Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2015

Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2015 roku.


1.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu,  warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy  Nr SE.IIIa-4140/208/AM/15

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, ogólnych wymogów bhp,,warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy w ZUP.

Przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarnego obiektów zlokalizowanych na terenie cmentarza: domu przedpogrzebowego, ustępów ogólnodostępnych, parkingów.

-sposób gospodarki odpadami,

- dokumenty pracownicze dot. ochrony zdrowia i warunków pracy: przeprowadzanie badań okresowych pracowników, szkoleń BHP, ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz narażenia na czynniki biologiczne i środowiskowe tj. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 24.09.2015 godz. 11:00

Data zakończenia: 24.09.2015 godz. 13:30.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 24.09.2015 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarny obiektów ZUP. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie warunków środowiska pracy .

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


2.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego Cmentarza Komunalnego,   

Nr SE.Ia-4240/45/KD/15

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego Cmentarza komunalnego

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarno-technicznego cmentarza

- sposób gospodarki odpadami,

- zaopatrzenie w wodę,

 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 24.09.2015 godz. 11:00

Data zakończenia: 24.09.2015 godz. 13:00.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 24.09.2015 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-techniczny cmentarza komunalnego.. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie gospodarki odpadami .

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2015-10-29 12:21:42

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-03-31 11:54:43

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Dudek Stanisław
Data wytworzenia informacji: 2015-10-29

Liczba wyświetleń: 1422

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-10-29 12:22:06
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-10-29 12:41:04
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-04-30 14:43:29
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-04-30 14:44:02
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-04-30 14:44:10
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-04-30 15:08:40
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 09:23:43
  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2021-03-31 11:54:43

Strona została odwiedzona 433986 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies