Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2016

Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2016 roku.

1.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego Cmentarza Komunalnego,   

Nr SE.Ia-4240/41/JK/16

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego Cmentarza komunalnego

Kontrola obejmowała ocenę:

- stanu sanitarno-technicznego cmentarza komunalnego: alejek, ustępów ogólnodostępnych, parkingów 

- postępowania z odpadami i zaopatrzenie w wodę. 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 20.09.2016 godz. 10:50

Data zakończenia: 20.09.2016 godz. 12:30.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 20.09.2016 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-techniczny cmentarza komunalnego.. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie kontroli.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak2.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego Zakładu Usług Pogrzebowych oraz ocena postępowania z odpadami.   

Nr SE.Ia-4240/42/JK/16

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego Zakłądu Usług Pogrzebowych

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarno-technicznego obiektów Zakładu Usług Pogrzebowych: domu przedpogrzebowego z kaplicą i chłodnią

- sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 20.09.2016 godz. 12:30

Data zakończenia: 20.09.2016 godz. 14:00.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 20.09.2016 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-techniczny domu przedpogrzebowego. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie gospodarki odpadami .

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak3.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, ogólnych wymogów bhp, warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy  Nr SE.IIIa-4140/203/PR/16

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, ogólnych wymogów bhp,warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy w ZUP.

Przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarno- higienicznego obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Usług Pogrzebowych: domu przedpogrzebowego, pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, obiektów zakładu kamieniarskiego.

- dokumenty pracownicze dot. ochrony zdrowia i warunków pracy: przeprowadzanie badań okresowych pracowników, szkoleń BHP, ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz narażenia na czynniki biologiczne i środowiskowe tj. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 15.12.2016 godz. 10:30

Data zakończenia: 15.12.2016 godz. 12:30.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 15.12.2016 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-higieniczny obiektów ZUP. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie warunków środowiska pracy oraz ogólnych wymogów bhp. W zakładzie przestrzegane są przepisy ustawy dot. ochrony zdrowia przed nastepstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2018-05-04 09:25:41

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-03-31 11:54:18

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Dudek Stanisław
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01

Liczba wyświetleń: 851

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 09:27:28
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 07:49:47
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 07:56:12
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 08:05:07
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 08:10:19
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 08:19:42
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 08:20:14
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 08:33:30
  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2021-03-31 11:54:18

Strona została odwiedzona 426538 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies