Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rejestr i ewidencja

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach 

Spółka prowadzi ewidencje i rejestry stosownie do obowiązujących przepisów prawa:
1. rejestr pism przychodzących i wychodzących,
2. rejestr uchwał, zarządzeń i poleceń
3. rejestr umów,
4. rejestry wynikające z przepisów kadrowo-płacowych,
5. rejestr wynikające z prowadzenia ksiąg rachunkowych tj.: dzienniki: główne i pomocnicze, rejestr VAT,  zakupów i sprzedaży ,rejestry kasowe, bankowe, ewidencja środków trwałych i wyposażenia itp.
6. rejestr wynikające z przepisów BHP tj: rejestr wypadków przy pracy , rejestr szkoleń okresowych rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia, itp.,
7. rejestry wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska i gospodarki odpadami: rejestr odpadów , wykaz zawierający zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów oraz sposobie gospodarowania nimi,
8. książki obiektów budowlanych,
9. rejestry zamówień .

Oryginały rejestrów i ewidencji oraz dokumenty źródłowe znajdują się w siedzibie Spółki i są udostępniane na wniosek zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Dokumenty dot. zatrudnienia i wynagrodzenia z lat ubiegłych w zakresie danych osobowych przy uwzględnieniu ustawy o ochronie danych osobowych przechowywane są w archiwum w siedzibie Spółki. Dokumenty dotyczące zatrudnienia i zaświadczenia o wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) na podstawie kart wynagrodzeń wystawia Dział Kadr.

Spółka, jako administrator Cmentarza Komunalnego gromadzi również dokumenty  i prowadzi następujące ewidencje w postaci :
1. Księgi Zmarłych
2. Księgi Cmentarnej
- w formie elektronicznej  jak i tradycyjnej formie książkowej dla poszczególnych kwater z wyszczególnieniem osób pochowanych, daty zgonu, adresu, lokalizacji i rodzaju grobu oraz dysponenta grobu.
3. Karty zgonu – osób pochowanych na cmentarzu

Powyższe dokumenty i ewidencje są przechowywane w Biurze Obsługi Klienta.

Dane osobowe, przetwarzanie i przechowywanie w zbiorach Administracji Cmentarza podlegają ochronie w myśl przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z 2002 roku, nr 101 poz. 926) z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt. 3 oraz 2 cyt. Ustawy.
Administracja cmentarza  udostępnia się dane nie objęte ustawą o ochronie danych osobowych.
Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.
Dysponent grobu przekazuje swoje dane Administratorowi, jednocześnie wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie, której dane znajdują się w zbiorze danych Administratora na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.
Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządu z pisemnym wnioskiem, zawierającym informację dotyczącą wniosku.

Administracja cmentarza udostępnia dane osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym takie jak: imię i nazwisko, data zgonu i urodzenia oraz lokalizacja ich grobów, w internetowej wyszukiwarce grobów pod adresem:http://ostrowiecswietokrzyski.artlookgallery.com/grobonet/

Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2013-10-26 00:00:00

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-07 23:25:14

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-02-10

Liczba wyświetleń: 4841

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 13:07:21
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 13:09:32
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 13:11:46
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-03-14 13:44:58
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-07 23:20:15
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-07 23:20:15
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-07 23:21:15
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-07 23:25:14

Strona została odwiedzona 426542 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies