Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2017


Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2017 roku.


1.    Przedmiot kontroli: Ocena  środka transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich   

Nr SE.Ia-4243/1/JK/17

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena środka transportu do przewozu zwłok i szczątków ludzkich Volkswagen Transporter T6 o nr. rej. TOS 40694

Kontrola obejmowała ocenę  stanu sanitarno-technicznego środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątek ludzkich.

 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 10.05.2017 godz. 09:00

Data zakończenia: 10.05.2017 godz. 10:00.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 10.05.2017 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-techniczny środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątek ludzkich.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Wydano opinię sanitarną dopuszczającą samochód marki Volkswagen Transporter T6 o nr. rej TOS 40694 do przewozu zwłok i szczątek ludzkich.2.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego Cmentarza Komunalnego,   

Nr SE.Ia-4240/37/AC/17

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego Cmentarza komunalnego

Kontrola obejmowała ocenę:

- stanu sanitarno-technicznego cmentarza komunalnego: alejek, ustępów ogólnodostępnych, parkingów 

- postępowania z odpadami i zaopatrzenie w wodę. 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 22.09.2017 godz. 11:15

Data zakończenia: 22.09.2017 godz. 14:00.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 22.09.2017 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-techniczny cmentarza komunalnego. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie kontroli.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak3.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów ZUP oraz ocena postępowania z odpadami.   

Nr SE.Ia-4240/38/KD/17

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów ZUP

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarno-technicznego obiektów Zakładu Usług Pogrzebowych: domu przedpogrzebowego z kaplicą i chłodnią

- sposób gospodarki odpadami niebezpiecznymi

 

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 22.09.2017 godz. 11:15

Data zakończenia: 22.09.2017 godz. 14:15.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 22.09.2017 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-techniczny domu przedpogrzebowego. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie gospodarki odpadami .

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak4.    Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, ogólnych wymogów bhp, warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy  Nr SE.IIIa-4140/183/PR/17

 

1. Organ kontrolujący

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.                               

2. Zakres kontroli

Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, ogólnych wymogów bhp,warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy w ZUP.

Przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kontrola obejmowała:

- ocenę stanu sanitarno- higienicznego obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Usług Pogrzebowych: domu przedpogrzebowego, pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, obiektów zakładu kamieniarskiego.

- dokumenty pracownicze dot. ochrony zdrowia i warunków pracy: przeprowadzanie badań okresowych pracowników, szkoleń BHP, ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz narażenia na czynniki biologiczne i środowiskowe tj. hałas, wibracja, zapylenie, czynniki chemiczne.

-kontrola stosowanych mieszanin chemicznych i ich dokumentacji.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Data rozpoczęcia : 22.09.2017 godz. 11:15

Data zakończenia: 22.09.2017 godz. 13:30.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół kontroli został sporządzony i przekazany Zakładowi Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w dniu 22.09.2017 r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący bez uwag ocenia  stan sanitarno-higieniczny obiektów ZUP. Na podstawie  przedstawionej dokumentacji  kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w zakresie warunków środowiska pracy oraz ogólnych wymogów bhp. W zakładzie przestrzegane są przepisy ustawy dot. ochrony zdrowia przed nastepstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Dokumentacja dot. mieszanin chemicznych stosowanych w zakładzie nie zawiera uchybień.

Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2018-05-04 09:28:40

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-05 09:29:12

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Dudek Stanisław
Data wytworzenia informacji: 2017-05-23

Liczba wyświetleń: 919

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 08:46:37
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 09:06:54
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 09:07:58
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 09:14:05
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 09:19:40
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 09:21:35
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 09:28:46
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-05 09:29:12

Strona została odwiedzona 433968 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies