Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Klauzule RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Pogrzebowych spółka z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 8;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZUP spółka z o. o. możliwy jest pod numerem tel.: 41 266-63-55 lub adresem email: zup-ostrowiec@wp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconych usług i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Usług Pogrzebowych spółka z o. o. związanych z prowadzeniem dokumentacji cmentarza komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami;
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;


Klauzula do CV
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej (i przyszłych) rekrutacji.
Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2018-06-06 13:27:19

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-06-13 09:19:45

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Bień
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25

Liczba wyświetleń: 1526

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-06-06 13:27:56
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-06-06 13:30:37
  • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-06-13 09:19:45

Strona została odwiedzona 433984 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies