkingów.

- dokumenty pracownicze dot. ochrony zdrowia i warunków pracy: przeprowadzanie badań okresowych pracowników, szkoleń BHP, ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz narażenia na czynniki biologiczne i środowiskowe tj. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 12.09.2013 godz. 11:30

Data zakończenia: 12.09.2013 godz. 14:10

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 12.09.2013 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan techniczno- sanitarny cmentarza komunalnego. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie warunków środowiska pracy .

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

 

2.